Slávnosti jesene Krakovany 2018 – návrat strašidiel na tekvicový dvor

V záhrade Kultúrneho domu v Krakovanoch sa počas víkendu 22.-24. septembra uskutočnil už 15. ročník  Jesennej výstavy ovocia a zeleniny. Tohtoročný názov Návrat strašidiel na tekvicový dvor jasne odkázal  čo bolo možné  vidieť. Svojimi výtvormi  sa  na  podujatí prezentovala aj naša škola.  Výstavu organizovala Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany.

Čítaj ďalej

Dyniáda

Vyrezávanie tekvice sa stalo obľúbenou aktivitou našich detí, či už doma alebo v škole, na ktorú sa tešia každý rok. Vyrezávanie takýchto ozdobných tekvíc sa uskutočnilo  po prvýkrát v našej škole 20.  septembra popoludní. Zúčastnili sa jej žiaci 1. – 4. ročníka, niektorí  aj so svojimi mamičkami.  Umelci si priniesli vlastné nožíky a dlátka. Snažili sa vytvoriť rôzne strašidelné, ale aj veselé tváre. Využili nielen tekvice, ale aj lístie, mach, kvety, gaštany, makovice a ďalšie plody záhrady. Navzájom si pomáhali, lebo niektorým to išlo ťažko. S výsledkom svojej práce boli spokojní, lebo sa pri práci všetci dobre zabávali. Ich výtvory boli naozaj pozoruhodné! Vyrezané i namaľované tekvice boli  vystavené na jesennej výstave v KD. Najkrajšie boli vyhodnotené  a odmenené diplomom.

 

Čítaj ďalej

Podujatia v septembri

3.9.     Otvorenie školského roku

12.9.    Odovzdanie vzdelávacích poukazov  žiakom

12.9.    Rodičovské združenie

20.9.  Dyniáda

21.9.    Odovzdanie vzdelávacích poukazov do krúžkov

21.9.    Aranžovanie  jesennej výstavy v záhrade KD

22.9. – 24.9. Návrat strašidiel na tekvicový  dvor – výstava v KD, vyhodnotenie  

              strašidiel  

1.10.    Začiatok činnosti záujmových krúžkov

Čítaj ďalej

Dyniáda

Základná škola Krakovany organizuje dňa 20.9.2018 štvrtok od 13,30 do 17,30 podujatie pod názvom Dyniáda – strašidlá na tekvicovom dvore.

Pokyny:

– Odporúčame použiť rôzny prírodný materiál, zeleninu, ovocie…..

– Tekvice / ak máte/ i nože a pomôcky na vyrezávanie.

Výrobky budú vystavené na jesennej výstave v KD 22.9.-23.9. 2018. Najkrajšie budú ocenené. Pripravené je aj občerstvenie.

Príďte – neobanujete !!!!!!

Čítaj ďalej

Slávnostné otvorenie šk.roku 2018/2019

V pondelok 3.septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019.Všetkým sa prihovorila slávnostným príhovorom riaditeľka školy. Milé slová boli adresované všetkým, aj malým prvákom,ktorí sa v tento deň stali novými žiakmi našej školy. Slávnostne  ich privítali naši štvrtáci a od rodičovského združenia a obce dostali darčeky. Po ukončení programu sa žiaci presunuli do svojich tried,kde dostali pokyny od triednych učiteľov na ďalšie dni.

Čítaj ďalej

Otvorenie nového šk.r. 2018/2019.

Vážení rodičia, milé deti a žiaci školy. Zahájenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03.septembra 2018 o 09,00 hodine  na školskom dvore. Žiaci v tento deň budú v škole do 10,00 hodiny.V prípade nepriaznivého počasia si deti prinesú prezuvky.

Činnosť Školského klubu detí a stravovanie v Školskej jedálni začnú dňom 04.09.2018. Ostatné pokyny a informácie podajú triedni učitelia.

Tešíme sa na Vás……..

Vedenie ZŠ Krakovany

Čítaj ďalej

Družina aj cez prázdniny – druhý týždeň

9.7.- v pondelok zavítala do školy  túlavá knižnica Piešťany so svojimi literárno –tvorivými dielňami „ Ezopove zlaté rybky“ s lektorkou Katarínou Kosákovou. Popoludnie patrilo kúpaniu na školskom dvore.10.7. – v utorok  sa celý deň kúpali na školskom dvore, hrali sa vybíjanú, skákali na trampolíne, tancovali.11.7. – v stredu opäť  prišla lektorka Katarína Kosáková so svojimi literárno-výtvarným workshopom „ Chroktík, Kvíkalka a Pinky Bum na ceste do Slniečkova „ na motívy tvorby Martiny Matlovičovej, popoludnie  športovali v telocvični.12.7. – vo štvrtok  boli na detskom ihrisku, vyrábali puzzle, kúpali sa, tancovali.13.7. v piatok  dopoludnia turistická  vychádzka do Vrbového, popoludní kúpanie a hry na dvore.

Letný pobyt detí bol zameraný na oddych detí počas prázdnin a vydaril sa. Relaxovalo v ňom 26 detí. 

Čítaj ďalej

Družina aj cez prázdniny

29.júna skončil školský rok, ale brány Základnej školy v Krakovanoch sa pre deti nezatvorili. Počas leta školského roka 2017/18 mali deti možnosť navštevovať Školský klub detí. Činnosť prebiehala denne počas dvoch týždňov v termíne od 2.7. – 13.7.2018 tak trochu netradične, formou zaujímavých podujatí. Činnosť organizovali pre deti pani vychovávateľky a pani učiteľky. V našom školskom klube sa vystriedalo  dvadsať šesť detí . Deti súťažili, športovali, kreslili, tancovali, hrali sa spoločenské hry, relaxovali , poznávali okolie, kúpali sa, svoju šikovnosť si rozvíjali   tvorivými dielňami.  Program bol pestrý a zaujímavý, počasie letné – slnečné. 2.7 a 3.7.2018 – v pondelok  a v utorok deti tancovali, hrali sa, športovali na detskom ihrisku, pochutnali si na  zmrzline,    4.7.2018 – v stredu v dielničkách vyrábali náramky, svietniky, 6.7.2018- v piatok sa presunuli  na celodenný výlet do Ostrova  spojený s opekaním a súťažami, ktoré pripravili naše bývalé žiačky K.Zubáková a L. Kubranová. Poďakovanie patrí najmä mamičke Zubákovej. 

Čítaj ďalej

Poďakovanie

Veľké poďakovanie  patrí všetkým členom pedagogického zboru  a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu. Poďakovanie patrí – obci Krakovany, pánovi starostovi a poslancom OZ, ktorí k našej škole pristupujú so záujmom a vychádzajú nám v ústrety. Záverečné poďakovanie patrí rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti.

Vedenie školy

Čítaj ďalej

Letné prázdniny

V pondelok 2. júla 2018 sa začínajú letné prázdniny. Budú trvať do piatku 31. augusta 2018.Nový školský rok 2018/2019 sa začína v pondelok 3.septembra 2018.

Riaditeľstvo školy želá všetkým slnečné prázdniny a dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily. Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2018/2019.

Čítaj ďalej