Letné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3.júla 2017 a končia sa vo štvrtok 31.augusta 2017.Nový školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 4.septembra 2017 o 9,00 hod.

Riaditeľstvo školy želá všetkým príjemné a radostné prežitie letných prázdnin!

Čítaj ďalej

Ešte nám prichodí rozlúčiť sa

40  rokov za školskou katedrou, 38 v našej škole,  to už si zaslúži rešpekt a uznanie. Teraz prišiel čas, kedy odchádza do naozaj zaslúženého dôchodku pani učiteľka  Ľudmila  Radoská.  

Mnoho rokov zo svojho života  zasvätila žiakom, ktorí okrem výchovy a porozumenia vyžadovali nehu a materinskú lásku. Ďakujeme vám za to, že ste im často vytvárali pokojnú a príjemnú atmosféru a nahrádzali domov. Chceme vysloviť vďaku, že ste  trpezlivo a oddane hľadala cestu ku každému žiakovi nielen ako učiteľka  ale aj ako výchovný poradca, i napriek tomu, že mnohokrát to nebolo najľahšie. Obetovala ste aj svoj voľný čas i zdravie na to, aby v budúcnosti z našich žiakov niečo bolo. Aj keď život občas priniesol neúspech, nestratili ste vôľu a chuť bez zaváhania vkladať svoje majstrovstvo a porozumenie žiakom a investovať svoj um do detských duší. Sme  si istý, že navždy ostanete  zapísaná v srdciach žiakov i kolegov a rovnako nezmazateľná bude aj vaša stopa v histórii tejto školy. Do novej kapitoly života vám prajeme veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov vo všetkých dôležitých sférach. Škola je úprimne hrdá na to, že v nej učil takýto človek.

Čítaj ďalej

Pre všetkých žiakov začali vytúžené prázdniny

Dňa 30. 6. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017 na školskom dvore. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci v škole. Kolektívu školy  a žiakom za úspešné zvládnutie školského roka, ktorý bol ďalšou významnou etapou v ich živote, poďakoval aj starosta obce PhDr. František Klinovský. Vo svojom príhovore vyzdvihol  a odmenil žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu a obec, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky. Po príhovore boli ocenení  i žiaci,  ktorí sa počas roka najintenzívnejšie zapojili do zberu papiera. V slávnostnej atmosfére sa k prítomným žiakom i učiteľom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Eva Seitlerová . Poďakovala všetkým pedagógom za to,  že tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. „ Ďakujem vám všetkým za snahu. V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný a všetci si vážime vašu prácu.Milí žiaci, začali sa nám veľké letné prázdniny. Vedenie školy a pedagogický zbor vám praje krásne prázdniny plné zážitkov.“

Čítaj ďalej

Deň svätého Petra, patróna rybárov

Na VN Čerenec  v sobotu 24. júna 2017,  na druhom ročníku  Dňa svätého Petra, patróna rybárov,  sa  už od skorého rána uskutočnil siedmy ročník rybárskych pretekov v LRU plávaná žiakov základných škôl piešťanského regiónu. Podujatia sa zúčastnilo aj družstvo z našej dediny. Tým bol zložený len z troch pretekárov, no i tak nesklamali a získali krásne 3. miesto spomedzi 12 družstiev. Našu obec na týchto pretekoch reprezentovali Lenka Augustínová , Maťko Augustín, žiaci našej školy  a Janko Jakubček, budúci prvák, za trénerskej podpory Patrika Predného. Toto podujatie  pripravuje  spoločne Mesto Vrbové, Mikroregión nad Holeškou, SRZ MO Vrbové, Detské rybárske krúžky Jaroslava Helera, firma SPORTS a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU. 

Čítaj ďalej

Štvrtáci sa lúčili

Ďalší štvrtáci opustili brány našej školy, v ktorej sa naučili prvé písmená, naučili sa násobilku či vybrané slová. Zažili určite veľa zaujímavých, nezabudnuteľných zážitkov.

Posledné vysvedčenie, posledné stisky rúk, objatia… . Stíchol smiech a krik, v tichu opustenej triedy ostali po štvrtákoch len prázdne miesta, na zemi ešte kúsok roztrúsenej kriedy.

Ďalší žiaci nám“ vyleteli z hniezda“ v ústrety novým zážitkom. Želáme Vám veľa šťastia !

Čítaj ďalej

Super žiak

Starosta obce PhDr. František Klinovský na záver školského roka slávnostne odmenil žiakov, ktorí v šk. roku 2016/2017 úspešne reprezentovali našu školu na súťažiach. Tento rok to boli  zo   4. triedy: Matej Augustín, Matej Žák, Alex Obuch, Filip Majerník, Dávid Miklovič, Tomáš Fořt, Samuel Garafa, Emma Miklušáková, Dominika Sabová, Lenka Melicherová, Michaela Kubišová, Anabela Bugárová, Scarlett Dedič  a z 2. triedy:  Zuzana Zubáková, Evka Žáková, Pavla Žáková a Alexandra Bedeová.

Čítaj ďalej

Exkurzia Mochovce

V stredu 28.6. naši tretiaci a štvrtáci navštívili Energoland v atómovej elektráni v Mochovciach.Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne 14. októbra 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Nachádza sa na ceste medzi Levicami a Nitrou. Projekt vybavený najnovšími interaktívnymi a zobrazovacími technológiami atraktívnym spôsobom približuje návštevníkom všetkých vekových kategórií príbeh energie od vzniku vesmíru až po blízku budúcnosť. Úvod k prehliadke infocentra bol  s virtuálnou sprievodkyňou Gaiou. „Vydajte sa na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Preskúmajte celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistite, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes.“Je tam  33 interaktívnych sekcií, ktoré nám poskytli  všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Najzaujímavejšie boli: Termálne zrkadlo -náš  tepelný obraz v reálnom čase, Energorace ,zahrali sme  sa na neuveriteľných pretekoch na interaktívnej podlahe, Odysea energie -zážitok z 3D kina – od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, Stroj času – ako najväčšie objavy ovplyvnili populačnú explóziu, Zdroje energie-o premene prírodných zdrojov na elektrinu, Watty a viac -vyskúšaj si aké ťažké je nabiť mobilný telefón, Klady a zápory-každý zdroj má svoje pre a proti, Selfie, Dispečing-zahraj sa na dispečera energetickej sústavy a zabráň totálnemu výpadku elektriny vo svojom meste, Život s elektrinou- ako sa kedysi žilo bez elektriny a ako ľahko sa nám žije s ňou, Cesta objavov- cestuj z minulosti do budúcnosti a otestuj svoje vedomosti, Reaktor v RGB-aktívna zóna reaktora ako ju nikto nemôže vidieť.

Čítaj ďalej

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Ľudové kroje, tradície, remeslá a zvyky „

Základná  škola Krakovany   v spolupráci s  Obecným úradom Krakovany   pri príležitosti 51. výročia folklórnych slávností  a XI.  Župného  folklórneho  festivalu kultúry 2017   v školskom roku 2016/2017  zorganizovala výtvarnú súťaž pre žiakov 1.-4. ročníka. Výsledky:

II.kategória 1. – 2. ročník ZŠ

  1. miesto Nina Kollárová            ZŠ Krakovany       2.ročník 
  2. miesto     Timea Šurínová           ZŠ Krakovany     2.  ročník
  3. miesto Ľubica Slatinská          ZŠ Trebatice         1.ročník 

III.kategória 3.-4. ročník ZŠ

  1. miesto Viktória Uramová           ZŠ Dolný Lopašov   4. ročník
  2. miesto Sára Damaškovičová       ZŠ a MŠ Chtelnica  4.  ročník
  3. miesto Dávid Miklovič                ZŠ Krakovany        4. ročník

Cena Múzea za krakovskú bránu

       Tatiana Heráková        ZŠ  a MŠ  Chtelnica            4. ročník

Cena detskej poroty 

     Dominika Šurinová     ZŠ  Dolný Lopašov       2. ročník

     Tamara Biskorovajná  ZŠ a MŠ Chtelnica        3. ročník

Do súťaže sa zapojili ZŠ Krakovany, Ostrov, Trebatice, Dolný Lopašov a ZŠ a MŠ Chtelnica. Všetkým školám ďakujeme za účast a tešíme sa na spoluprácu o rok.

 Práce boli vystavené v KD Krakovany. Slávnostné vyhodnotenie bolo v nedeľu  25.6.2017 o 15,00 hod. v  Kultúrnom dome Krakovany.

Čítaj ďalej

Školská športová olympiáda

Na posledný týždeň   školského roku sme si naplánovali  Školskú  športovú olympiádu žiakov 1.- 4. ročníka  na ktorom si 56  žiakov zmeralo sily v 6 disciplínach: beh na 60 m, skok z miesta, hod kriketovou loptičkou, beh na 300 m a vrh guľou  a beh dozadu v nasledovných kategóriách: chlapci 1.- 2. roč, dievčatá 1.-2. roč., chlapci 3.-4. roč., dievčatá 3.-4. roč. Počasie olympiáde prialo tiež, preto nálada bola výborná a výsledky žiakov v rôznych disciplínach tiež.  Učitelia  na jednotlivých stanovištiach  sledovali časy a zapisovali výkony. Podujatie bolo preverením športových schopností žiakov. Aj keď všetci nemohli stáť na stupni víťazov, zvíťazili všetci – svojou spontánnosťou, chuťou súťažiť aj sa zabaviť. Sladká aj vecná odmena pre všetkých určite potešila a povzbudila.    Tí najúspešnejší odchádzali na krku s naozajstnou medailou.  V kategórii  chlapci 1.- 2. roč. 1. miesto T.Filus, 2.miesto L.Chromják a 3. miesto M.Žák,   dievčatá 1.-2. roč. N. Kollárová, L.Augustínová a Z.Zubáková,   chlapci 3.- 4. roč. A.Obuch, M.Žák a M. Augustín, dievčatá 3.-4. roč. E.Miklušáková, L.Melicherová a A.Bugárová. Blahoželáme!

Čítaj ďalej

Družobná návšteva v ZŠ Karlowice – piaty deň

Ráno sme sa zbalili, naložili  a stretli sa na školskom dvore v Karlowiciach, kde mali slávnostné ukončenie školského roka. V Poľsku končil šk.rok už v piatok 23.6.2017.  Rozlúčili sme sa s našimi kamarátmi a vydali sa na cestu domov.

Čítaj ďalej