Deň narcisov

Naša škola sa aj tento rok, tak ako po minulé roky, zapojila do pomoci vo verejnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov a podporili tak onkologických pacientov.

Čítaj ďalej

Playback show – školské kolo

Škoské kolo súťaže „Playback show“ 12.4. v  kategória 1. – 4. roč.

Hodnotili 2  poroty – žiacka- určili poradie:

1. miesto  T. Šurínová

2. miesto L.Augustínová

3. miesto  P. Žáková

Dospelácka porota  určila poradie:  1. miesto L. Augustínová

              2. miesto, boli udelené dve, N.Kollárová a T.Šurínová

              3. miesto P. Žáková

              4. miesto  S.Bedeová, O. Macejková a T.Kramáriková

              5. miesto L. Macháčová

Víťazi obdržali diplomy .Celkom sa zúčastnilo školského kola 6 choreografií . Žiačky budú školu reprezentovať v okresnom kole 18.4. v kine Fontána. Víťazom blahoželáme.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník – okresné kolo

V dňoch 10. – 11. apríla 2018 sa uskutočnilo v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hollého pamätník.Súťaže sa zúčastnili aj postupujúci súťažiaci zo školského kola z našej školy – v utorok 10.4. v prednese poézie v 1. kategórií N.Kollárová  a v stredu 11.4. v prednese prózy v 1. kategórií L.Augustínová. Naša  Ninka v prednese poézie dosiahla vynikajúce 1. miesto a postúpila do krajského kola. Obidvom dievčatám ďakujeme a Ninke želáme veľa úspechov.

Čítaj ďalej

Zápis do školy

V stredu 10.apríla 2018 sa uskutočnil v našej škole zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2018/2019.Plní očakávania,  niektorí i s menšou trémou, vstupovali  budúci prváci do triedy. Písali,kreslili,recitovali či spievali a preukazovali tak, čo sa doteraz naučili.Po zápise dostali darček. Zápisu sa zúčastnilo 15 detí so svojimi rodičmi.

Čítaj ďalej

Deň naruby

Trochu popletený deň prežili  nielen žiaci, ale i učitelia v piatok 6. apríla. Všetci prišli do školy oblečení v niečom, čo sa do školy bežne nenosí. Kto si nevedel rady, prišiel iba v oblečení, ktoré bolo naruby. Naši štvrtáci si vyskúšali aké je to byť učiteľom a učitelia sa zasa vrátili do školských lavíc. Deti sa snažili naučiť svojich mladších kamarátov niečo nové, ale hlavne mali príležitosť si vyskúšať  náročné povolanie učiteľa. Pripravili tiež pre žiakov i učiteľov zábavné hry a súťaže. Poriadne sme sa zabavili a nasmiali a s dobrou náladou odchádzali domov.

Čítaj ďalej

Čistíme obec

Dňa  5.4. športovo oblečení sme vzali  vrecia , navliekli si rukavice a s veľkým elánom sme sa pustili do čistenia obce  a snažili sa ju zveľadiť vyzbieraním odhodených odpadových materiálov. Prváci a druháci vyčistili dedinu a tretiaci a štvrtáci cestu k stanici a okolie koľajníc do Vrbového a Trebatíc. Odpadu už bolo menej ako po minulé roky. Je však smutné, že v obci máme nádoby na separovaný zber, a stále sa  nájdu nedisciplinovaní ľudia.  Skládku sme našli aj neďaleko bývalej železničnej stanice, kde  okrem iného boli aj staré botasky, topánky či vetrovka.

Čítaj ďalej

Zápis do školy

Riaditeľstvo Základne školy Krakovany srdečne pozýva rodičov a deti na  zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

dňa  11. apríla 2018  v stredu v čase od 14,30 do 17,30 hod. v priestoroch ZŠ. 

Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2012.

K zápisu je potrebné predložiť :   – platný občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov

                                                          – rodný list dieťaťa

                                                          – kartu poistenca

                                                          – a ak dieťa nenavštevovalo MŠ aj potvrdenie o školskej zrelosti. 

Tešíme sa na Vás  !

Čítaj ďalej

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním

2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • na výmenu počítačov v  počítačovej učebne
  • akcie a podujatia školy

    Ďakujeme !

Vyhlásenie 2017-2percentá

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné

Čítaj ďalej

Praveká súťaž

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásilo 8 ročník súťaže “ Veľkú pravekú súťaž pre školy“. Do súťaže sa zapojili aj žiaci I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou .Úlohou bolo nakresliť ako mohol vyzerať praveký šamana počas života neandertálcov v Bojniciach a ako mohla byť  vyzdobená jeho praveká šamanská jaskyňa.
 

Čítaj ďalej

Čitateľský maratón

Marec mesiac knihy sme zakončili 27.3.2017  súťažou  v čítaní pod názvom „Čitateľský maratón“. Súťažili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu, v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Žiaci museli  celý čas sledovať čítaný text, nesmeli opustiť miestnosť. Druháci čítali Trojružu, tretiaci Ferdo cvičí mravenisko  štvrtáci Pipi Dlhú Pančuch.  Po odchode zaznamenávali súťažiaci svoje pocity, podľa ktorých je zrejmé, že sa im súťaž páčila. Druháci :1. miesto H. Toplanská, 2.miesto O. Krupa a tretie miesto V.Juricová.  Tretiaci: 1. miesto N. Kollárová, 2. miesto N. Kramáriková a tretie miesto O. Macejková. Štvrtáci: 1.miesto M. Výškrabka, 2. miesto V. Radošinská a tretie miesto S. Žák.  Absolútnou víťazkou bola N. Kollárová, ktorá  čítala bez prestávky 45 minút.  Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme veľa radosti z čítania kníh!

Čítaj ďalej