2%

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na:- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

– skvalitnenie vybavenia školy,

– akcie a podujatia školy

Čítaj ďalej

Deň narcisov

 Aj naša škola sa zapojila do verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine.

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18. apríla 2019 a končia sa v utorok 23. apríla 2019.Vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 24.apríla 2019.

Čítaj ďalej

Šiby, ryby, mastné ryby…

Popoludnie v ŠKD dňa 11.4. sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Plietli sme šibáky a ozdobovali kraslice.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník-okresné kolo

V dňoch 10. – 11. apríla 2019 sa uskutočnilo v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hollého pamätník.Súťaže sa zúčastnili aj postupujúci súťažiaci zo školského kola z našej školy – v utorok 10.4. v prednese poézie v 1. kategórií N.Kollárová, v stredu 11.4. v prednese prózy v 1. kategórií L. Augustínová.V stredu 10. apríla 2019 dosiahla L. Kollárová vynikajúci úspech: 1. miesto a postúpila do krajského kola. Gratulujeme a obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Čítaj ďalej

Zápis do 1.ročníka

V stredu 10. apríla sa uskutočnil zápis do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020.

Čítaj ďalej

Morena, Morena

V pondelok 8.apríla žiaci našej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou a ozdobili strom pred obecným úradom kraslicami.

Čítaj ďalej

Tvorivé dielene

 Vo štvrtok 11. apríla o 15,00 hod budú v škole tvorivé dielne . Deti si budú môcť vymaľovať kraslice voskovou technikou a upliesť šibák.

Čítaj ďalej

Deň narcisov

V roku 2019 sa tradičná zbierka koná 11.4.2019 štvrtok. Aj naša škola sa do zbierky zapojí. V tento deň školu navštívia členky Červeného kríža Krakovany. Tešíme sa, že v tento deň pripnutím narcisu vyjadríme spolupatričnosť onkologickým pacientom

Čítaj ďalej

Morena, morena

V pondelok dopoludnia 8. apríla 2019 žiaci z našej školy budú vyháňať v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou a vyzdobovať kraslicový strom pred OÚ Krakovany.

Čítaj ďalej

Literárna súťaž

4.apríla sme vyhodnotili literárnu súťaž, ktorá prebiehala počas marca. Žiaci v troch kolách riešili literárne hádanky. Všetci,ktorí na všetky otázky odpovedali správne, sa dostali do žrebovania. Víťazi dostali krásne knihy.

Čítaj ďalej

Návšteva detí z materskej školy

V stredu 3. apríla 2019 navštívili našu školu škôlkari. Po privítaní sa posadili medzi prvákov, aby im ukázali, čo všetko už zvládli. Prezreli si triedy a priestory školy a zacvičili si s druhákmi v telocvični

Čítaj ďalej

Kurz prvej pomoci

V utorok 2. apríla 2019 sa žiaci zúčastnili v škôlke zážitkového kurzu prvej pomoci. Kurz zabezpečoval tím profesionálnych inštruktorov – záchranárov spoločnosti Falck Academy.

Čítaj ďalej

Playback show

1 . apríla popoludní škola zorganizovala 2.  ročník  súťaže Playback show. Súťaže sa mohli  zúčastniť jednotlivci alebo najviac 4 účinkujúci v skupine. Boli udelené dve prvé miesta: N. Kollárovej a J. Jakubčekovi  za  imitáciu  piesne  súrodencov Hečkovcov Taliansky muzikál a L. Augustínovej, V.Hadvigovej a N. Podmakovej za  imitáciu piesne Malinka devočka. Druhé miesto patrilo M. Augustínovi s imitáciou piesne Sofia. Aj tretie miesta boli udelené dve: M. Vargovi za imitáciu piesne Despasito a E. Dobrodenkovej  za pieseň Legends Never Die. Porota udelia aj Cenu poroty D. Haukovej za pieseň Len ona od Kali. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich snahu a odmeneným  srdečne blahoželáme.

Čítaj ďalej

Deň naruby

Trochu popletené dopoludnie si užili žiaci v pondelok 1.4. 2019. Do školy prišli oblečení v niečom, čo do školy bežne nenosia,za katedrou miesto učiteľky stáli dvojice či trojice ich spolužiakov. Tradičný Deň  naruby si užívali  jednak  žiaci  no i učitelia.  Toto podujatie je šancou prežiť deň  veselým  žartovaním ,  pretože vážnych vecí máme v živote veľa.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje ,že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:

10.apríl 2019, stredu  v čase od 14.30 do 17.30

v budove Základnej školy na Školskej ulici č 318/3.

Škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:

a) rodný list dieťaťa,

b) osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko).

Prosíme rodičov, aby si priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

K zápisu príde dieťa so zákonnými zástupcami.

Čítaj ďalej

Čarovná „Noc s Andersenom“

V piatok 29. marca 2019 sa uskutočnilo zábavno – súťažné podujatie Noc s Andersenom v knižnici KD pre 19 žiakov našej školy.Podujatie sa začalo o 19. hodine. Žiaci súťažili,,hrali zábavné hry, riešili rébusy, tajničky, šili šaty a získavali perly . Plavili sa na vlastnoručne zložených papierových lodiach cez Rozprávkové more H.Ch. Andersena, aby na konci objavili poklad.Po ukončení súťaží prespali v knižnici a ráno sa rozišli domov.

Čítaj ďalej

Čitateľský maratón

Dňa 28.3.201í sa uskutočnila súťaž v čítaní pod názvom „Čitateľský maratón“. V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu, v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Najlepší z druhého ročníka: 1. m. L.Fořt – 18 min., 2.m. N.Podmaková a 3.m.N.Juricová, tretí ročník: 1.m. S.Turečková – 19 min., 2.m. L.Ťupeková a 3.m. P.Kuruc, štvrtý ročník : 1.m. N.Kollárová – 27 min., 2.m. O.Macejková a 3.m. A.Bedeová.

Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme veľa radosti z čítania kníh!

Čítaj ďalej

Ako sme u nás oslávili Deň vody

Svetový deň vody (22.3.) sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, aby sme zdôraznili nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov a šetrného zaobchádzania s ňou. Dopoludňajšie tematické vyučovanie vystriedalo popoludnie spestrené hravými aktivitami – chytali sme ryby, skladali obrázky, papierové loďky, súťažili o najväčšiu bublinu, v pití čistej vody.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa uskutočnila súťaž v matematických zručnostiach Matematický klokan.Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov, 6 druhákov, 5 tretiakov a 4 štvrtáci. Súťažiaci v časovom limite riešili testy s matematickými úlohami. O výsledkoch prinesieme informácie 10.apríla.

Čítaj ďalej

Výročná schôdza MS SČK

Vystúpením žiačok školy sme pozdravili výročnú schôdzu Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Krakovanoch v nedeľu 3. marca 2019.

Čítaj ďalej

Odhlasovanie stravy

Zmena telefónneho čísla.

Pri odhlasovaní stravy treba volať na tel.číslo 033 5583086.

Čítaj ďalej

Maškarný ples

V piatok 22.februára 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil v priestoroch našej školy karneval. Žiaci si pripravili masky,v ktorých potom tancovali a absolvovali rôzne zábavné súťaže Pochutnali si na výborných fánkach, ktoré pripravila pani vedúca kuchyne, či jednohubkách s cesnakovou nátierkou. Nechýbala tombola. Vyhrala každá maska. Najkrajšie vyrobené masky boli na záver vyhodnotené a odmenené.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník – školské kolo

V štvrtok 23. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy “Hollého pamätník”.Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka . V prednese poézii zvíťazila N. Kollárová, druhé miesto patrilo O. Krupovi a na treťom mieste sa umiestnila N. Podmaková. V prednese prózy zvíťazila L. Augustínová. Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Piešťanoch.

Čítaj ďalej

Prehliadka moderných tancov

Žiačky našej školy sa aj tento rok zúčastnili dňa 20. februára v stredu 11.ročníka tanečnej súťaže v kine Fontána v Piešťanoch pod názvom „Prehliadka moderných tancov“.
Predviedli sme sa dvomi tanečnými číslami a úspešne.
V kategórií sólo tanec si Lenka Augustínová vytancovala 2. miesto .
Srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.


Čítaj ďalej

Školský maškarný ples

V piatok 22.februára 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutoční v našej škole karneval . Pripravte si masky, budú súťaže i občerstvenie. Nebude chýbať ani tombola.

Čítaj ďalej

Jarné prázdnimy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 25. februára 2019 a končia sa v piatok 1. marca 2019.Vyučovanie po prázdninách sa začne v pondelok 4. marca 2019.

Čítaj ďalej

Posledný dinosaurus

Divadlo na hojdačke v piatok 22. februára pre našich žiakov zahralo autorskú rozprávku “ Posledný dinosaurus. “ Spojenie tradičných bábok s osvedčenými inscenačnými postupmi – pesničkami, hľadania identity, pravej rodiny a priateľstva, obohatilo o základnú tému aj o poznávanie sveta (svetadielov), cez zvieratká v príbehu.

Čítaj ďalej

Výročná schôdza JDS

V stredu 6.2. naše žiačky pozdravili výročnú schôdzu JDS v Krakovanoch krátkym kultúrnym programom.

Čítaj ďalej

Baletná rozprávka LUSKÁČIK

V utorok 5.2. si celá škola pozrela v Dome umenia baletnú rozprávku Luskáčik v podaní ZUŠ Piešťany. Patrí medzi najhranejšie diela klasického baletného repertoáru. Hudbu zložil ruský skladateľ Piotr Iľjič Čajkovskij, choreografiu presne na mieru ušili učiteľky Základnej školy v Piešťanoch Dagmar Kuběnová, Monika Ondrášiková a Miriam Šupenová. V rozprávke účinkovali aj naše žiačky T. Šurínová a N. Kollárová aj naša bývalá žiačka M.Pašáková.

Čítaj ďalej

Imatrikulácia

Dňa 31.1. 2019 sa v našej škole konala milá slávnosť – „Imatrikulácia“. Pani riaditeľka slávnostne pasovala prváčikov , ktorí právom získali hrdý titul „žiak/žiačka našej školy“. S našimi najstaršími žiakmi, štvrtákmi ,precestovali vlakom krajinou „Spoznávania“ a dokázali nielen im, ale aj svojim rodičom, čo všetko sa už za päť mesiacov v škole naučili.


Čítaj ďalej

Polročné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že v piatok 1.februára 2019 budú polročné prázdniny.Vyučovanie po prázdninách sa začne v pondelok 4.februára 2019.Vo štvrtok 31. januára 2019 dostanú žiaci výpisy s polročným hodnotením prospechu.

Čítaj ďalej

Sánkovačka

Konečne prišla krásna zima a napadol sneh. Bol nádherný deň, snehu bolo dostatok a deti sa tešili, že sa môžu dosýta vyšantiť. Doniesli si teplé oblečenie, boby, klzáky, sánky a hybaj spúšťať sa z kopca. Okrem sánkovania sa guľovali, stavali pevnosti a vytvorili odtlačky anjelov. Neprekážalo im, že vonku bola zima a mráz štípal líca. Veď zima je len krátko. A sneh? Treba využiť pokiaľ ho máme. Bolo nám veselo a do školy sme sa vrátili s vyštípanými líčkami a poriadne vysánkovaní.

Čítaj ďalej

Recyklohry

Škola sa zapojila do súťaže v zbere mobilov SMS-Starý Mobil Sem.
Do súťaže sa zapojilo 236 škôl a žiaci vyzbierali
25 807 mobilných telefónov. Naša škola vyzbierala 229 mobilov. Najlepšou zberačkou bola Simonka Bedeová, ktorá priniesla 92 mobilov. Za svoju snahu bola odmenená. Pred Vianocami 20.12. dostala ako jedna zo 40 najúspešnejších v zbere tablet. Gratulujeme! Zase nás deti presvedčili, že sú prosto úžasné, snaživé a záleží im na tom, aby sa elektroodpad a teda aj mobily recyklovali a neskončili na skládke odpadov, v spaľovni, poprípade pohodené v prírode.

Čítaj ďalej

Vianočná akadémia

Stalo sa už tradíciou, že sa v škole v predvianočnom čase konajú rôzne akcie. Ani sobota 15. decembra 2018 nebola bežným dňom. Pred 16.O0 sa začali v kultúrnom dome zhromažďovať rodičia a starí rodičia žiakov 1. stupňa i občania. O štvrtej sa začala Vianočná akadémia. Tento rok to bola Perinbaba.  Prváci, druháci,tretiaci,  štvrtáci i naši žiaci ZUŠ vystúpili v spoločnej upravenej rozprávke. Vydarené vystúpenie bolo odmenené srdečným potleskom.

Čítaj ďalej