Vianočná akadémia

                                               Žiaci Základnej školy Krakovany

                   pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na

                      Vianočnú akadémiu

                                        15. decembra 2018/ sobota/ o 17:00 hod.

                                                 v  Kultúrnom dome Krakovany

                         – vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové

                                                                Vstup zadarmo

                                                 Pripravené je malé občerstvenie        

                                                      Tešíme sa na Vašu účasť

                                                       Žiaci a pedagógovia ZŠ

Čítaj ďalej

Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka

Obec Krakovany, Základná škola Krakovany a Materská škola Krakovany zorganizovali Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutočnilo  v piatok 7. 12. 2018 o 17:00 hod. pred Obecným úradom v Krakovanoch. Program začal o 16:30 hod. lampášikovým sprievodom od Materskej školy v Krakovanoch. Mikuláš spolu s deťmi rozsvietili vianočný stromček. Za pesničky a básničky ich Mikuláš a čert odmenili sladkým darčekom.

Čítaj ďalej

Mikuláš, malá Anna a Ježiško

Na Mikuláša, dňa 6.12.2018 sme sa zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Piešťanoch so spisovateľkou Toňou Revajovou, ilustrátorom Jurajom Martiškom a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou. Predstavili nám novú knihu spisovateľky Rok Sivka Ohniváka.  Beseda bola spojená s dramatizáciou v podaní bábkoherečky Barbory Krajč Zamiškovej a Féder Teater. Na veľké prekvapenie žiakov nakoniec prišiel aj Mikuláš, nechýbal ani čert a anjel, ktorí obdarovali všetky deti.

Čítaj ďalej

Vianočné trhy

Predvianočný čas  je v našej obci neodmysliteľne spájaný s  Vianočnými trhmi. Tento rok sa konali 2. 12. v kultúrnom dome. Usporiadateľom je materská škola. Aj naša škola na trhoch predávala svoje výrobky, ktoré zhotovili deti a šikovné mamičky na dielničkách. Radi  sme sa  pochválili naozaj zaujímavými a peknými dekoračnými vianočnými výrobkami z vlastnej dielne, na ktorých sme si dali  záležať, na ktorých sme pracovali veru aj dosť dlho, ale s veľkou chuťou a radosťou, ale najmä s očakávaním, že sa zapáčia. Touto cestou ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré nám  pomáhali.

Čítaj ďalej

Pasovanie do ŠKD

Dňa 30.11.2018 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV za členov ŠKD. Počas prvých týždňoch v Školskom klube boli ostro sledovaní štvrtákmi  v triedach, na chodbách aj na školskom ihrisku, či si správne osvojili pravidlá Školského klubu.  Štvrtáci počas pasovania pripravili pre nich zaujímavé športové disciplíny. S aktovkami ukázali ako sa rýchlo ponáhľajú do školy, upratujú triedu, či hádžu papiere do koša a nie na zem, tešia sa z jednotiek. V  slávnostnom sľube prisľúbili, že pravidlá klubu  budú dodržiavať. Na záver si každý našiel kľúč k bráne poslušnosti ,  dostal  korunu  a darček od štvrtákov.

Čítaj ďalej

Ochranárik

V okresnom kole výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
v kategórii I žiačka Hanka Toplanská  získala 1.miesto a Evka Žáková 2. miesto. Gratulujeme!
Názov témy : Veď i ja som záchranár

Čítaj ďalej

Konzultácie pre rodičov

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia sa konajú 5. decembra 2018 od 16:00 do 17:30 hod.

Čítaj ďalej

Výsledky iBobra

Tak už máme výsledky informatickej súťaže iBobor. U nás riešilo 39 súťažiacich, z toho bolo 7 úspešných riešiteľov .  Máme 5 úspešných riešiteľov v kategórii Bobríci zo  4. ročníka, L. Augustínová, E. Žáková, Z. Zubáková, T. Šurínová, a N. Kollárová.  A v kategórii Drobci jedného z 3. ročníka , J. Valo a jedného z druhého ročníka, N. Podmaková. Všetkým  úspešným riešiteľom blahoželáme a neúspešným  prajeme veľa úspechov v nasledujúcich ročníkoch.

Čítaj ďalej

Najbližšie podujatia

28.11 a 29.11. – vianočné dielničky  o 16,00 v škole

30.11. – pasovanie prvákov do ŠKD

2.12. – Vianočné trhy , KD Krakovany

5.12. – Konzultačné rodičovské združenie od 16,00 – 17,30 hod.

6.12. –Mikuláš, malá Anna a Ježiško…Beseda s Toňou Revajovou, Jurajom Martiškom a Magdalénou   Fazekašovou spojená s dramatizáciou v podaní Divadla KBT v MsK Piešťany

7.12. – Lampášikový sprievod, privítanie Mikuláša, 16,30 pred MŠ

11.12. – vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru ZUŠ v Dome umenia 

12.12. školské kolo Pytagoriády 3.- 4. ročník

15.12. – Vianočná akadémia v KD Krakovany o 17,00 hod.

19.12. –  Vianoce v ŠKD

Čítaj ďalej

Katarínsky ples

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým rodičom a  sponzorom, ktorí prispeli na Katarínsky ples. Zisk z podujatia použijeme na vynovenie a zlepšenie prostredia v školskom klube.

Čítaj ďalej