Jesenná výstava

V pondelok 18. septembra si celá škola prezrela  jesennú výstavu ovocia a zeleniny „Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore“  v areáli KD Krakovany. Pochutili sme si aj na výbornom tekvicovom kompóte.

Čítaj ďalej

Beseda

V piatok 8. septembra sa celá škola vybrala do MsK Piešťany na stretnutie s autormi knihy Žubrienky inštalatérky, spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom a ilustrátorkou Emíliou Jesenskou.

Čítaj ďalej

Slávnostné zahájenie školského roka

V pondelok 4.septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018.Na školskom dvore sa zhromaždili učitelia,žiaci a rodičia. Všetkým sa postupne prihovorili slávnostnými príhovormi riaditeľka školy Mgr.Eva Seitlerová a starosta obce PhDr.František Klinovský. Milé slová boli adresované všetkým, aj malým prvákom,ktorí sa v tento deň stali novými žiakmi našej školy.

Čítaj ďalej

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

Riaditeľstvo Základnej školy v Krakovanoch oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2017 -18 sa uskutoční v pondelok  4. septembra 2017 o 9.00 na školskom dvore.  Žiaci si prinesú prezuvky. Po otvorení sa môžu žiaci prihlasovať do školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie v školskej jedálni sa začína od utorka 5. septembra 2017.

Čítaj ďalej

Letná škola

Aj počas prázdnin naša škola ožila. Od 3.júla  do 14. júla  v našom školskom klube  strávilo zábavné dni dvadsaťštyri detí. Hrali sa spolu rôzne hry,  trénovali futbal, vybíjanú, tancovali, robili vychádzky do blízkeho okolia, súťažili. O bezpečnosť detí, vyplnenie voľného času  a režim dňa sa starali pani vychovávateľky a pani učiteľky.

Čítaj ďalej

Letné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3.júla 2017 a končia sa vo štvrtok 31.augusta 2017.Nový školský rok 2017/2018 sa začína v pondelok 4.septembra 2017 o 9,00 hod.

Riaditeľstvo školy želá všetkým príjemné a radostné prežitie letných prázdnin!

Čítaj ďalej

Ešte nám prichodí rozlúčiť sa

40  rokov za školskou katedrou, 38 v našej škole,  to už si zaslúži rešpekt a uznanie. Teraz prišiel čas, kedy odchádza do naozaj zaslúženého dôchodku pani učiteľka  Ľudmila  Radoská.  

Mnoho rokov zo svojho života  zasvätila žiakom, ktorí okrem výchovy a porozumenia vyžadovali nehu a materinskú lásku. Ďakujeme vám za to, že ste im často vytvárali pokojnú a príjemnú atmosféru a nahrádzali domov. Chceme vysloviť vďaku, že ste  trpezlivo a oddane hľadala cestu ku každému žiakovi nielen ako učiteľka  ale aj ako výchovný poradca, i napriek tomu, že mnohokrát to nebolo najľahšie. Obetovala ste aj svoj voľný čas i zdravie na to, aby v budúcnosti z našich žiakov niečo bolo. Aj keď život občas priniesol neúspech, nestratili ste vôľu a chuť bez zaváhania vkladať svoje majstrovstvo a porozumenie žiakom a investovať svoj um do detských duší. Sme  si istý, že navždy ostanete  zapísaná v srdciach žiakov i kolegov a rovnako nezmazateľná bude aj vaša stopa v histórii tejto školy. Do novej kapitoly života vám prajeme veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov vo všetkých dôležitých sférach. Škola je úprimne hrdá na to, že v nej učil takýto človek.

Čítaj ďalej

Pre všetkých žiakov začali vytúžené prázdniny

Dňa 30. 6. 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017 na školskom dvore. Počasie nám prialo a už od  skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci v škole. Kolektívu školy  a žiakom za úspešné zvládnutie školského roka, ktorý bol ďalšou významnou etapou v ich živote, poďakoval aj starosta obce PhDr. František Klinovský. Vo svojom príhovore vyzdvihol  a odmenil žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu a obec, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky. Po príhovore boli ocenení  i žiaci,  ktorí sa počas roka najintenzívnejšie zapojili do zberu papiera. V slávnostnej atmosfére sa k prítomným žiakom i učiteľom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Eva Seitlerová . Poďakovala všetkým pedagógom za to,  že tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. „ Ďakujem vám všetkým za snahu. V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný a všetci si vážime vašu prácu.Milí žiaci, začali sa nám veľké letné prázdniny. Vedenie školy a pedagogický zbor vám praje krásne prázdniny plné zážitkov.“

Čítaj ďalej

Deň svätého Petra, patróna rybárov

Na VN Čerenec  v sobotu 24. júna 2017,  na druhom ročníku  Dňa svätého Petra, patróna rybárov,  sa  už od skorého rána uskutočnil siedmy ročník rybárskych pretekov v LRU plávaná žiakov základných škôl piešťanského regiónu. Podujatia sa zúčastnilo aj družstvo z našej dediny. Tým bol zložený len z troch pretekárov, no i tak nesklamali a získali krásne 3. miesto spomedzi 12 družstiev. Našu obec na týchto pretekoch reprezentovali Lenka Augustínová , Maťko Augustín, žiaci našej školy  a Janko Jakubček, budúci prvák, za trénerskej podpory Patrika Predného. Toto podujatie  pripravuje  spoločne Mesto Vrbové, Mikroregión nad Holeškou, SRZ MO Vrbové, Detské rybárske krúžky Jaroslava Helera, firma SPORTS a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU. 

Čítaj ďalej

Štvrtáci sa lúčili

Ďalší štvrtáci opustili brány našej školy, v ktorej sa naučili prvé písmená, naučili sa násobilku či vybrané slová. Zažili určite veľa zaujímavých, nezabudnuteľných zážitkov.

Posledné vysvedčenie, posledné stisky rúk, objatia… . Stíchol smiech a krik, v tichu opustenej triedy ostali po štvrtákoch len prázdne miesta, na zemi ešte kúsok roztrúsenej kriedy.

Ďalší žiaci nám“ vyleteli z hniezda“ v ústrety novým zážitkom. Želáme Vám veľa šťastia !

Čítaj ďalej