Výročná schôdza SČK

S fašiangovým pásom  vystúpili naši žiaci v nedeľu 11. februára na výročnej členskej schôdzi  MO SČK  Krakovany.

Čítaj ďalej

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním

2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • na výmenu počítačov v  počítačovej učebne
  • akcie a podujatia školy

    Ďakujeme !

Vyhlásenie 2017-2percentá

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné

Čítaj ďalej

Fašiangový karneval

     Nemohol chýbať ani tento rok. V stredu 7. 2. bolo v družine veľmi veselo, pretože sa v pekne vyzdobenej triede konal tradičný DRUŽINÁRSKY FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. Opäť bol plný pekných masiek, smiechu, zábavy a pampúšikov. Žiaci ukázali, že si vedia masky nielen obliecť, ale ich aj zaujímavo odprezentovať. Na úvod bola promenáda a nasledovalo predstavenie krásnych masiek, súťaže a samozrejme aj tanec.  V rytme hudby tancovali masky rôzneho zamerania. Princezné, indián, ježibaby, … Zaujali najmä netradičné a doma ručne zhotovené masky. Medzi najzaujímavejšie patrila maska múmie, víťazného pohára, rubikovej kocky. Všetci sa tešili i na obľúbenú časť karnevalu, na tombolu. Tá bola skutočne veľmi bohatá. Každá maska vyhrala jednu cenu. Celý karneval pripravili, moderovali a organizačne zabezpečili tretiaci s pani vychovávateľkou Bednárovou. Naše ĎAKUJEME! patrí všetkým organizátorom a tetám kuchárkam za skvelé pampúšiky. Počas celého karnevalu tu vládla skvelá nálada a výborná zábava.

Čítaj ďalej

Pasovanie prvákov

V podvečerných hodinách 30. 1. 2018 sa s netrpezlivým očakávaním zúčastnili milej slávnosti – „Imatrikulácie“ naši najmladší žiaci.Pani riaditeľka  slávnostne prijala do školských radov  19 prváčikov, ktorí právom získali hrdý titul „žiak/žiačka našej školy“. Týmto sa slávnostne a oficiálne stali žiakmi našej základnej školy. Aby sa tak mohlo stať, museli prejsť krajinou Spoznávania a splniť všetky úlohy. Všetci prváci úlohy zvládli, a tak si mohli vychutnať každú vzácnu chvíľku tohto veľkého dňa.

Čítaj ďalej

Karneval

Vážení rodičia,  milí žiaci,

oznamujeme Vám,že školský karneval s diskotékou sa uskutoční dňa 7.2.2018 cez  ŠKD.

Karnevalová zábava pre žiakov sa začne o 13,00 hodine.

Tešíme sa na vašu nápaditosť  pri výbere a výrobe masiek a na príjemne strávené popoludnie vo víre zábavy a tanca.

Čítaj ďalej

Pasovanie prvákov

Vážení rodičia, starý rodičia !

Pozývame Vás na slávnostnú imatrikuláciu prvákov, ktorá bude v utorok 30. januára v prvej triede o 16,00 hod.

Čítaj ďalej

Vianočné prianie

Prajeme všetkým našim žiakom a zamestnancom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.

Čítaj ďalej

Vianočné tradície

V stredu popoludní v ŠKD sme piekli a vyzdobovali medovníky, ochutnávali makové pupáky a oblátky, ktoré nám piekol pán Kubran.

Čítaj ďalej

Koledovanie

V štvrtok dopoludnia sme sa s tretiakmi vybrali koledovať . Koledami a vinšmi sme pozdravili našich sponzorov, zamestnancov OÚ i starčekov a starenky v ZOS.

Čítaj ďalej

Koledovanie detí z MŠ

V pondelok 18.12. k nám do školy zavítali deti z MŠ. Priniesli nám pozdrav a zaspievali  koledy k blížiacim sa Vianociam.

Čítaj ďalej