Družina aj cez prázdniny – druhý týždeň

9.7.- v pondelok zavítala do školy  túlavá knižnica Piešťany so svojimi literárno –tvorivými dielňami „ Ezopove zlaté rybky“ s lektorkou Katarínou Kosákovou. Popoludnie patrilo kúpaniu na školskom dvore.10.7. – v utorok  sa celý deň kúpali na školskom dvore, hrali sa vybíjanú, skákali na trampolíne, tancovali.11.7. – v stredu opäť  prišla lektorka Katarína Kosáková so svojimi literárno-výtvarným workshopom „ Chroktík, Kvíkalka a Pinky Bum na ceste do Slniečkova „ na motívy tvorby Martiny Matlovičovej, popoludnie  športovali v telocvični.12.7. – vo štvrtok  boli na detskom ihrisku, vyrábali puzzle, kúpali sa, tancovali.13.7. v piatok  dopoludnia turistická  vychádzka do Vrbového, popoludní kúpanie a hry na dvore.

Letný pobyt detí bol zameraný na oddych detí počas prázdnin a vydaril sa. Relaxovalo v ňom 26 detí. 

Čítaj ďalej

Družina aj cez prázdniny

29.júna skončil školský rok, ale brány Základnej školy v Krakovanoch sa pre deti nezatvorili. Počas leta školského roka 2017/18 mali deti možnosť navštevovať Školský klub detí. Činnosť prebiehala denne počas dvoch týždňov v termíne od 2.7. – 13.7.2018 tak trochu netradične, formou zaujímavých podujatí. Činnosť organizovali pre deti pani vychovávateľky a pani učiteľky. V našom školskom klube sa vystriedalo  dvadsať šesť detí . Deti súťažili, športovali, kreslili, tancovali, hrali sa spoločenské hry, relaxovali , poznávali okolie, kúpali sa, svoju šikovnosť si rozvíjali   tvorivými dielňami.  Program bol pestrý a zaujímavý, počasie letné – slnečné. 2.7 a 3.7.2018 – v pondelok  a v utorok deti tancovali, hrali sa, športovali na detskom ihrisku, pochutnali si na  zmrzline,    4.7.2018 – v stredu v dielničkách vyrábali náramky, svietniky, 6.7.2018- v piatok sa presunuli  na celodenný výlet do Ostrova  spojený s opekaním a súťažami, ktoré pripravili naše bývalé žiačky K.Zubáková a L. Kubranová. Poďakovanie patrí najmä mamičke Zubákovej. 

Čítaj ďalej

Poďakovanie

Veľké poďakovanie  patrí všetkým členom pedagogického zboru  a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu. Poďakovanie patrí – obci Krakovany, pánovi starostovi a poslancom OZ, ktorí k našej škole pristupujú so záujmom a vychádzajú nám v ústrety. Záverečné poďakovanie patrí rodičom – ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov jedinečné osobnosti.

Vedenie školy

Čítaj ďalej

Letné prázdniny

V pondelok 2. júla 2018 sa začínajú letné prázdniny. Budú trvať do piatku 31. augusta 2018.Nový školský rok 2018/2019 sa začína v pondelok 3.septembra 2018.

Riaditeľstvo školy želá všetkým slnečné prázdniny a dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily. Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2018/2019.

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018

V piatok 29.júna 2018 sa skončil ďalší školský rok. Ráno sa všetci žiaci zišli v areáli školy, aby si po slávnostnom nástupe prevzali koncoročné vysvedčenia.  V úvode všetkých privítala riaditeľka školy Mgr. Eva Seitlerová. K prianiu krásnych prázdnin sa vo svojom príhovore pridal aj starosta obce PhDr. František Klinovský, ktorý vyzdvihol záslužnú prácu všetkých pedagogických, aj nepedagogických pracovníkov a samozrejme snahu a úspechy žiakov. V rámci slávnostnej časti odovzdalo vedenie školy žiakom, ktorí dosiahli v tomto školskom roku najväčšie úspechy v olympiádach, vedomostných súťažiach, alebo športe diplomy, ako poďakovanie za skvelú reprezentáciu školy. Potom sa už žiaci a ich triedni učitelia rozišli do tried, aby si prevzali vysvedčenia.Deti si teraz užijú dva mesiace školských prázdnin a do školských lavíc opäť zasadnú v pondelok 2.septembra 2018.

Čítaj ďalej

Super žiak 2018

 

29.6. starosta obce PhDr. František Klinovský slávnostne  odmenil na záver školského roka žiakov, ktorí v šk. roku 2017/2018 úspešne reprezentovali našu školu na súťažiach. Tento rok to boli títo žiaci: M. Tureček 3.miesto v behu na 500 m, D. Hauková 3. miesto hod kriketovou loptičkou,  olympiáda v Trebaticiach , L. Augustínova Cena poroty, L. Macháčová  3. miesto Playback show,  A. Ťapušík 1. miesto v okresnej výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112,“ T.Šurínová,E.Žáková a N. Kollárová –  3.miesto v tanečnej súťaži, N. Kollárová 1. miesto v okresnej súťaži „Hollého pamätník, K. Zubáková – úspešná riešiteľka Pytagoriády a matematického Klokana.

Čítaj ďalej

Rozlúčka so štvrtákmi

V piatok sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi . Na diskotéke sme si všetci zatancovali, zabavili sa a popriali im veľa úspechov . Dúfame, že na nás nezabudnú a občas sa v škole zastavia.

Čítaj ďalej

Zber papiera

Na škole prebiehal zber papiera.  Ďakujeme žiakom i rodičom za ich aktívnu účasť. Vyzbierali sme 5440 kg papiera a zachránili   sme  45 stromov.

Najlepší zberači papiera:

  1. miesto V. Radošinská 1 371 kg
  2. miesto H.Toplanská 931 kg
  3. miesto Š. Pekarčík 615 kg

Čítaj ďalej

Olympijský deň

    26.06.2018 sme  prežívali   nádherný olympijský deň  – deň ŠKOLSKEJ  ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY. Jednotlivé triedy napochodovali na určenú plochu  na ihrisku a za pomoci rozhodcov, triednych učiteľov, otvorili olympiádu. Podľa harmonogramu , ktorý sa trocha posunul, súťažilo sa v štyroch  druhoch športov a v dvoch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, 1. a 2. ročník, a starší žiaci a žiačky, 3. a 4. ročník. Od behov na 60 m, 300 m, skokov z miesta  do diaľky až po hod kriketovou loptičkou.  Stihli sme sa  pritom nielen zapotiť, ale aj porozprávať a zahrať sa. Znova najlepší z nás získali za jednotlivé športy diplomy a   medaily. Porovnávali sme zlato, striebro a bronz medzi sebou a hodnotili priebeh svojich športových výkonov. Najlepším športovcom školy bola L.Macháčová. Zo štyroch disciplín bola 2 krát prvá,raz druhá a raz tretia. Tento deň bol jednoducho nádherný, naplnený zážitkami, i súťažnými slzičkami…, preberaním cien. Tento deň nás veľmi potešil.

Výsledky: I. kategória   1.-2. ročník  dievčatá

                  beh na 60m         beh na 300m           skok z miesta       hod kriketovou loptičkou

1.miesto         S.Turečková            S.Turečková             E.Žáková                          H.Toplanská   

2.miesto         V.Hadvigová            V.Hadvigová              V.Hadvigová                      D.Hauková

3.miesto         E.Žáková                 D.Hauková                S.Turečková                     V.Hadvigová   

 

Výsledky: I. kategória   1.-2. ročník  chlapci

                      beh na 60m         beh na 300m          skok z miesta       hod kriketovou loptičkou

1.miesto            O.Krupa                 S.Hornák                 D.Sedlák                        F.Augustín

2.miesto           S.Hornák                P.Kuruc                   J.Beseda                        J.Beseda

3.miesto           D.Sedlák                J.Piškula                   L.Fořt                            J.Valo

 

Výsledky: II. kategória   3.-4. ročník  dievčatá

                      beh na 60m          beh na 300m           skok z miesta       hod kriketovou loptičkou

1.miesto         L.Macháčová            N.Kollárová               N.Kollárová             L.Macháčová

2.miesto        L.Augustínová          L.Augustínová           L.Macháčová            L.Augustínová

3.miesto        N. Kollárová             L.Macháčová             T.Šurínová               N.Kollárová

 

Výsledky: II. kategória   3.-4. ročník  chlapci

                      beh na 60m           beh na 300m           skok z miesta       hod kriketovou loptičkou

1.miesto            T.Filus                     T.Filus                    D.Víťazka                L.Chromják

2.miesto            D.Víťazka               F.Podmaka               M.Výškrabka            D.Víťazka

3.miesto           L.Chromják             M.Tureček               M.Tureček               F.Podmaka

Čítaj ďalej

Tri groše

V pondelok 25.6. do našej školy zavítalo divadlo Portál. Zahrali nám upravenú rozprávku Tri groše.

Čítaj ďalej