Aktivity ŠKD

Pani vychovávateľka pripravila pre deti ďalšie zaujímavé aktivity.