Deň narcisov

 Aj naša škola sa zapojila do verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine.