Dopravné ihrisko

Dňa 17. 05. 2019 absolvovali žiaci dopravnú výchovu na DI Čerenec Vrbové. Žiaci si formou besedy, prezentáciami a riešeniami dopravných situácií osvojili dopravné pravidlá nielen teoreticky, ale aj prakticky, ako účastníci cestnej premávky na bicykloch a detských autíčkach.