Informácia o pokynoch o celoštátnom testovaní

Vyberáme dôležité body z Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

bod 8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (znamená to, že zákonní zástupcovia a členovia spoločnej domácnosti sa zúčastnili testovania a majú negatívne výsledky).

bod 10: . Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby (znamená to, že sa nezúčastnili testovania a teda nemôžu nastúpiť do školy – pandemická OČR sa v tomto prípade nemôže čerpať).