Koledovanie

19.12. štvrtok sme koledami, vinšmi a pozdravmi zavinšovali našim sponzorom a všetkým, ktorí spolupracujú a pomáhajú škole.