Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa uskutočnila súťaž v matematických zručnostiach Matematický klokan.Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov, 6 druhákov, 5 tretiakov a 4 štvrtáci. Súťažiaci v časovom limite riešili testy s matematickými úlohami. O výsledkoch prinesieme informácie 10.apríla.