Odhlasovanie stravy

Zmena telefónneho čísla.

Pri odhlasovaní stravy treba volať na tel.číslo 033 5583086.