Otvorenie školského roka 2020-2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2. septembra na školskom dvore s povinnosťou nasadenia RÚŠOK pre rodičov i žiakov. Treba dodržiavať ROR. Začiatok o 9:00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a tlačivo “Zdravotný dotazník. Tlačivo je na aj na www.minedu.sk alebo web sídle školy- Informácie pre rodičov.