Stavanie mája

V stredu 1.5. 2019 sa množstvo detí spolu s rodičmi a verejnosťou stretlo oštvrtej popoludní pred obecným úradom, kde sa konala akcia Stavanie mája, ktorú pripravila obec. P. starosta privítal prítomných a pozval ich k postaveniu mája . Ostužkovali ho vystupujúce deti z FS Krakovanček a postavili členovia DHZ z obce. Do tanca i na počúvanie hrala Borovienka.