Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

V piatok 26. apríla 2019 sa uskutočnila v Trnave súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiakov z našej školy v zložení P. Žáková, T. Šurínová, E.Žáková L.Augustínová, N. Kollárová, O. Krupa pod vedením Mgr.E. Urbanovej.Naše družstvo v silnej konkurencii obsadilo 7.miesto v celkovom poradí. Ďakujeme im za reprezentáciu školy.