Úcta k starším

V nedeľu 27.10. sme pozdravili našich starých rodičov kultúrnym programom v kultúrnom dome.