Úlohy z náboženskej výchovy

2. ročník : naučiť sa a zopakovať si Desatoro Božích prikázaní
3.ročník Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 45 – 63, naučiť sa všetky otázky zo strany 103 a ľútosť zo strany 46 Pracovný zošit – vypracovať s. 18-21Domáca úloha je zadaná približne na mesiac, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania
4. ročníkUčebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 80-91 , Naučiť sa naspamäť zo s. 152-153 (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva) Pracovný zošit – vypracovať s. 24-27
 Domáca úloha je zadaná približne na mesiac, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.