Vystúpenie

V nedeľu 23. februára naši žiaci vystúpili s tancami na výročnej schôdzi MsSČK Krakovany.