Vzdelávanie na diaľku

Milí žiaci a rodičia,

vzhľadom na vývoj situácie si vám dovoľujeme oznámiť,
že vyučovanie bude prebiehať od 16.3.2020 na diaľku.
Učitelia vám budú posielať všetky inštrukcie o spôsobe vzdelávania a úlohy cez stránku.
Prosím sledujte naše správy/domáce úlohy.
Ďakujeme a tešíme sa na vźajomnú spoluprácu.