Zber starého papiera

Od pondelka 6.mája 2019 do štvrtka 9. mája 2019 bude pred školou pristavený kontajner na papier. Papier môžete odovzdávať denne.
Do zberu sa môžu zapojiť i obyvatelia obce, ktorí už deti v škole nemajú, ale týmto spôsobom by chceli vylepšiť finančnú situáciu školy.Vedenie ZŠ touto cestou vyslovuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom budú podieľať na zbere papiera veľké poďakovanie!!!