Kategórie Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roka


Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že ukončenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 o 9.00. Žiaci prihlásení na stravovanie môžu ísť na obed od 10.00 do 11.30. Prevádzka školy je od 7,00 do 15.30.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

Súťaž Matematický klokan sa uskutočnila v pondelok 8. júna 2020. Súťažili prihlásení žiaci 1. – 4. ročníka.

Čítaj ďalej

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Čítaj ďalej

Úloha – NV 3. ročník

3.ročník :

Zopakovať si doma s rodičmi k 1. svätému prijímaniu, ktoré sa uskutoční ešte v tomto školskom roku: 

Modlitby : Prežehnanie, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím Boha. 

Desatoro Božích prikázaní

K spovedi : Priebeh spovede (najdete v modlitebnej knižke) + ľútosť

Pracovný zošit – vypracovať s. 25

Čítaj ďalej

Prenájom tenisového kurtu

Základná škola ponúka na prenájom antukový tenisový kurt.

Cenník prenájmu:

pondelok – piatok                    08,00 – 14,00 hod             1,75€ / hod.

                                                    14,00 – 21,00 hod             3,30 € / hod.

sobota – nedeľa                        08,00  – 21,00 hod           3,30 €/hod.

kontakt: 0904 803300

Čítaj ďalej

Informácie pre rodičov ku obnoveniu vyučovanie od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020

 Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade doprovodu to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti.

Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie  vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, je zverejnené aj na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

7.00 – otvorenie vchodu do školy. Rodičia do školy nevstupujú. Žiaci vstupujú v rúškach. Po vstupe sa im meria teplota a dezinfikujú si ruky. Potom sa idú v odstupoch prezuť.

 Rodič zabezpečí pre ...

Čítaj ďalej

Veľké poďakovanie

Vážení rodičia,

dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

Krásny deň Vám prajeme….

Vedenie školy

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

Zadanie domácej úlohy na tento aj budúci týždeň.

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 72-79

 Pracovný zošit – vypracovať s.25-26

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 102-106

 Pracovný zošit – vypracovať s. 30

S pozdravom Ivan Gábor

Čítaj ďalej

Nástup do školy

Predbežný informovaný súhlas zákonného zástupcu

Vážení rodičia,

Základná škola,Školská 318/3, 922 02 Krakovany v súvislosti s plánovanými  opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 05. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom  – Obcou Krakovany,

určuje na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy

záväzný termín –  27. 05. 2020  .

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riadi...

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 68-71

 Pracovný zošit – vypracovať s. 24

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 98-101 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 29

Čítaj ďalej