Kategórie Aktuality

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje, že od pondelka 26.10. obnovuje vyučovanie. Škola je otvorená od 6,45 do 16, 30 hod., vyučovanie od 8,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu, ŠKD aj školská jedáleň sú v prevádzke. Pri nástupe žiakov prvého ročníka je potrebné priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v školskom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok)

a  

6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam


Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu potvrdeného výskytu COVID 19 v našej škole v dňoch 22. – 23. októbra bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 1.A triedy nariadená domáca karanténa do 23. 10. 2020. Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktujú ošetrujúceho  lekára dieťaťa.  Pri opätovnom nástupe do školy  každý žiak musí priniesť potvrdenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam!

Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia  / bolesť hrdla bez teploty, infekcia dýchacích ciest, zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest /, nesmie vstúpiť do budovy školy.

Telefonicky kontaktujte  ošetrujúceho  lekára dieťaťa. 


Čítaj ďalej

Nové opatrenia !

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 sa zavádza POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA aj pre žiakov I. stupňa vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy. Prosíme zabezpečiť minimálne 2 rúška každému žiakovi.   Od pondelka 12. októbra sa ruší záujmová činnosť poskytovaná školou, aj CZUŠ Vrbové a to odbor výtvarný, tanečný a hudobný – teória.  Individuálne hodiny hudobného odboru pokračujú.                                                            

Čítaj ďalej

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,

povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy ,

neotvárať záujmové krúžky,zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží.

Podrobnosti v rozhodnutí ministra školstva.

Čítaj ďalej

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

V dňoch 6. 10. a 08.10. 2020 sa uskutočnili voľby dvoch zástupcov rodičov  za základnú školu do Rady školy pri Základnej škole Krakovany. Na voľbách sa  zúčastnilo 45  zo 49  rodičov , čo je 91,8%,  ktorí rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole Krakovany boli  za rodičov zvolení títo dvaja zástupcovia :

  1. Mgr. Soňa Filová
  2. Martina Bučková

Čítaj ďalej

Recykluj a vyhraj

Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere starých mobilov. Mobily môžete nosiť do školy a odovzdať triednej učiteľke do 30.10.2020. Súťaží škola aj jednotlivci. Odmeny pre žiakov: 50 žiakov s najväčším počtom zo všetkých zapojených účastníkov získa nový tablet HUAWEI MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK, 100 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa knihu od Branislava Jobusa – Zberný dvor, aj s podpisom od autora, 40 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry. Zapoj sa a pomôž aj prírode.

Čítaj ďalej

Informácie ZRŠ

Vážení rodičia.Vzhľadom na momentálnu situáciu pri šírení choroby COVID-19 nebude stretnutie ZRŠ. Prosím rodičov, ktorým neboli doručené informácie emailom, aby si pozorne prečítali informácie o voľbe do RŠ. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy.

Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia…

Upozorňujeme Vás, aby ste nezabúdali, že pokiaľ Vaše dieťa nebude v škole 3 dni , tak ste povinní vždy vyplniť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ . Bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže nastúpiť do školy!

Čítaj ďalej