Krúžky

zdravotnícky krúžok
– 2 hodiny za mesiac – Mgr. Erika Urbanová
počítačový krúžok
– 3 hodiny za týždeň – 2. – 4.roč. – Ing.Peter Seitler
čitateľský krúžok – streda – 3.-4. roč.
–  Mgr. Adriana Pániková
krúžok šikovných rúk
– 13,50- 14,30 – piatok  3.-4.roč. –  Miroslava Bednárová

zábavná angličtina

– 2 hodiny za mesiac – 4. ročník -Mgr. Ľubica Jurdová

moderný tanec 

– každú stredu  o 15,00 hod

1.-4. ročník – Mgr. Zuzana Delea

 

Škola poskytuje priestory aj Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom :
hudobný odbor, hra
– na flautu -piatok  3. -4. ročník 12,40 – 16,00

– na keybord – pondelok, utorok  1. – 4. ročník – Ivan Miškernik

  • na gitaru – utorok, štvrtok 12,30- 13,10
    výtvarný odbor
    – pondelok – 12,00 – 16, 00 – 1. -4. ročník – Jozef Vrbovský
    literárno – dramatický odbor

– štvrtok – 13,00 – 14,40 – Daniela Piscová

– tanečný odbor

streda  – 13,30 -15,00