Hodnotenie žiakov v 2. polroku

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. 4. 2020, ZŠ Krakovany  po komunikácii s pedagogickou radou oznamuje, že klasifikácia v druhom polroku školského roka 2019/2020 bude prebiehať nasledovne:

  1. žiaci prvého ročníka budú hodnotení slovne
  2. žiaci 2. až 4. ročníka známkami, ako doteraz v zmysle platného Školského vzdelávacieho programu (výchovy sa neklasifikujú).

Pri záverečnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia vyučovania budeme vychádzať z portfólií žiackych prác, vzájomnej komunikáci...

Čítaj ďalej

ŠKD 2. oddelenie

Kvíz ku Dňu Zeme 

Brezový háj

Cvičenie abecedou

Papierové tvorenie

Pozdrav – chlapec a dievča P

Čítaj ďalej

ŠKD 1. oddelenie

Jar v našom okolí.

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia, v stredu 22.4. v čase od 9,00 hod. do 12, 00 hod. si môžete prísť pre prezuvky a úbory vašich detí. Prosím dodržiavajte hygienické opatrenia.

Čítaj ďalej

Oznam k zápisu do 1.ročníka ZŠ Krakovany

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020.

Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

1. elektronicky

 – vyplnením a zaslaním priložených formulárov – Protokol, Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, Prihlášky na ETV,NBV do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a podpísanie žiadostí sa uskutoční po obnovení prevádzky školy...

Čítaj ďalej

Náboženská výchova – 2.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre druhákov: Vypracovať 2 pracovné listy (v prílohe) – do konca apríla.

Čítaj ďalej

Náboženská výchova – 1.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre prvákov:Vypracovať 2 pracovné listy (v prílohe) – do konca apríla.

Čítaj ďalej

Náboženská výchova -4.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre štvrtákov:

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 93-95 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 28

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.

Čítaj ďalej

Náboženká výchova 3.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre tretiakov:

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 64-67.

 Pracovný zošit – vypracovať s. 22-23

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.

Čítaj ďalej

Veľkonočné vajíčka

Každý rok sa tešíme na maľovanie vajíčok, ktorými zdobíme kraslicový strom pred OÚ. Milí žiaci, ak máte čas a chuť, môžete doma vyrobiť kraslice a priniesť pred OÚ a zavesiť na pripravený veniec. Technika je ľubovoľná.

Čítaj ďalej