Rada školy

predseda :               Ing. Milan Jurda                              poslanec OU

Mgr.Juraj Filo                                  poslanec OU

Tibor Šurín                                    poslanec OU

Mgr.Adriana Pániková                   zástupca pedag. zamestnancov

Emília Balciráková                         zástupca prevádzkových zamestnancov

Eva Toplanská                            rodič

Helena Augustínová                 rodič