Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Základnej škole v Krakovanoch má v šk. roku 2018-2019 : 61 stravníkov I.stupňa 1.- 4. ročník, 17 stravníkov II. stupňa, ktorí navštevujú ZŠ vo Vrbovom a v Piešťanoch a 10 zamestnancov. Strava sa vydáva v čase od 12.00 do 14.00 hod. Stravníci sa môžu vyhlasovať deň vopred do 14.00 hod. telefonicky na čísle 033 7798440. V prvý deň choroby si môžu prísť rodičia pre stravu do obedárov, dieťaťu sa nesmie vydávať strava, keď je neprítomné pre chorobu na vyučovaní. Rodič je povinný zaplatiť za stravu vždy do 25. dňa v mesiaci, čo nie je zo strany rodičov vôbec dodržiavané, a vedúca musí vyslovene naháňať jeho zaplatenie.

V ŠJ pracuje:
Jana Daňková -vedúca
Jana Štefanková- hlavná kuchárka
Renáta Bedeová- pomocná sila v kuchyni

Rodičia si môžu na chodbe ZŠ aj v jedálni prečítať čo sa varí ich deťom na jedálnom lístku.

Školská jedáleň
Školská 318/3
922 02 Krakovany
tel.č.: 033 5583086
email: zskrakovany@zoznam.sk