Trieda 3A

Triedana učiteľka Mgr. Adriana Pániková

Počet žiakov 18, 8 dievčat, 10 chlapcov.

  1. Filip Augustín
  2. Simona Bedeová
  3. Vincent Florek
  4. Lukáš Fořt
  5. Dominika Hauková
  6. Ján Jakubček
  7. Nela Juricová
  8. Sabína Komárová
  9. Marko Michalka
  10. Monika Miklovičová
  11. Jakub Nikodém
  12. Sara Pekarčíková
  13. Jakub Piškula
  14. Natália Podmaková
  15. Dominik Rajčák
  16. Michal Sabo
  17. Dávid Sedlák
  18. Eliška Žákovová