ENGLISHSTAR

27.4. sa žiaci 3. a 4. ročníka popasovali s angličtinou v súťaži ENGLISHSTAR. O výsledkoch budeme informovať.

Čítaj ďalej

Vychádzka ku kaplnke

Na Deň Zeme sme sa vybrali na vychádzku ku kaplnke.

Čítaj ďalej

Deň Zeme v 3.A

Čítaj ďalej

Ekokvíz

Štvrtáci a tretiaci sa na Deň Zeme popasovali s úlohami v súťaži Ekokvíz.

Čítaj ďalej

Deň Zeme

V piatok sme sa vybrali ku kaplnke pomôcť prírode a vyčistiť časť obce od družstva po kaplnku. Čistenie okolia bolo súčasťou úlohy v Recyklohrách v spolupráci s Fusaklami.

Čítaj ďalej

Deň narcisov

20.4.2023 (štvrtok) sa uskutoční zbierka DŇA NARCISOV zameraná na podporu zdravia, boja proti rakovine a celý výnos bude použitý na dobročinné účely. 

Finančné prostriedky budeme zbierať aj na našej škole. Za každý príspevok vopred ĎAKUJEME! 

Čítaj ďalej

Cvičný požiarny poplach

Dňa 12. apríla sa konal v našej základnej škole cvičný požiarny poplach.
Riaditeľka školy spolu s hasičmi približne o 10:30 hodine ohlásili požiar a   začala okamžitá evakuácia všetkých osôb. Všetci žiaci a zamestnanci základnej stihli opustiť priestory školy disciplinovane.

Všetko sa dobre skončilo a žiaci mali možnosť bližšie spoznať prácu dobrovoľných hasičov, pozrieť si z blízka hasičské auto s celou jeho výbavou, či vyskúšať si posedieť v kabíne s hasičskou prilbou na hlave, ako súčasť náboru nových členov z radov žiakov našej základnej školy.

            Pevne veríme, že žiaci, ktorí prejavili záujem stať sa dobrovoľnými členmi hasičského zboru vo svojich predsavzatiach vytrvajú a posilnia ra...

Čítaj ďalej

Zápis do školy

Veľká udalosť sa stala dňa 12.4.2023. Ste zvedaví aká? No predsa malí predškoláci prišli na zápis do 1. ročníka ukázať svoje vedomosti a zručnosti. A veru nemali to ľahké. Ich úlohou bolo splniť niekoľko úloh. Nikto z nich sa nevzdal. Všetci preukázali nekonečnú odvahu a vytrvalosť.

Gratulujeme Vám, budúci prváci! Boli ste skvelí!
Stretneme sa v septembri v školských laviciach.

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

V dňoch 6. 4. 2023 – 11. 4. 2023 budú prázdniny pre žiakov základnej školy. Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu 12. 4. 2023.

Čítaj ďalej

Tanečná súťaž

Čítaj ďalej

Hľadanie veľkonočných vajíčok

Čítaj ďalej

Deň naruby

V pondelok 3.apríla bolo v škole všetko naopak. Tretiaci a štvrtáci boli učiteľmi a učitelia žiakmi. Súťažili sme aj o najbláznivejší účes.

Čítaj ďalej

Dotácia na stravu od 1.5.2023

d 1. mája 2023 je možné poskytovať dotáciu na stravu pre VŠETKÝCH žiakov, ktorí navštevujú základnú školu (AJ S UPLATŇOVANÍM DAŇOVÉHO BONUSU,  AJ BEZ DAŇOVÉHO BONUSU).

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu.

Ak rodič požiada po tomto termíne o dotáciu na stravu – tá bude priznaná až od septembra.

Nedotované obedy sú:

– ak sa žiak nezúčastnil vyučovania (v ten deň nemá nárok na dotáciu na stravu)

– ak žiak neodobral obed (neodobral a ani neodhlásil včas)

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorých dieťa vyžaduje OSOBITNÉ stravovanie, aby vyplnili aj prihlášku na stravovanie a pridali aj DOKLAD, ktorý podľa posúdenia ošetrujúceho ...

Čítaj ďalej

Noc s Andersenom

Už tradične býva  jedna noc na prelome marca a apríla venovaná známemu rozprávkarovi – Hansovi Christianovi Andersenovi.V tento deň zažívajú deti v mnohých štátoch a kontinentoch zaujímavé podujatia v školách a knižniciach spojené s čítaním.V piatok 31. marca  sa aj naši žiaci zo 4. triedy zúčastnili nezvyčajného večera a noci v našej obecnej knižnici.

Čítaj ďalej

Noc s Andersenom

31.3. v Obecnej knižnice Krakovany sa stretli štvrtáci, aby prežili rozprávkovú noc.

Čítaj ďalej

Vynášanie Moreny

Dňa 30. apríla  sme oslávili príchod jari vynášaním Moreny . Žiaci si pri vynášaní Moreny pripomenuli ľudové tradície, ktoré treba zachovávať. Morenu sme zapálili a hodili do potoka Holeška a vyzdobili veľkonočný veniec pred OÚ pomaľovanými kraslicami.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

V pondelok 27. marca 2023 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan pre žiakov 2. -4. ročníka. Súťažilo 5 druhákov, 12 tretiakov a 11 štvrtákov. V súťaži vypracovali súťažný test. Výsledky budú 26. apríla. Držíme palce.

Čítaj ďalej

Naša obec – nie smetisko

Vo štvrtok 23.3. celá škola prispela k upratovanie obce a jej okolia. Vyzbierali sme tri osem vrecia rôznych odpadkov – rôzne druhy oblečenia, papierov, mikroténových vreciek, papierov . Je smutné, že niektorí ľudia stále  nepripisujú ochrane životného prostredia žiaden zmysel. My v ZŠ sa snažíme naučiť deti myslieť na svoju budúcnosť – existenciu na tejto planéte.

Čítaj ďalej

Deň vody


Aj u nás v škole sa pri tejto príležitosti konala 23.3. akcia. Popoludní tretiaci a štvrtáci pripravili pre svojich kamarátov prvákov a druhákov zábavno súťažné popoludnie .

Čítaj ďalej

Deň vody v 3.A

Čítaj ďalej

V obecnej knižnice Krakovany

Marec mesiac knihy je ako stvorený na návštevu knižnice, kde sa všetci žiaci vybrali v stredu (22. 3. 2023). Milo nás privítala pani knihovníčka, ktorá nám vysvetlila, ako to v knižnici funguje a ako sa požičiavajú knihy.

Čítaj ďalej

Vesmír očami detí

Fantázia detí je nekonečná, tak ako aj vesmír. Na túto tému bola vyhlásená výtvarná súťaž s názvom Vesmír očami detí, do ktorej sa zapojili aj naše deti. Do okresného kola sme poslali 10 najlepších prác.

Čítaj ďalej

Literárny kvíz

14.3. tretiaci a štvrtáci súťažili v literárnom kvíze.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník -školské kolo 2022-2023

Dňa 1.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo  školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Súťaže sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Víťazom sa stali Ž.Krupová a T.Horňák. Boli udelené aj dve druhé miesta, M.Kollár a T.Seitler a dve tretie miesta, V.Hauková a D.Hrabovyi.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka na šk.rok 2023-2024

Zápis sa uskutoční v dňa 12. apríla 2023 v čase od 14:30 hod. do 17:30 hod.v budove základnej školy.

Na zápis treba prísť s dieťaťom a priniesť treba:

rodný list dieťaťa (iba k nahliadnutiu-netreba kópiu vytlačiť) a
občiansky preukaz oboch rodičov.
Zapísať treba všetky deti, ktoré sú narodené s dátumom od 1.septembra 2016 do 31.augusta 2017,aj deti, ktoré mali v minulom školskom roku odloženú povinnú školskú dochádzku. Zápisu sa zúčastnia s dieťaťom obidvaja rodičia. prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky na stránke https//zskrakovany.edupage.org

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť :

Čítaj ďalej

Veselý karneval v škole

V piatok 17. 2. 2023 sa uskutočnil v našej ŠKD tradičný karneval. Na karneval zavítalo viac ako 45 krásnych masiek. Súčasťou karnevalu bola aj tombola.

Čítaj ďalej

Výchovný koncert „Spievajže si, spievaj“

 Žiaci našej školy sa dňa 15. marca 20203zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na slovenský folklór. Na koncerte účinkoval folklórny súbor „Rodina Hlbocká“. Deti si vypočuli uspávanky, ktoré kedysi spievali mamy svojim deťom. Ďalej nám speváci  zaspievali pesničky ľúbostné, fašiangové, pracovné, smútočné. Zoznámili nás s ľudovými zvykmi, tradíciami a obyčajami našich chudobných predkov. Počas celého koncertu sa žiaci zapájali do programu, čím bol koncert zaujímavý. Na záver sme si všetci spolu zaspievali.

Čítaj ďalej

Valentínska pošta

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov. 

Čítaj ďalej

Možnosť poskytnúť 2% škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

Opäť je tu obdobie darovania percent zo svojich daní vybraným subjektom.Budeme veľmi radi, ak poukážete tieto percentá na našu školu. Získané peniaze použijeme na zlepšenie výchovno-vyučovacích podmienok na našej škole.  Chceme  pristaviť sociálne zariadenie k starej budove školy.
Ako postupovať:

·  Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane    

·  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Čítaj ďalej

Zber textilu v škole

V rámci projektu Recyklohry, do ktorého je zapojená naša škola, otvárame ďalšiu výzvu. V spolupráci s Ekocharitou si urobme poriadok v skriniach a pomôžme našej Zemi!V termíne od 6.2.2023 do 1.3.2023 zbierame v našej škole staré oblečenie, textil a obuv. Zozbierané veci musia byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci, topánky musia byť v pároch, najlepšie zviazané šnúrkami.Bližšie informácie o zbieraných veciach môžete nájsť stránke školy školy a dostali ich aj rodičia.Vyzbierané veci prineste do školy.Ďakujeme, že hráte s nami pre našu Zem.

Čítaj ďalej

Karneval

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, ani sme sa nenazdali, fašiangy sú zas. V piatok 17.2. o 13,00 hod. sa uskutoční školský fašiangový karneval.

Čítaj ďalej

Ypsilon- Slovina je hra

Y

O tom, že aj slovenský jazyk a literatúra môžu byť zábavné sa presvedčili žiaci 2A,3A  a 4A triedy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže YPSILON- slovina je hra. Cieľom tejto súťaže bolo zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Riešenie týchto úloh bolo nielen veselé, ale žiaci si mohli overiť, čo všetko sa už naučili. Každý účastník súťaže bol ocenený diplomom. Najúspešnejší dostal aj vecnú odmenu – vak.

Čítaj ďalej

Všetkovedko

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo rekordných 21 636 žiakov. Najlepší získali titul Všetkovedko, ostatní si odnášajú titul Všetkovedkov učeň.
Na našej škole sa do súťaže zapojilo 25 žiakov: 7 druhákov, 8 tretiakov a 10 štvrtákov. Titul Všetkovedko získalo 6 druhákov, 4 tretiaci a 10 štvrtákov...

Čítaj ďalej

Slávnostné pasovanie prvákov

Po polroku v škole, po zvyknutí si na nové prostredie, spolužiakov a učiteľov sa naši prváci chystali na prijatie do “Cechu žiackeho” slávnostnou pasovačkou, ktorá sa uskutočnila 31.1.2023.

Pasovačkou ich sprevádzali žiaci štvrtého ročníka. Pripravili pre nich program zložený zo spevu v slovenskom aj anglickom jazyku, recitovania básničiek, súťaží, čo bolo odmenené veľkým potleskom. Potom nasledovalo to najdôležitejšie, prednes slávnostného sľubu.

Až po prednesení sľubu pristúpila pani riaditeľka k samotnému pasovaniu.  Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätný list, výpis vysvedčenia a sladkú maškrtu. Stali sa z nich teda právoplatní členovia školského cechu ZŠ Krakovany.

Podporiť ...

Čítaj ďalej

Novoročné prianie

Všetkým žiakom, rodičom a priaznivcom našej školy prajeme veľa šťastia, zdravia a pohody v novom roku 2023.

Kolektív ZŠ Krakovany

Čítaj ďalej

Vianoce v ŠKD

Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku.Upiecť a ozdobiť medovník nie je veru jednoduché. Vyskúšali si to aj naše deti v stredu 21.12. v ŠKD a zvládli to naozaj bravúrne. Zároveň sa dozvedeli aj ako sa pečú vianočné oblátky, ktoré im piekol p. Kubran.

Čítaj ďalej

Vianočná pohoda

Posledný deň pred prázdninami sme si spríjemnili vianočným posedením. 22. decembra  sme boli v škole posledný deň v kalendárnom roku 2022. Žiaci si chvíle v škole skrátili maškrtením na vianočnom pečive. Čas im vyplnilo aj  sledovanie vianočných rozprávok a rozdávanie darčekov.

Čítaj ďalej

Koledovanie

Dňa 21.12. boli žiaci 3.-4.ročníka koledovať po našich sponzoroch a na OÚ. Potešili sme ich, priniesli trochu radosti v podobe vianočných kolied a vinšov. Sme radi, že sme sa mohli s nimi opäť po dlhšej dobe stretnúť.

Čítaj ďalej

Koncert

V utorok popoludní 20.12. nám naši žiaci navštevujúci Cirkevnú ZUŠ s. Gorazda vo Vrbovom pripravili v škole krásny vianočný koncert.

Čítaj ďalej

Pytagoriáda – školské kolo

Dňa 7. decembra sa konalo školské kolo pytagoriády. Do tohto ročníka pytagoriády sa zapojilo 22 žiakov.
V kategórií P3 boli úspešní žiaci: V.vargová,Ž.Krupová, M.Filová,A.besedová,A.Remišová,R.Žák,D.Hrabovyi,CH.P.Keevil,Ch. Urbanová,N.Piršel.
V kategórií P4 : D.Bielik, T.Seitler,S.Marko,M.Juricová,H.Michalková, M.Kollár, J.Tureček, L. Ťupek.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a budeme čakať na postupujúcich do okresného kola.

Čítaj ďalej

Anjelské príbehy

V pondelok 19.12. sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v MsK pod názvom Anjelské príbehy. V úvode podujatia to bola prezentácia knihy Nie je anjel ako anjel. Nasledoval workshop s Katarínou Kosánovou – Podoby anjela a workshop s Bystríkom Vančom – Tvorme ako umelci. Ďakujeme MsK za pútavé a hodnotné podujatie.

Čítaj ďalej

Oznam vedúcej ŠJ

Vedúca ŠJ oznamuje, že obecným zastupiteľstvom bolo dňa 16.12.2022 schválené zvýšenie stravnej jednotky na nákup potravín na jedno jedlo v ZŠ navrhnuté ministerstvom školstva od 1.1.2023 nasledovne: žiaci : 1,50€ , dospelí : 2,20 €. Šeky na január sú už v nových finančných pásmach.

Čítaj ďalej

Vianočná akadémia

Aj naša škola oslávila vianočný čas, a to vianočnou akadémiou, divadelnou rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov, dňa 18.12.2022. Všetky deti sa tešili, aby predstavili, čo si nacvičili a aby privítali Vianoce a naplnili sálu KD čarovnou vianočnou atmosférou. 

Čítaj ďalej

Lucie

Sviatok sv. Lucie (13.december) bol oddávna najtajomnejším sviatkom. Najtradičnejší zvyk na sv. Luciu je, že v bielom oblečené postavy s husími krídlami či pierkami nemo vymetajú všetky kúty v dome. Z domov a dvorov Lucie vyháňajú aj strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Lucia počas „ometania“ nerozprávala a nikto jej nič hovoril.
13. 12.vymietli všetky kúty aj v našej školy a bude nám tu zase spolu o niečo lepšie.

Čítaj ďalej

Mikuláš

5.12. sme pred OÚ privítali Mikuláša rozsvietili vianočný stromček. Nechýbal ani čert.

Čítaj ďalej

Súťaž iBobor

T ento rok  sa naša škola opäť zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebiehala v dňoch 7.-11.11.2022 online. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy od 2.-4.ročník. Úspešne absolvovali súťaž 4 žiaci.

Čítaj ďalej

Letecká súťaž

V piatok 11. novembra sa na našej škole uskutočnili Školské majstrovstvá školy v hode papierového lietadielka 3.-4. ročník.

Čítaj ďalej

Deň vojnových veteránov

11.11. sme si pri pamätníku pripomenuli Deň vojnových veteránov.

Čítaj ďalej

iBobor -informatická súťaž

V dňoch 7. – 11. novembra 2022 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v informatike iBobor .Jednotlivé súťažné kategórie z našej školy súťažili nasledovne: 8.11. Drobci: 2.-3.ročník ,11.11. Bobríci: 4.ročník. O výsledkoch budeme informovať.

Čítaj ďalej

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 318, Krakovany oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 18.11.2022 (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu úspory energií. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať 21.11.2022 (pondelok).

Čítaj ďalej

27.10. Halloween

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny sa začínajú v piatok 28. októbra 2022 a končia sa v utorok 1. novembra 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 2. novembra 2022.

Čítaj ďalej

Význam mokradí-projekt

Čítaj ďalej

Polícia v našej škole

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave prostredníctvom pracovníčky prevencie krajského riaditeľstva organizuje preventívny projekt Póla radí deťom. Je určený deťom predškolského veku (5-6 ročné deti) a prvého ročníka základných škôl. Dňa 21. októbra tento projekt zavítal aj do našej škole.
   Deti sa za dve hodinové stretnutia s policajtkou dozvedeli o rizikách na ulici, ihriskách, pri pohybe medzi cudzími ľuďmi, oboznámili sa s dopravnými predpismi pri bicyklovaní alebo prechádzke, poučili sa o ochrane zdravia a naučili sa ako postupovať pri objavení ,,šikany“ v škole.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Piatok- pečieme chlieb, vyrábame maslo a pijeme banánový koktail.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Prvácke a druhácke výtvarné dielka.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Štvrtok- zdravé zeleninové a ovocné nátierky a šaláty. Na ochutnávku sme pozvali aj našich rodičov a starých rodičov.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Streda – Po chutných jablkových koláčoch šarkaniáda na ihrisku.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Streda – kreslíme a tvoríme prezentácie na informatike.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Utorok – Jedz a hýb sa. Turistická vychádzka ku kaplnke a letisku.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Pondelok – Deň jablka . Súťaž o najkrajšie, najmenšie, najväčšie jablko a zaujímavý výpestok.

Čítaj ďalej

Úcta k starším

2. októbra sme programom v KD pozdravili našich starých rodičov.

Čítaj ďalej

Tvorivé dielne

Žiaci vyrábali živočíchov žijúcich v mokradiach. Na ich výrobu použili materiály z recyklácie, obaly na vajíčka, škrupiny z pistácii.

Čítaj ďalej

Význam mokradí

Workshop o význame mokradí v KD na jesennej výstave 19.9.2022.

Čítaj ďalej

Jesenná výstava

Naša expozícia na výstave „Návrat na tekvicový dvor“ 16.-18. 9. 2022.

Čítaj ďalej

Slávnostné otvorenie školského roka 2022-2023

Milí žiaci, vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 9.00 hodine. V pondelok sa ešte neprezúvame, nestravujeme, nie je otvorená ani družina. Od utorka 6.9.2022 už varíme, funguje ŠKD, prezúvame sa.
Pri nástupe sa odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti – je možné stiahnuť dole pod textom, bude pripravené aj v škole.

Čítaj ďalej

Letné prázdniny

Vedenie Základnej školy želá všetkým našim zamestnancom a žiakom školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Dovidenia v septembri!

Čítaj ďalej

Letná škola

Od 1. do 15. júla sa niektorí žiaci zúčastnili letnej školy. Čakali ich nové zážitky, hry , športovanie, kúpanie a besedy. V pondelok zavítala do školy MsK Piešťany. Hry a výtvarný workshop, Barlolamač a iné naj Piešťan, na ktorom sa deti dozvedeli o soche, ktorá symbolizuje vyliečenie v Kúpeľoch Piešťany. Lektorka: Katarína Kosánová. Vo štvrtok 14. júla prebehla prezentácia kníh českej spisovateľky Daniely Krolluperovej spojená s tvorivým workshopom Mechová víla a iné knižky za prítomnosti spisovateľky Daniely Krolupperovej.

Čítaj ďalej

Prenájom tenisového kurtu

Základná škola ponúka na prenájom antukový tenisový kurt.

Cenník prenájmu:

pondelok – piatok                    08,00 – 14,00 hod             1,75€ / hod.

                                                    14,00 – 21,00 hod             3,30 € / hod.

sobota – nedeľa                        08,00  – 21,00 hod           3,30 €/hod.

kontakt: 0904 803300

Čítaj ďalej

A je tu koniec šk. roka

Dňa 30. júna sme sa do školských lavíc v tomto školskom roku vrátili poslednýkrát. Naši žiaci si prevzali vysvedčenia, rozlúčili sme sa s pani učiteľkou Ľudmilou Radoskou a našim štvrtákom sme spoločne popriali veľa šťastia a chuti do štúdia na nových školách.

Čítaj ďalej

Chránime prírodu

Na škole prebiehal zber papiera.  Ďakujeme žiakom i rodičom za ich aktívnu účasť. Vyzbierali sme  810 kg papiera.
Najlepší zberači papiera :1. miesto Chiara Urbanová   201 kg,
2. miesto Christian P. Keevil   151 kg, 3. miesto  Lukáš Ťupek  123 kg.

Čítaj ďalej

Letné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že letné prázdniny sa začínajú v piatok 1. júla 2022 a končia sa v piatok 2.septembra 2022. Školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra 2022.   Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roka 2021-2022

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 30.júna 2022 o 9.00 na školskom dvore. Po programe si prevezmú žiaci vo svojich triedach vysvedčenia. Obed sa bude vydávať od 10.30 . Družina bude do 15.30 hod.

Čítaj ďalej

Dlaň dokorán

Poslednou výtvarnou súťažou v tomto školskom roku, do ktorej sa naša škola zapojila bola: Celoslovenská výzva pre ZŠ – Dlaň dokorán.
Zapojili sa do nej žiaci z celého prvého stupňa. Každý žiak si na farebný papier obkreslil svoju otvorenú dlaň, vystrihol a napísal na ňu, aký dobrý skutok v poslednom čase urobil. Dlane sme pospájali a vytvorili reťaz dlhú 7m 4 cm. Zapojením sa do výzvy sme sa stali súčasťou projektu – Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť. Naše deti to dobro aj naozaj robia . Super, deti !

Čítaj ďalej

Školská olympiáda

28.06.2022 sme  prežívali   nádherný olympijský deň  – deň ŠKOLSKEJ  ŠPORTOVEJ  OLYMPIÁDY. Jednotlivé triedy napochodovali na určenú plochu  na ihrisku a za pomoci rozhodcov, triednych učiteľov, otvorili olympiádu. Podľa harmonogramu  sa súťažilo  v štyroch  druhoch športov a v dvoch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, 1. a 2. ročník, a starší žiaci a žiačky, 3. a 4. ročník. Od behov na 60 m, 300 m, skokov z miesta  do diaľky až po hod kriketovou loptičkou.  Stihli sme sa  pritom nielen zapotiť, ale aj porozprávať a zahrať sa. Znova najlepší z nás získali za jednotlivé športy diplomy a   medaily. Najlepším športovcom školy bola A.Filová. Zo štyroch disciplín bola 4 krát prvá.

Čítaj ďalej

Tablo štvrtáci

Aby sa na nás nezabudlo! Štyri roky prešli rýchlo ako voda. Naši šikovní štvrtáci odchádzajú do iných škôl. Spoločnými silami žiakov, učiteľky a fotografa vzniklo krásne tablo, ktoré si deti odniesli do vitríny pred obecným úradom. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Čítaj ďalej

Tanečníčka Sofia

Sofia je žiačkou Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch . V kvalifikačnej tanečnej súťaži na V4 Dance Cup 23.-24.4. v Bratislave Street Dance  trio detí 9-11 rokov získali Malé zlaté umiestnenie a postúpili do finále súťaže . Vo  finále súťaže V4  17.-19. júna  v Maďarsku  získali 1. miesto.  Na majstrovstvách sveta v DanceStar  v Chorvátskom Poreči  zaznamenala  skvelý úspech  a v choreografii Egyptian seeres  spolu s mladšími žiačkami,  obsadili krásne  3. miesto. Gratulujeme !

Čítaj ďalej

Rozprávková Škola v prírode Tramptária

Koniec školského roka sme nezačali tradične v laviciach, ale navštívili sme Donovaly. Všetci sme boli plní očakávaní, čo nám tento týždenný pobyt prinesie (20.6. – 24.6.2022). Privítali nás usmiati animátori v zábavných kostýmoch. Rozdelili nás do kráľovských družín, pretože sme boli v TRAMPTÁRII – jedinom detskom kráľovstve .

Čítaj ďalej

Matematický klokan

 V pondelok 11., apríla 2022 si zasúťažilo  6 druhákov, 6 tretiakov a 8 štvrtákov   v najväčšej matematickej súťaži Matematický klokan (resp. na 1.st. sa súťaž nazýva Klokanko). Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s nimi poradili  naši žiaci ? Najlepším riešiteľom súťaže v našej škole sa stala  H. Krupová zo 4.A, ktorá  skončil na 1. mieste v SR  so ziskom 100 bodov spolu s ďalšími 85 žiakmi  s úpešnosťou 100 ,0 %. Za ňou skončilo 99,6 % ostatných riešiteľov v rovnakej kategórii. Výborne sa darilo  a úspešní riešitelia boli D. Bielik , J. Mikuš, M. Daněk, M. Kollár, Ž. Krupová, T. Seitler, N. Tarkošová, R. Žák a T. Horňák.

Čítaj ďalej

Projekt Čítajme si

V stredu, 22.6.2022, sme sa zapojili do akcie Linky detskej istoty pod názvom Čítajme si 2022. Cieľom tejto akcie je priviesť žiakov späť k čítaniu literatúry, podporiť ich fantáziu, prehĺbiť vnímavosť a predstavivosť. 13 žiakov našej školy , ktorí sa nezúčastnili ŠvP, v ten deň prečítalo jednu stranu vybranej knihy a tak splnili podmienku účasti na tejto akcii.

Čítaj ďalej

Maxík- Matematická súťaž pre bystré hlavy

Do celoslovenskej matematickej  5 kolovej  súťaže  pre žiakov 2.-4. ročníka sa zapojili  jeden druhák, štyria tretiaci a dvaja štvrtáci. Súťaž prebiehala  v troch samostatných kate­góriách: MAKSÍK 2 –žiaci 2.ročníka ZŠ, MAKSÍK 3 –žiaci 3.ročníka ZŠ, MAKSÍK 4 –žiaci 4.ročníka ZŠ. Súťaž bola počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole riešili súťažiaci 5 úloh. O čo sa súťažilo? Najúspešnejší riešitelia dostali diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú cenu, ktorá im bude pripomínať, ako úspešne  sa popasovali s netradičnými Maksíkovskými úlohami. Traja žiaci z našej školy získali   za majstrovské zvládnutie náročných úloh zo všetkých kútov sveta hrdý titul Najmúdrejší Maksáčik. Boli to S. Machaj 4...

Čítaj ďalej

Súťaž v tvorbe animácii

Tretiaci a štvrtáci na hodinách informatiky vyrábali kreslený príbeh. Hotové animácie hodnotili prváci a druháci. Na prvom mieste medzi tretiakmi  a víťazkou sa  stala H. Michalková, 2. miesto patrilo M.Kollárovi a 3. miesto M. Daněkovi. U štvrtákov sa z víťazstva tešil T. Ťapušík, 2. miesto získala A. Filová a 3. miesto A. Dobrodenková .

Čítaj ďalej

Englishstar

V tomto školskom roku sa škola prihlásila i do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR  pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Súťaž prebieha v 9-tich kategóriách. Na vypracovanie testu mali súťažiaci 45 minút . My sme súťažili v dvoch vekových  kategóriach 3. a 4. ročník. Zapojilo sa 8 štvrtákov a 2 tretiaci. Najlepšie výsledky dosiahol M. Kollár z 3. A – 98 bodov zo 100 možných, S. Machaj 4. A 97 bodov, K. Samsonenko  4. A 96, J.Mikuš , N Tarkošová. 4...

Čítaj ďalej

Motýlia záhrada

Naši štvrtáci sledovali celý vývoj motýľa v priamom prenose. A keď boli motýle vyliahnuté, vypustili ich do sveta.

Tak leť, motýľ!

Čítaj ďalej

MDD

Oslávili sme ho už ako pred pandémiou od rána 3. júna do rána 4. júna. Dopoludnia bosonohá olympiáda, popoludní bábkové divadlo, opekačka, večer diskotéka , gofry, noc v škole a ráno odchod domov.

Čítaj ďalej

LUSK

V piatok 27.5. sme si pozreli v Dome umenia Piešťany vystúpenie Folklórneho súboru LUSK z Krakovian pri príležitosti 30 výročia vzniku. V programe účinkoval aj Detský folklórny súbor Krakovanček, v ktorom tancujú aj naši súčasní aj bývalí žiaci.

Čítaj ďalej

Deň matiek

V nedeľu 28.5. sme programom v KD poďakovali mamičkám,babičkám, starým mamám za ich lásku a starostlivosť.

Čítaj ďalej

Piešťany čítajú deťom

V piatok 20. mája sa žiaci zúčastnili zážitkového čítania spojeného s dramatizáciou literárneho textu v rámci Zázračného orieška v MsK Piešťany. Účinkovali Zuzana Krónerová, Daniel Rušar, Milica Matejková a divadlo KBT. Pri tejto príležitosti sme aj pani Krónerovej zablahoželali k jej životnému jubileu.

Čítaj ďalej

Fantazmagorický kamarát a princezná, ktorá mala všetko

Beseda ku knihám Alexandry Salmely a Martiny Matlovičovej spojená s tvorivým workshopom v rámci Zázračného orieška vo štvrtok 19.5. v našej škole.

Čítaj ďalej

Zázračný oriešok v škole

V utorok popoludní do našej školy zavítala spisovateľka Kristína Baluchová. Prezentovala sériu príbehov z leteckého prostredia pre deti a mládež s názvom „Kapitán Padák“.


Čítaj ďalej

Rodičovské združenie

Dňa 17. 05. 2022 sa bude konať celoškolské i triednické rodičovské združenie o 16,00 v budove ZŠ.

Čítaj ďalej

Slovenský pohár detí a žiakov

8.5. Slovenský zväz karate usporiadal v Bratislave 2. kolo Slovenského pohára detí a žiakov. M. Kollár v Kata mladší žiaci 8-9 rokov začiatočníci obsadil krásne 2. miesto. Gratulujeme!

Čítaj ďalej

Robinson kinder feeder CUP 2022


Na už ôsmom ročníku ROBINSOM KINDER FEEDER CUP 8. mája vo Vrbovom úspešne zabojoval náš žiak L. Horňák. Počas štvorhodinového preteku s úlovkom 33 730g skončil tretí v kategórii do 10 rokov. Gratulujeme!

Čítaj ďalej

Výtvarná súťaž Kreslený sen

Vo februári CVČ Ahoj vyhlásilo výtvarnú súťaž s názvom Kreslený sen. Do súťaže sa úspešne zapojili aj naši žiaci. Hlavnou myšlienkou zadania bolo vyjadriť a zachytiť sen. Sen, ktorý sa sníval v noci a zanechal stopu v emóciách. Hodnotilo sa technické zvládnutie námetu, farebné prevedenie a zaujímavá myšlienka. Žiaci mohli svoju prácu opísať v skratke na druhej strane výkresu. Názov a opis vždy správne vystihoval obsah diela. V II.kategórii obsadila N. Tarkošová 3. miesto. Diplom získali aj M. Kollár a H. Michalková v kategórii priestorová práca. Blahoželáme !

Čítaj ďalej

Máš rád angličtinu ?

5.5. súťažili žiaci 3. a 4. ročníka v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pre základné školy Máš rád angličtinu ? Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Výsledky budú 20.6.

Čítaj ďalej

Detský festival ľudovej hudby 2022

V regionálnej súťaži Detský festival ľudovej hudby 2022″ Križovany nad Dudváhom náš žiak j. Snoha v kategórii spevák a inštrumentalistka obsadil krásne 2. miesto – strieborné pásmo. Na akordeóne ho doprevádzal jeho brat D. Snoha. Gratulujeme !

Čítaj ďalej

LIDL súťaž

Pomôžte našej škole získať výpočtovú techniku za 5 000 – 40 000 eur! Aj váš hlas môže rozhodnúť, či naša škola získa techniku od Lidla! Ako na to?

 1. Nakupujte v Lidli a zbierajte balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“.
 2. V každom balíčku nájdete aj kartičku s hlasovacím kódom.
 3. Choďte na stránku https://malovaneslovensko.lidl.sk/ a podporte svojím hlasom našu školu.

Ďakujeme za každý hlas!

Čítaj ďalej

Stavanie mája

V piatok 29.04. pred OÚ.

Čítaj ďalej

Deň narcisov

V priebehu dopoludnia 28. apríla sa žiaci i pedagógovia zapojili do zbierky. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou na dobrú vec. Sme radi, že sme spoločne prejavili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých postihlo onkologické ochorenie a že sme žiakom ukázali, že si máme v ťažkých chvíľach pomáhať.

Čítaj ďalej

Plavecký výcvik

Od 20.4. do 26.4. žiaci absolvovali plavecký výcvik.

Čítaj ďalej

Karatista Maxim

Žiak 3. A triedy M. Kollár sa 24. apríla 2022 zúčastnil 2. kola Bratislavského pohára v karate- 2022 otvorený turnaj.  V cvičení Kata starší žiaci 10.11.rokov začiatočníci obsadil krásne 3. miesto a v cvičení Kata mladší žiaci 8.-9. rokov začiatočníci tiež 3. miesto .Gratulujeme !

Čítaj ďalej

Veľkonočný floorbalový turnaj

V utorok a stredu pred veľkonočnými prázdninami popoludní v škole sa uskutočnil Veľkonočný floorbalový turnaj medzi žiakmi 3. a 4. ročníka. Do turnaja sa prihlásilo päť trojčlenných tímov. Víťazom sa stala Svätá Trojica v zložení L. Horňák, N. Tarkošová a A. Dobrodenková. Najlepším strelcom L. Horňák s 8 gólmi. Ďalšie poradie: 2. m. Robkovia, 3.m. Ohniví Démoni, 4.m. Sonic Blue Tím a 5. m. Florbalky.

Čítaj ďalej

Deň narcisov


Dňa 28.4.2022 sa uskutoční v rámci Dňa narcisov finančná zbierka na našej škole. Príspevok na zbierku je dobrovoľný. Každý Váš dar, poskytnutý Lige proti rakovine, prispeje k boju proti zákernej chorobe.

Čítaj ďalej

Zmeny v opatreniach

Na základe Vyhlášky č. 32/2022 ÚVZ SR sa menia opatrenia v nosení respirátorov/rúšok v interiéri. Od 21.4.2022 nie je nutné ich nosiť v škole, už ani v spoločných priestoroch.

Ďalšie zmeny budú zapracované do Školského semafora, ktorý ešte nebol aktualizovaný.

Priebežne Vás budeme informovať.

Čítaj ďalej

Hľadanie veľkonočných vajíčok

Túto zábavnú hru sme rozhodli tento rok organizovať v našej škole. V stredu dopoludnia celá škola hľadala vajíčka na ihrisku.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

V stredu 13. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Na zápise museli deti preukázať svoje znalosti a zručnosti predškoláka tým, že vypracovali pod vedením p. učiteliek  pracovné listy. Mnohí to zvládli výborne, odniesli si zo zápisu pamätný list a darčeky od žiakov.

Čítaj ďalej

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

V utorok 12. apríla sme vyhodnotili súťaž o najkrajšiu kraslicu vyrobenú v škole. Najkrajšiu kraslicu vyrobila a prvé miesto získala A. Dobrodenková , druhé miesto patrilo S. Urbanovej a tretie miesto N.Tarkošovej, H.Michalkovej a A. Besedovej .

Čítaj ďalej

Kraslicový strom

V pondelok 11. apríla sme pred OÚ vyzdobili strom našimi kraslicami.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

V pondelok 11., apríla 2022 si zasúťažili žiaci 2. – 4. ročníka v najväčšej matematickej súťaži Matematický klokanko . Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s nimi poradili naši žiaci, uvidíme až po vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené 3.5.2022.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

V pondelok 11. apríla 2022 sa uskutoční školské kolo celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Školského kola sa zúčastnia žiaci z 2. – 4. ročníka v počte 20. Žiaci budú písať súťažný test v čase od 9.00 do 10.00.

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 14. apríla 2022 a končia sa v utorok 19.apríla 2022.Vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 20.apríla 2022. Riaditeľstvo školy želá všetkým zamestnancom, žiakom a rodičom krásne a pokojné veľkonočné sviatky.

Čítaj ďalej

Čitateľský maratón

Dňa 5.4.2022  na záver mesiaca knihy sa v ZŠ uskutočnila súťaž v čítaní pre žiakov 2. -4. ročníka pod názvom „Čitateľský maratón“.

V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu z knihy v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Žiaci museli po celý čas sledovať čítaný text.  Na priebeh súťaže dohliadali Mgr. Ľubica Jurdová  a  Mgr. Adriana Pániková. Poradie v druhom ročníku : 3.m. Ž.Krupová, 2.m. V. Babušková a 1. m. A. Besedová -čas 22 minút. Tretí ročník : 3. miesto F. Filus, 2. miesto M. Kollár a 1. miesto L. Ťupek -čas 19 minút. Štvrtý ročník : 3. miesto H. Krupová, 2.miesto M.Kosa a 1. miesto J.Mikuš -čas 33 minút...

Čítaj ďalej

2%

Vážení rodičia a priatelia školy, ak máte záujem podporiť aj tento rok našu školu darovaním 2 % vašich daní, prosíme vás, aby ste nezabudli už pri žiadosti o ročné zúčtovanie daní požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Toto potvrdenie bude neskôr súčasťou vyhlásenia o poukázaní 2 % vašich daní. Ďakujeme!

Čítaj ďalej

Kreslený sen

CVČ AHOJ Piešťany vyhlásilo výtvarnú súťaž -Kreslený sen. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci a nakreslili obrázky, na ktorých zachytili svoj zaujímavý sen, ktorý sa im sníval, alebo vymyslenú snovú krajinu.

Čítaj ďalej

Vynášanie Moreny

Jeden zo zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias, koná sa koncom zimy na Smrtnú nedeľu a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka je Vynášanie Moreny. Aj my sme 4. 4. 2022 pokračovali v tradícií a pripomenuli si tento zvyk, spoločne sme vyniesli Morenu k potoku Holeška, kde sme ju zapálili, hodili do vody a privolali jar.

Čítaj ďalej

Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 29. – 30.marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Okresné kolo sa uskutočnilo v jednotlivých kategóriách nasledovne:

29.marec 2022, utorok – kategória P3,P4,P5

Úspešní riešitelia:

P3 – T.Seitler 8.m.,S. Marko 9. m., D.Bielik 13.-16. m. , M Kollár 13.-16. m , F.Filus 29. m.

Súťažilo 102 žiakov a 30 bolo úspešných riešiteľov.

P4 – H.Kupová 13.-15. m., M.Kosa 13.-15. m. , N.Tarkošová 26. m.

Súťažilo 80 žiakov a 55 bolo úspešných riešiteľov.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Čítaj ďalej

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami v šk. roku 2021/2022 vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

So svojimi prácami  sa zapojili v kategórii  II.  za našu školu žiaci: M.Augustín,N.Tarkošová,,A.Dobrodenková,H.Michalková,M.Žažová, M.Kosa, L.Bučková, T.Horňák a S.Sučičová.

Prajeme  veľa úspechov.

Čítaj ďalej

Deň naruby


Ako vyzeral 1. apríl u nás v škole? V škole sa konal Deň naruby, v ktorom si štvrtáci vymenili úlohu s učiteľmi. Učili prvákov, druhákov i tretiakov. Učitelia zasadli do školských lavíc a mohli sa opäť vžiť do úlohy žiakov.

Čítaj ďalej

Čo vieš o rozprávkach a jej autoroch?

V marci od 12. do 31. sa žiaci 1. – 4. zapojili do literárneho kvízu Čo vieš o rozprávkach a jej autoroch. Po skontrolovaní všetkých odovzdaných odpovedí sme vylosovali z každej triedy troch žiakov. Všetci zúčastnení súťažiaci dostali sladkú odmenu.

Čítaj ďalej

Pomoc prírode

Vo štvrtok 24. marca sme začali zbierať odpadky v dedine a jej okolí . Deti sa pustli do čistenia s veľkou chu´tou. Nevieme pochopiť, kedy sa naučíme konečne odpad dávať kam patrí. najviac odpadu bolo smerom do Vrbového. Odpad lietal i po poli.

Čítaj ďalej

Deň vody

V utorok 22. 3. sme si v škole pripomenuli deň vody. Štvrtáci na hodinách riešili rôzne úlohy s témou vody a popoludní si všetci žiaci zmerali sily vo vodných súťažiach.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov! ZŠ Krakovany vás pozýva na zápis prvákov na školský rok 2022/2023. Zápis sa uskutoční  13. 4. 2022 od 14:30 do 17:30 h v budove školy.

Informácia pre rodičov

Zapisujú sa deti narodené do 31. 8. 2016.

Na zápis je potrebné prísť s budúcim prvákom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, vyplnenú a podpísané tlačivá (zverejnená je na stránke školy) a potvrdenie o plnení predprimárneho vzdelávania (vydáva príslušná MŠ).

Čítaj ďalej

1. ročník Slovakia Shito Ryu Kata Open

12.3.2022 v Trenčíne usporiadali členovia KK Ekonóm Trenčín súťaž 1.ročník Slovak Shito Ryu Kata Open. Súťaž bola zameraná vyslovene na kata Shito Ryu. Za účasti 61 pretekárov z 11 slovenských klubov M. Kollár zo Seigokan obsadil v kategórii Kata chlapci U10 začiatočníci krásne 1. miesto. Gratulujeme !

Čítaj ďalej

Hollého pamätník -školské kolo

Dňa 12.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo  školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Súťaže sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Víťazom sa stal M. Kollár, ktorý postupuje do okresného kola. Boli udelené dve druhé, dve tretie miesta a jedna pochvala riaditeľkou školy.

Čítaj ďalej

Aktualizovaný školský semafor

Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu. Po ukončení karantény musia mať tieto osoby  5 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, doporučujeme respirátorom FFP2.

Spolužiaci žiaka pozitívne testovaného na Covid-19 naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky Covidu-19. Žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom ,doporučujeme respirátorom FFP2.

Pri nástupe žiaka do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti .

Žiak s príznakmi musí zostať doma...

Čítaj ďalej

Nástup do školy po jarných prázdninách

Školské vyučovanie sa pre všetkých žiakov začne v pondelok 7.3.2022 podľa rozvrhu.

Upozorňujeme, že zákonný zástupca je povinný odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.  Žiakov pred nástupom doporučujeme otestovať domácimi samotestami .

Čítaj ďalej

Karneval

V piato k pred jarnými prázdninami na našej škole bola veľká zábava. Mali sme karneval. Po úvodnom predstavení masiek nás čakal deň plný tanca, hier a zábavy. Za krásne masky boli deti odmenené balíčkom sladkosťami. Nechýbala ani tombola.

Čítaj ďalej

Moja malá záhradka

V tomto šk.roku sme sa zapojili do projektu Moja malá záhradka, ktorý vyhlásila spoločnosť Kaufland. Pestovateľský balíček obsahuje 20 rôznych druhov semienok a deti na 2. a 3. ročníka získali do svojich tried jedno balenie. V rámci projektu sa deti so svojimi triednymi učiteľkami budú v mesiacoch marec – máj učiť ako si môžu jednoducho a svojpomocne vypestovať rastlinky. Najkrajšiu bylinku šampiónku, ktorú vypestujú, nakreslia a odfotenú kresbu s krátkym popisom zašlú do súťaže.

Čítaj ďalej

Ypsilon-slovina je hra-výsledky

Dňa 9.12.2021 súťažilo 15 žiakov 2.-4. ročníka v celoslovenskej súťaži YPSILON – slovina je hra. 2 žiaci získali plných 100 bodov, ďalších 6 žiakov získalo vysoké počty bodov (96-99 b.) Úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme, čakajú ich pekné diplomy a malá pozornosť. Škola sa umiestnila v % úspešnosti v riešení úloh do 20 súťažiacich na 10 mieste.

Výsledky :

T. Horňák 2. r. 96 bodov
V. Babušková 2.r. 96
L.Ťupek 3.r. 100
J. Tureček 3.r. 99
D. Bielik 3.r. 96
J. Mikuš 4.r. 100
I.Žáková 4.r. 98
N.Tarkošová 4.r. 96


Čítaj ďalej

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 28. februára 2022 a končia sa v piatok 4.marca 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 7. marca 2022.

Čítaj ďalej

Pokyny a pojmy z aktualizovaného Školského semafora zo dňa 4.2.2022

Izolácia

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.

Trvanie: 5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od – dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo – objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Koniec izolácie: určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr...

Čítaj ďalej

Školský semafor – zmena

Vážení rodičia!

Z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR bol aktualizovaný Školský semafor, ktorým sa riadia školy počas pandémie ochorenia COVID-19.
Naďalej rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.
Rodičia žiakov by mali vykonať samotest u žiaka 2x v týždni a nahlásiť tr.učiteľovi výsledok Ag samotestu.
Čítaj ďalej

Polročné prázdniny

Polročné prázdniny budú 4. 2. 2022. Nástup do školy po prázdninách je 7. 2. 2022. Žiaci pri nástupe predložia vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Čítaj ďalej

Zber vrchnákov pokračuje

Zber vrchnákov pokračuje i napriek tomu, že sa mnohé fľaše zálohujú. Môžete naďalej zberať vrchnáky z umelohmotných fliaš napr. šampónov, kozmetických fliaš, čistiacich prostriedkov, potravinárskych výrobkov napr. zo šľahačky, sirupov, džúsov a pod.

Ďakujeme všetkým. Vrchnáky zbierame pre malého Dávidka.

Čítaj ďalej

Nástup žiakov do školy po vianočných prázdninách

Po zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne – v pondelok 10.01.2022.

Od tohto termínu sa zároveň školy budú riadiť  tzv. ŠKOLSKÝM SEMAFOROM 

Pri návrate do školy je potrebné, aby žiaci odovzdali prehlásenie o bezpríznakovosti  a priniesli si dve rúška.

Tlačivo o bezpríznakovosti je v prílohe.

Tlačivo je k dispozícii aj vo vstupných chodbách.

V nedeľu pred nástupom do školy odporúčame vykonať samotestovanie žiakov domácimi antigénovými testami.

Všetci stravníci budú automaticky prihlásení na stravu, odhlásenie zo strany v prípade neprítomnosti žiaka treba nahlásiť najneskôr v pondelok 10.1. do 7, 15 hod.  v školskej jedálni.

Viac informácií na stránke ministerstva školstva: https://...

Čítaj ďalej

Vianočné posedenie

A je to tu. Dlho očakávané prázdniny. Deti z jednotlivých tried a oddelení školského klubu sa s kalendárnym rokom rozlúčili, ako sa patrí. Počas posledného dňa sa uskutočnili vianočné posedenia. Počas besiedok sme sa porozprávali, zahrali sa, zatancovali. Zhodnotili sme si, čo pekné nám tento rok priniesol , rozdali si navzájom darčeky. Na prázdniny sme teda mohli vykročiť s plnými bruškami koláčikov, úsmevom na tvári a krásnymi zážitkami“

Čítaj ďalej

Vianočné prianie

Radostné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, pracovných aj osobných úspechov v roku 2022 všetkým učiteľom,vychovávateľkám, všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom aj priateľom našej školy Vám želá vedenie ZŠ Krakovany.

Čítaj ďalej

Lucie

Našu školu 13. decembra navštívili Lucie. Povymetali všetky kúty, vyhnali zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

Čítaj ďalej

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 20. decembra 2021 a končia sa v piatok 7. januára 2022. Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 10.januára 2022.

Čítaj ďalej

Snehová socha, snehuliak – súťaž

Nakoľko nám napadol sneh, využite svoj voľný čas na stavbu snehuliaka alebo snehovej sochy, odfoťte sa pri vašich dielach a fotografie pošlite na mail: skolakrakovany@gmail.com (nezabudnite napísať meno, priezvisko a ročník). Trvanie súťaže: od 09.12..2021 do 28.02.2022. Všetky fotografie budú zverejnené na stránke školy.

Najkrajšie a najoriginálnejšie sochy a snehuliakov vyhodnotíme.Na všetkých súťažiacich čakajú pekné odmeny!

Čítaj ďalej

Pytagoriáda

8. decembra sa uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž sa uskutočnila v kategóriách P 3 a 4 v stredu 8.decembra. Žiaci mali v čase od 8.00 do 12.00 vypracovať súťažný test na webovej stránke onlineolympiady.sk. Test obsahoval 15 súťažných úloh, ktoré bolo potrebné vypracovať v čase 60 minút. Prihlásení žiaci 3. a 4. ročníka riešili súťažný test doma. Výsledky budú zverejnené po ukončení súťaže .

Čítaj ďalej

Povinnosť nosiť rúško

Na základe Vyhlášky 262/2021 s platnosťou od 25. novembra 2021 oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško v priestoroch školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby svojim deťom zabezpečili 2 ks rúšok. Ďakujeme za spoluprácu !

Čítaj ďalej

iBobor

Žiaci našej školy sa aj v školskom roku 2021-22 zúčastnili informatickej súťaže i-Bobor. Dňa 6.10. absolvovali tréningové kolo a v dňoch 8. 11. a 12.11. sa uskutočnilo hlavné kolo súťaže.

Z našej základnej školy sa súťaže zúčastnilo 27 žiakov, z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi 14 žiakov.

Kat. DROBEC (2.-3.roč.)

Úspešní riešitelia:  M.Kollár, V. Vargová, M. Filová, M.Daněk, V. Babušková, T.Horňák, A. Remišová, R. Žák a CH. Urbanová.

Kat. BOBRÍK (4.roč.)

Úspešní riešitelia:  H. Krupová, S. Machaj, J. Mikuš, I. Žáková a T.Ťapušík.

Čítaj ďalej

Deň vojnových veteránov

11. novembra o 11. hodine a 11. minúte sme sa stretli na pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov v parku pri kostole a uctili si pamiatku padlých veteránov.

Čítaj ďalej

Kde bolo, tam bolo

Naši tretiaci a štvrtáci 9. 11. navštívili knižnicu v Piešťanoch, kde sa zúčastnili vernisáži výtvarníka Vladimíra Kráľa.

Čítaj ďalej

Ples strašidiel

Strašidelná párty, ktorá bola samozrejme v tomto roku za prísnych protipandemických opatrení, zvlášť v obidvoch oddeleniach ŠKD, sa uskutočnila 5. novembra.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vyzbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do tretieho ročníka zberovej súťaže SMS – Starý Mobil Sem. Odovzdali sme 406 mobilov. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy spája školy

Tento rok nám bola pridelená slovenská partnerská ZŠ Nižná Myšľa, vzdialená 15 km od Košíc. Do výroby záložiek sa zapojili všetci žiaci.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny začínajú vo štvrtok 28.októbra 2021 a končia v pondelok 1.novembra 2021.Vyučovanie po prázdninách začína v utorok 2. novembra.V utorok pri nástupe na vyučovaniu odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Čítaj ďalej

O2 Športová akadémia Mateja Tótha- hlasujte

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je mimoriadne populárny projekt pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Jej cieľom je poskytnúť deťom kvalitný športový základ, podnietiť u nich radosť z pohybu a odhaliť, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Tento prestížny program získa od 2. šk. polroka (od februára 2022) 32 základných škôl na Slovensku – pre 20 detí na jeden školský rok zadarmo. A práve naša škola môže byť medzi nimi. Okrem toho majú 4 školy možnosť získať Cisco Webex Board a ďalšie 4 školy môžu získať garantovanú účasť v programe O2 Radostná škola. Hlasovať môžete t do 19.12.2021. Ďakujeme!

https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10788

Viac na: https://www.akademia.o2.sk/

Čítaj ďalej

Jablkový deň v 4. triede

Čítaj ďalej

Dyniáda

Vyrezávanie a zdobenie tekvíc sa uskutočnilo v našej škole od 11. do 15. októbra popoludní v ŠKD. Vyrezané i namaľované tekvice boli vystavené na školskom dvore i pred školou.

Čítaj ďalej

Šarkaniáda

Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov .V stredu 13.10. sa všetci žiaci ŠKD vybrali na futbalové ihrisko. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval vietor, ideálne pre púšťanie šarkanov.

Čítaj ďalej

Súťaž o naj jablko

PMáme radi jablká !! Povedali žiaci a zapojili sa do akcie Deň jablka. Všetci si doniesli zdravé jablká a iné chutné ovocie a zaujímavé výpestky zo záhrady.A tak v tento deň škola voňala jablkom. Na úvod sme sa pochválili svojimi krásnymi jabĺčkami, dokončili menovky a hor sa do súťaže. Výstavku sme urobili na chodbe. Porota vybrala najväčšie, najmenšie a najkrajšie jablká a najzaujímavejšie výpestky zo záhrady.

Čítaj ďalej

Športujeme v ŠKD

Štvrtáci pripravili pre svojich kamarátov športové popoludnie.

Čítaj ďalej

Jesenné aranžovanie

Štvrtáci na pracovnom vyučovaní tvorili a krásne aranžovali .

Čítaj ďalej

Osmijankova literárna záhrada

Naši tretiaci a štvrtáci   5. októbra 2021 navštívili v Mestskej knižnici  v Piešťanoch  interaktívnu putovnú výstavu spojenú s kreatívnou čitárňou v rámci celoslovenského projektu Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Čítaj ďalej

Nosenie rúška v škole

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Podľa tejto vyhlášky, platnej od 4.10. 2021, nemusia mať žiaci nasadené rúška, resp. inú ochranu horných dýchacích ciest počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Prekrytie horných dýchacích ciest bude naďalej povinné na chodbách, v šatniach,v jedálni a pri presunoch žiakov do učební. Prosíme rodičov, aby deťom dávali do školy dve rúška.

Vyhlášku nájdete v prílohe.

Čítaj ďalej

Aktualizácia Školského semafóru k 9.9. 2021

Dôvodom aktualizácie je vydanie novej vyhláška RÚVZ č. 247/2021, ktorou sa mení dĺžka izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID – 19 a karanténa osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 platnosťou od 13.9. 2021.

Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5 deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Čítaj ďalej

Rodičovské združenie

Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční prezenčnou formou 14. 9. 2021 (utorok) o 16:00 hod na školskom dvore.

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovacieho procesu

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pri vstupe do budovy sa bude vykonávať každé ráno ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej teploty (nad 37°C po 3 meraniach s odstupom 5 minút), bude žiak umiestnený do izolačky a kontaktovaný rodič.

Príchod do školy je možný od 6:45 , ŠKD poobede bude do 16:30.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospr...

Čítaj ďalej

Návod na použitie samotestovacích sád

Vážení rodičia,
pred použitím samotestovacích sád si pozorne prečítajte uvedené dokumenty:

Čítaj ďalej

Začiatok školského roka

Letné prázdniny ubehli ako voda a my sme opäť zahájili nový školský rok 2021/2022. 02.09.2021 o 9,00 hod. slávnostne otvorili školský rok starosta obce ,PhDr. František Klinovský a riaditeľka ZŠ, Mgr. Eva Seitlerová. Deň D to bol hlavne pre prváčikov. Dúfame, že sa medzi nami budú dobre cítiť a že sa im v novej etape života bude dariť.

Čítaj ďalej

Oznam pre rodičov o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby na I. polrok školského roka 2021/2022

Podmienky poskytovania

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/
 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima

Účel poskytnutia

Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností di...

Čítaj ďalej

Informácie k otvoreniu šk. roka 2021/22

Milí žiaci, vážení rodičia!

Vedenie Základnej školy Krakovany Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9:00 hod na dvore školy.  

 • V celom areáli školy je potrebné mať prekryté horné cesty dýchacie rúškom (platí pre žiakov aj rodičov).
 • V  deň nástupu je potrebné, aby žiaci prišli s vyplneným tlačivom Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf.  Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivo, papierovú verziu tlačiva si môžete prísť prevziať aj  v škole 30. alebo 31.8. od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 • Slávnostné otvorenie šk. roka bude prebiehať do 10,00 hod.
 •  Riadne vyučovanie, stravovanie a prevádzka školského klubu sa začína od 3.septembra 2021.
 • Žiaci, ...
Čítaj ďalej

Oznam pre rodičov -Dotácia na stravu

·  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
 • doplnenie novej skupiny detí,ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Odporúčame zákonnému zástupcovi, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť...

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 9.00 na školskom dvore. Po ukončení sa sa presunú žiaci do tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia. Školská jedáleň bude vydávať obed v čase od 10.00 do 11.30. Školský klub bude v prevádzke do 15.30.

Čítaj ďalej

Športová olympiáda

V pondelok 28.6. sa uskutoční pre všetkých žiakov športová olympiáda.

Čítaj ďalej

Medzinárodný deň detí

V piatok 4.6. sa uskutoční športový deň k MDD.

Čítaj ďalej

Fotografovanie žiakov

Fotografovanie žiakov sa uskutoční 10.6.-štvrtok od 8,00 hod. Fotografujú sa triedne kolektívy, kamarátske skupiny i individuálne. Záujem treba nahlásiť triednemu učiteľovi.

Čítaj ďalej

Pribudol medveď

Medveď  –  je v erbe našej obci i školy.  Jeden  taký pribudol aj pred našu školu. Je síce kovový , ale už onedlho ho dobrí ľudia naplnia vrchnáčikmi.
Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné miesto…to naozaj nič nestojí. Ale znásobené to znamená veľa. Pre mnohých zlepšené zdravie. Pre niektorých dokonca záchranu života…

Prečo plastové vrchnáky?

Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať a to nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska...

Čítaj ďalej

Vojaci očami detí

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo ďalší, v poradí už 20. ročník výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami detí. Naši žiaci prostredníctvom svojich výtvarných diel vyjadrili to, ako vnímajú prácu a život profesionálnych vojakov, plnenie ich každodenných úloh. Držíme našim žiakom palce.

Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky

Na čerstvosti a kvalite ovocia a zeleniny určite každému z nás záleží. Zohrávajú dôležitú úlohu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Spoločne môžeme zabezpečiť prísun čerstvého ovocia a zeleniny pre každého žiaka našej školy na celý školský rok .

Ako na to? Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.
1. Vyberiete na stránke školu: Základná škola , Školská 318/3, Krakovany

2. Na stránke sa treba zaregistrovať. Pokiaľ máte už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musíte prihlásiť. Pri registrácií máte na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail.

3...

Čítaj ďalej

Pravidlá od 10.5.2021

Čítaj ďalej

Rozvojové projekty na našej škole

V decembri 2020 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvom školstva „Čítame radi“ a uspeli sme.
Získali sme 600 € na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice, knihy sú už nakúpené a školskú knižnicu už čoskoro otvoríme, na deti tam čaká množstvo nových titulov.

Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky

Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.

Hlasujte a rozhodnite, ktoré základné školy získajú pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie začína už 13. 5. 2021. Hlasovať môžete na www.cerstvehlavicky.sk

Čítaj ďalej

Zber

Do konca školského roku 2020/2021 v našej škole prebieha zber:

batérií , použitých zubných kefiek, elektroodpadu, papiera,

plastových uzáverov- vhadzujte do medveďa pred školu


Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Podľa manuálu Návrat do škôl platného od 10. 5. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

LEN pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti._

Čítaj ďalej

Oznamy

Výtvarný a hudobný odbor ZUŠ znovu otvára výuku

Vedenie ZUŠ vo Vrbovom oznamuje, že od pondelka 10.5.2021 bude znova otvorený hudobný a výtvarný odbor ZUŠ.

Čítaj ďalej

Nové pravidlá pre ZŠ platné od 3.5.2021

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.Testy na Covid-19,ktorými sa rodičia preukazovali, uč nie sú od 29.4.2021 potrebné.Vláda schválila od 3.5.2021 nové pravidlá, podľa ktorých režim preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí od 3.5.2021. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.V platnosti však zostáva povinnosť žiaka preukazovať sa Čestným prehlásením zákonného zástupcu /vždy na začiatku týždňa/. Prevádzka ŠKD bude do 16,30.

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovania od 7.4.2021

Obec Krakovany ako zriaďovateľ otvára od stredy 7.4. prezenčné vyučovanie v  základnej školy.

Žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

Na návrat dieťaťa do školy je potrebná Príloha č. 11a „Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie“ / je v prílohe/ a certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus jedného zákonného zástupcu / aj kópia/, ktorý nebude starší viac než sedem dní, prípadne potvrdenie o výnimke /doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace/. V prípade, že žiak pri nástupe požadované tlačivo nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť na vyučovaní.

Odporúčame dať dieťa do ŠKD len v n...

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.

Čítaj ďalej

Prajeme Vám veľkonočné sviatky plné zdravia.

Dúfame, že sa po Veľkej noci už vrátime do školy, preto je potrebné, aby sme počas sviatkov všetci dodržiavali opatrenia, a tým pomohli k prechodu z dištančného na prezenčné vzdelávanie.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Krakovany sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:30 – 17:30 h  v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia, ktorí nedoručia vypísanú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi do 7.4. 2021, ju môžu priniesť až 7.4. 2021.

Čítaj ďalej

Veľkonočná súťaž

Blížia sa Sviatky jari a určite si skrášľujete priestory v dome, na terase, pred domom či v záhrade veľkonočnými dekoráciami. Odfotografuj dekoráciu, ktorá sa ti páči a do ktorej si aj ty pridal svoj vyrobený výrobok a pošli na skolakrakovany@gmail.com. Tešíme sa na fotografie plné kraslíc, zajačikov, barančekov, jarných kvietkov, košíčkov a iných vecí.

Čítaj ďalej

Vyhodnotenie snehovej súťaže

ŠKD vyhlásilo súťaž o najkrajšiu snehovú sochu a najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže sa zapojilo spolu 14 detí.Každá socha, každý snehuliak bol niečím jedinečný, všetky snehové sochy veľmi pekné.

Prvé miesto – Eliška Žáková, druhé miesto – Nela Juricová a tretie miesto Roman Žák. Po návrate do školy budú odmenené všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili.

Čítaj ďalej

Oznam CPPPaP Piešťany pre rodičov predškolákov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

V súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o možných zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami elektronickou formou.

Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z...

Čítaj ďalej

Zápis do školy

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

7. apríla 2021

od 14:30 do 17:30 v budove školy

Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu možno ešte upresňovať. Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Do 07.04.2021 je potrebné odoslať na emailovú adresu školy skolakrakovany@gmail.com alebo priniesť do MŠ  vyplnené priložené formuláre –  Protokol

– v prípade odloženia školskej dochádzky – je potrebné na adresu školy odoslať alebo priniesť do MŠ  vyplnenú  Žiadosť o odklad školskej dochádzky...

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave neotvárať predškolské a školské zariadenia v okrese Piešťany z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie zostáva základná škola zatvorená. Žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Čítaj ďalej

Pokyny k nástupu 8.2.2021

Vážení rodičia,

na základe manuálu MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že plánujeme obnoviť vyučovanie v ZŠ od 08.02.2021.

Nástup žiaka je podmienený testovaním 1 zákonného zástupcu spoločnej domácnosti a jeho negatívnym výsledkom.

Zriaďovateľ – Obec Krakovany organizuje testovanie v sobotu 06.02.2021 v Kultúrnom dome.  

Ďalšie pokyny uverejníme postupne.

Čítaj ďalej

Súťaž

ŠKD pri ZŠ Krakovany vyhlasuje súťaž  – NAJKRAJŠIA snehová socha; NAJKRAJŠÍ snehuliak

Nakoľko nám napadol sneh, využite svoj voľný čas na stavbu snehuliaka alebo snehovej sochy, odfoťte sa pri vašich dielach a fotografie pošlite na mail: skolakrakovany@gmail.com 

(nezabudnite napísať meno, priezvisko a ročník).

Trvanie súťaže: od 18. 01. 2021 do 19. 02. 2021. Všetky fotografie budú zverejnené na stránke školy.

Najkrajšie a najoriginálnejšie sochy a snehuliakov vyhodnotíme.Na výhercov čakajú pekné odmeny!

Čítaj ďalej

Hodnotenie za 1. polrok

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a uznesenia pedagogickej rady zo dňa 18. 12. 2020 bude hodnotenie žiakov ZŠ  Krakovany za 1. polrok šk. roka 2020/2021 nasledovné:

1. ročník

Všetky predmety budú hodnotené slovne.

2. – 4. ročník

Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA budú hodnotené známkou. Predmety INF,TSV, PVC, HUV, VYV, NBV, ETV budú hodnotené slovne.

Čítaj ďalej

Informácie k fungovaniu školy od 11.1.

Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021.

Žiaci 1.-4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

– rodičia žiakov si môžu čerpať pandemickú OČR

– škola sa riadi plánom ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl  zverejnení 4.1. https://www.minedu.sk/.

Predpokladaný nástup do školy je 18.01. 2021.

Aktuálne informácie o nástupe budú zverejňované priebežne.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom?

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vy-zbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do druhého ročníka zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem! Odovzdali sme 176 mobilov.
Najviac mobilov zo žiakov odovzdal L. Ťupek.- 65.

Čítaj ďalej

Vianočné želanie

Veľa krásnych chvíľ v čarovnej atmosfére Vianoc, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku želajú zamestnanci ZŠ Krakovany.

Čítaj ďalej

Vianočné pečenie

Predvianočnú atmosféru v škole sme si spestrili pečením medovníkov.

Čítaj ďalej

Zmena! Vianočné prázdniny

Vyučovanie bude prebiehať do 18.12.2020 (piatok).

Vianočné prázdniny trvajú od 21.12. do 8.1.2021.

Do školy sa nastupuje 11.1.2021 v pondelok.

Čítaj ďalej

Lucie

Aj do našej školy zavítali Lucie, aby povymetali všetko zlo.

Čítaj ďalej

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme…Naša škola sa tiež zapojila do zbierky, ktorá chce potešiť a s láskou nezištne obdarovať ľudí, ktorí od nikoho darček nečakajú. Deti so svojimi rodičmi nakúpili, vyrobili a priniesli darčeky, ktoré potom spoločne so svojimi učiteľmi balili do krabíc a krabičiek. Veríme, že darčeky seniorov v ZOS Krakovany potešia a prispejú k ich krásnym Vianociam. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili!

Čítaj ďalej

Pytagoriáda

Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v kategórii P3 a P4 (tretí a štvrtý ročník) aj na našej škole.
Z 32 zúčastnených sa úspešnými riešiteľmi stali z 3. triedy H. Krupová, M. Kosa, J. Mikuš, N.Tarkošová, S.Machaj, L. Horňák, M. Žažová, zo 4. A J. Jakubček, M.Michalka, J.Piškula, V. Florek. J. Jakubčekovi , H. Krupovej a M. Kosovi srdečne gratulujeme k postupu do okresného kola.

Čítaj ďalej

Mikuláš

Ani tohto roku sme neotáľali a po chodbách základnej školy chodil celkom „fešák“ Mikuláš spolu s nádhernými pomocníkmi-anjelikmi a nezbednými čertami. Najprv privítali Mikuláša naši prváci, ktorí si pre neho pripravili piesne. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Za mikulášske balíčky v mene detí ďakujeme OcÚ Krakovany a pani učiteľkám, ktorí sa postarali o „sladké pokušenie“.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu, ktorý organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky. V tomto 11. ročníku nám bola pridelená Základní škola Satinka z Novej Vsi, Frýdlant nad Ostarvicí .

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia,

dôkladne si prečítajte uvedené Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ platné od 8.11.2020.
Na základe usmernenia MŠ SR je rodič povinný pri návrate dieťaťa do školy po viac ako troch dňoch predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti! Platné tlačivo od 8.11.2020 uvedené v prílohe.

Čítaj ďalej

Informácia o pokynoch o celoštátnom testovaní

Vyberáme dôležité body z Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

bod 8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (znamená to, že zákonní zástupcovia a členovia spoločnej domácnosti sa zúčastnili testovania a majú negatívne výsledky).

bod 10: ...

Čítaj ďalej

Oznam

Na  základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 2.A a 4.A triedy nariadená domáca karanténa v termíne od 28.10.2020 do 30.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID -19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Vedenie školy  dôrazne žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID -19 telefonicky kontaktovali detského  ošetrujúceho lekára. Nástup do školy je v utorok 3.11. 2020. Pri návrate je žiak povinný priniesť vyplnené  a rodičom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje, že od pondelka 26.10. obnovuje vyučovanie. Škola je otvorená od 6,45 do 16, 30 hod., vyučovanie od 8,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu, ŠKD aj školská jedáleň sú v prevádzke. Pri nástupe žiakov prvého ročníka je potrebné priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v školskom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok)

a  

6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam


Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu potvrdeného výskytu COVID 19 v našej škole v dňoch 22. – 23. októbra bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 1.A triedy nariadená domáca karanténa do 23. 10. 2020. Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktujú ošetrujúceho  lekára dieťaťa.  Pri opätovnom nástupe do školy  každý žiak musí priniesť potvrdenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Deň jablka

16.10. sme pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i súťaží.

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam!

Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia  / bolesť hrdla bez teploty, infekcia dýchacích ciest, zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest /, nesmie vstúpiť do budovy školy.

Telefonicky kontaktujte  ošetrujúceho  lekára dieťaťa. 


Čítaj ďalej

Nové opatrenia !

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 sa zavádza POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA aj pre žiakov I. stupňa vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy. Prosíme zabezpečiť minimálne 2 rúška každému žiakovi.   Od pondelka 12. októbra sa ruší záujmová činnosť poskytovaná školou, aj CZUŠ Vrbové a to odbor výtvarný, tanečný a hudobný – teória.  Individuálne hodiny hudobného odboru pokračujú.                                                            

Čítaj ďalej

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,

povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy ,

neotvárať záujmové krúžky,zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží.

Podrobnosti v rozhodnutí ministra školstva.

Čítaj ďalej

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

V dňoch 6. 10. a 08.10. 2020 sa uskutočnili voľby dvoch zástupcov rodičov  za základnú školu do Rady školy pri Základnej škole Krakovany. Na voľbách sa  zúčastnilo 45  zo 49  rodičov , čo je 91,8%,  ktorí rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole Krakovany boli  za rodičov zvolení títo dvaja zástupcovia :

 1. Mgr. Soňa Filová
 2. Martina Bučková

Čítaj ďalej

Recykluj a vyhraj

Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere starých mobilov. Mobily môžete nosiť do školy a odovzdať triednej učiteľke do 30.10.2020. Súťaží škola aj jednotlivci. Odmeny pre žiakov: 50 žiakov s najväčším počtom zo všetkých zapojených účastníkov získa nový tablet HUAWEI MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK, 100 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa knihu od Branislava Jobusa – Zberný dvor, aj s podpisom od autora, 40 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry. Zapoj sa a pomôž aj prírode.

Čítaj ďalej

Informácie ZRŠ

Vážení rodičia.Vzhľadom na momentálnu situáciu pri šírení choroby COVID-19 nebude stretnutie ZRŠ. Prosím rodičov, ktorým neboli doručené informácie emailom, aby si pozorne prečítali informácie o voľbe do RŠ. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy.

Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia…

Upozorňujeme Vás, aby ste nezabúdali, že pokiaľ Vaše dieťa nebude v škole 3 dni , tak ste povinní vždy vyplniť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ . Bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže nastúpiť do školy!

Čítaj ďalej

Prerušenie dochádzky žiaka nad 5 pracovných dní

Pri prerušení dochádzky žiaka na viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Čítaj ďalej

Maľované obrázky

V rámci festivalu „Zázračný oriešok“ sa uskutočnilo podujatie i na našej škole. Dňa 30.9. zavítal do našej školy ilustrátor Juraj Martiška, autor vizuálu a ceny Zázračný oriešok 2020. Deťom porozprával o svojej práci ilustrátora, predstavil im knihy, za ktoré získal významné ocenenia.

Čítaj ďalej

Poďme spolu do rozprávky


V pondelok 28. septembra sme boli na úvodnom slávnostnom festivalovom programe pre deti, autorov a hostí festivalu Zázračný oriešok v MsK Piešťany „ Poďme spolu do rozprávky.“ Na svojich divákov, poslucháčov, čitateľov sa tešili významní spisovatelia, ilustrátori, herci, rozhlasoví tvorcovia a vydavatelia. Moderátorkou sa stala postavička z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.

Čítaj ďalej

Jedálny lístok

V záložke Školská jedáleň si môžete prečítať aktuálny jedálny lístok.

Čítaj ďalej

Otvorenie školského roka 2020-2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2. septembra na školskom dvore s povinnosťou nasadenia RÚŠOK pre rodičov i žiakov. Treba dodržiavať ROR. Začiatok o 9:00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a tlačivo “Zdravotný dotazník. Tlačivo je na aj na www.minedu.sk alebo web sídle školy- Informácie pre rodičov.

Čítaj ďalej

Informácie k ochoreniu COVID-19

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že aktuálne informácie týkajúce sa školského roku 2020 – 2021 v období pandémie ochorenia COVID -19 sú dostupné na web stránkach: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021.

Čítaj ďalej

Letná ŠKD

Počas prvých troch týždňov v júli sme zrealizovali letnú ŠKD. Okrem našich obľúbených športov, hier, tancov, turistiky, nás navštívila s programom i knižnica z Piešťan.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

Súťaž Matematický klokan sa uskutočnila v pondelok 8. júna 2020. Súťažili prihlásení žiaci 1. – 4. ročníka.

Čítaj ďalej

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Čítaj ďalej

Úloha – NV 3. ročník

3.ročník :

Zopakovať si doma s rodičmi k 1. svätému prijímaniu, ktoré sa uskutoční ešte v tomto školskom roku: 

Modlitby : Prežehnanie, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím Boha. 

Desatoro Božích prikázaní

K spovedi : Priebeh spovede (najdete v modlitebnej knižke) + ľútosť

Pracovný zošit – vypracovať s. 25

Čítaj ďalej

Informácie pre rodičov ku obnoveniu vyučovanie od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020

 Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade doprovodu to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti.

Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie  vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, je zverejnené aj na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

7.00 – otvorenie vchodu do školy. Rodičia do školy nevstupujú. Žiaci vstupujú v rúškach. Po vstupe sa im meria teplota a dezinfikujú si ruky. Potom sa idú v odstupoch prezuť.

 Rodič zabezpečí pre ...

Čítaj ďalej

Veľké poďakovanie

Vážení rodičia,

dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

Krásny deň Vám prajeme….

Vedenie školy

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

Zadanie domácej úlohy na tento aj budúci týždeň.

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 72-79

 Pracovný zošit – vypracovať s.25-26

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 102-106

 Pracovný zošit – vypracovať s. 30

S pozdravom Ivan Gábor

Čítaj ďalej

Nástup do školy

Predbežný informovaný súhlas zákonného zástupcu

Vážení rodičia,

Základná škola,Školská 318/3, 922 02 Krakovany v súvislosti s plánovanými  opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 05. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom  – Obcou Krakovany,

určuje na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy

záväzný termín –  27. 05. 2020  .

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riadi...

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 68-71

 Pracovný zošit – vypracovať s. 24

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 98-101 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 29

Čítaj ďalej

Hodnotenie žiakov v 2. polroku

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. 4. 2020, ZŠ Krakovany  po komunikácii s pedagogickou radou oznamuje, že klasifikácia v druhom polroku školského roka 2019/2020 bude prebiehať nasledovne:

 1. žiaci prvého ročníka budú hodnotení slovne
 2. žiaci 2. až 4. ročníka známkami, ako doteraz v zmysle platného Školského vzdelávacieho programu (výchovy sa neklasifikujú).

Pri záverečnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia vyučovania budeme vychádzať z portfólií žiackych prác, vzájomnej komunikáci...

Čítaj ďalej

ŠKD 2. oddelenie

Kvíz ku Dňu Zeme 

Brezový háj

Cvičenie abecedou

Papierové tvorenie

Pozdrav – chlapec a dievča P

Čítaj ďalej

ŠKD 1. oddelenie

Jar v našom okolí.

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia, v stredu 22.4. v čase od 9,00 hod. do 12, 00 hod. si môžete prísť pre prezuvky a úbory vašich detí. Prosím dodržiavajte hygienické opatrenia.

Čítaj ďalej

Oznam k zápisu do 1.ročníka ZŠ Krakovany

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020.

Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

1. elektronicky

 – vyplnením a zaslaním priložených formulárov – Protokol, Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, Prihlášky na ETV,NBV do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a pod