Povinnosť nosiť rúško

Na základe Vyhlášky 262/2021 s platnosťou od 25. novembra 2021 oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško v priestoroch školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby svojim deťom zabezpečili 2 ks rúšok. Ďakujeme za spoluprácu !

Čítaj ďalej

iBobor

Žiaci našej školy sa aj v školskom roku 2021-22 zúčastnili informatickej súťaže i-Bobor. Dňa 6.10. absolvovali tréningové kolo a v dňoch 8. 11. a 12.11. sa uskutočnilo hlavné kolo súťaže.

Z našej základnej školy sa súťaže zúčastnilo 27 žiakov, z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi 14 žiakov.

Kat. DROBEC (2.-3.roč.)

Úspešní riešitelia:  M.Kollár, V. Vargová, M. Filová, M.Daněk, V. Babušková, T.Horňák, A. Remišová, R. Žák a CH. Urbanová.

Kat. BOBRÍK (4.roč.)

Úspešní riešitelia:  H. Krupová, S. Machaj, J. Mikuš, I. Žáková a T.Ťapušík.

Čítaj ďalej

Deň vojnových veteránov

11. novembra o 11. hodine a 11. minúte sme sa stretli na pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov v parku pri kostole a uctili si pamiatku padlých veteránov.

Čítaj ďalej

Kde bolo, tam bolo

Naši tretiaci a štvrtáci 9. 11. navštívili knižnicu v Piešťanoch, kde sa zúčastnili vernisáži výtvarníka Vladimíra Kráľa.

Čítaj ďalej

Ples strašidiel

Strašidelná párty, ktorá bola samozrejme v tomto roku za prísnych protipandemických opatrení, zvlášť v obidvoch oddeleniach ŠKD, sa uskutočnila 5. novembra.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vyzbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do tretieho ročníka zberovej súťaže SMS – Starý Mobil Sem. Odovzdali sme 406 mobilov. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy spája školy

Tento rok nám bola pridelená slovenská partnerská ZŠ Nižná Myšľa, vzdialená 15 km od Košíc. Do výroby záložiek sa zapojili všetci žiaci.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny začínajú vo štvrtok 28.októbra 2021 a končia v pondelok 1.novembra 2021.Vyučovanie po prázdninách začína v utorok 2. novembra.V utorok pri nástupe na vyučovaniu odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Čítaj ďalej

O2 Športová akadémia Mateja Tótha- hlasujte

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je mimoriadne populárny projekt pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Jej cieľom je poskytnúť deťom kvalitný športový základ, podnietiť u nich radosť z pohybu a odhaliť, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Tento prestížny program získa od 2. šk. polroka (od februára 2022) 32 základných škôl na Slovensku – pre 20 detí na jeden školský rok zadarmo. A práve naša škola môže byť medzi nimi. Okrem toho majú 4 školy možnosť získať Cisco Webex Board a ďalšie 4 školy môžu získať garantovanú účasť v programe O2 Radostná škola. Hlasovať môžete t do 19.12.2021. Ďakujeme!

https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10788

Viac na: https://www.akademia.o2.sk/

Čítaj ďalej

Jablkový deň v 4. triede

Čítaj ďalej

Dyniáda

Vyrezávanie a zdobenie tekvíc sa uskutočnilo v našej škole od 11. do 15. októbra popoludní v ŠKD. Vyrezané i namaľované tekvice boli vystavené na školskom dvore i pred školou.

Čítaj ďalej

Šarkaniáda

Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov .V stredu 13.10. sa všetci žiaci ŠKD vybrali na futbalové ihrisko. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval vietor, ideálne pre púšťanie šarkanov.

Čítaj ďalej

Súťaž o naj jablko

PMáme radi jablká !! Povedali žiaci a zapojili sa do akcie Deň jablka. Všetci si doniesli zdravé jablká a iné chutné ovocie a zaujímavé výpestky zo záhrady.A tak v tento deň škola voňala jablkom. Na úvod sme sa pochválili svojimi krásnymi jabĺčkami, dokončili menovky a hor sa do súťaže. Výstavku sme urobili na chodbe. Porota vybrala najväčšie, najmenšie a najkrajšie jablká a najzaujímavejšie výpestky zo záhrady.

Čítaj ďalej

Športujeme v ŠKD

Štvrtáci pripravili pre svojich kamarátov športové popoludnie.

Čítaj ďalej

Jesenné aranžovanie

Štvrtáci na pracovnom vyučovaní tvorili a krásne aranžovali .

Čítaj ďalej

Osmijankova literárna záhrada

Naši tretiaci a štvrtáci   5. októbra 2021 navštívili v Mestskej knižnici  v Piešťanoch  interaktívnu putovnú výstavu spojenú s kreatívnou čitárňou v rámci celoslovenského projektu Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Čítaj ďalej

Nosenie rúška v škole

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Podľa tejto vyhlášky, platnej od 4.10. 2021, nemusia mať žiaci nasadené rúška, resp. inú ochranu horných dýchacích ciest počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Prekrytie horných dýchacích ciest bude naďalej povinné na chodbách, v šatniach,v jedálni a pri presunoch žiakov do učební. Prosíme rodičov, aby deťom dávali do školy dve rúška.

Vyhlášku nájdete v prílohe.

Čítaj ďalej

Aktualizácia Školského semafóru k 9.9. 2021

Dôvodom aktualizácie je vydanie novej vyhláška RÚVZ č. 247/2021, ktorou sa mení dĺžka izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID – 19 a karanténa osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 platnosťou od 13.9. 2021.

Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5 deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Čítaj ďalej

Rodičovské združenie

Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční prezenčnou formou 14. 9. 2021 (utorok) o 16:00 hod na školskom dvore.

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovacieho procesu

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pri vstupe do budovy sa bude vykonávať každé ráno ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej teploty (nad 37°C po 3 meraniach s odstupom 5 minút), bude žiak umiestnený do izolačky a kontaktovaný rodič.

Príchod do školy je možný od 6:45 , ŠKD poobede bude do 16:30.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospr...

Čítaj ďalej

Návod na použitie samotestovacích sád

Vážení rodičia,
pred použitím samotestovacích sád si pozorne prečítajte uvedené dokumenty:

Čítaj ďalej

Začiatok školského roka

Letné prázdniny ubehli ako voda a my sme opäť zahájili nový školský rok 2021/2022. 02.09.2021 o 9,00 hod. slávnostne otvorili školský rok starosta obce ,PhDr. František Klinovský a riaditeľka ZŠ, Mgr. Eva Seitlerová. Deň D to bol hlavne pre prváčikov. Dúfame, že sa medzi nami budú dobre cítiť a že sa im v novej etape života bude dariť.

Čítaj ďalej

Oznam pre rodičov o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby na I. polrok školského roka 2021/2022

Podmienky poskytovania

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/
 • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima

Účel poskytnutia

Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností di...

Čítaj ďalej

Informácie k otvoreniu šk. roka 2021/22

Milí žiaci, vážení rodičia!

Vedenie Základnej školy Krakovany Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9:00 hod na dvore školy.  

 • V celom areáli školy je potrebné mať prekryté horné cesty dýchacie rúškom (platí pre žiakov aj rodičov).
 • V  deň nástupu je potrebné, aby žiaci prišli s vyplneným tlačivom Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf.  Ak nemáte možnosť vytlačiť si tlačivo, papierovú verziu tlačiva si môžete prísť prevziať aj  v škole 30. alebo 31.8. od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 • Slávnostné otvorenie šk. roka bude prebiehať do 10,00 hod.
 •  Riadne vyučovanie, stravovanie a prevádzka školského klubu sa začína od 3.septembra 2021.
 • Žiaci, ...
Čítaj ďalej

Oznam pre rodičov -Dotácia na stravu

·  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
 • doplnenie novej skupiny detí,ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Odporúčame zákonnému zástupcovi, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť...

Čítaj ďalej

Prenájom tenisového kurtu

Základná škola ponúka na prenájom antukový tenisový kurt.

Cenník prenájmu:

pondelok – piatok                    08,00 – 14,00 hod             1,75€ / hod.

                                                    14,00 – 21,00 hod             3,30 € / hod.

sobota – nedeľa                        08,00  – 21,00 hod           3,30 €/hod.

kontakt: 0904 803300

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 9.00 na školskom dvore. Po ukončení sa sa presunú žiaci do tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia. Školská jedáleň bude vydávať obed v čase od 10.00 do 11.30. Školský klub bude v prevádzke do 15.30.

Čítaj ďalej

Športová olympiáda

V pondelok 28.6. sa uskutoční pre všetkých žiakov športová olympiáda.

Čítaj ďalej

Medzinárodný deň detí

V piatok 4.6. sa uskutoční športový deň k MDD.

Čítaj ďalej

Fotografovanie žiakov

Fotografovanie žiakov sa uskutoční 10.6.-štvrtok od 8,00 hod. Fotografujú sa triedne kolektívy, kamarátske skupiny i individuálne. Záujem treba nahlásiť triednemu učiteľovi.

Čítaj ďalej

Pribudol medveď

Medveď  –  je v erbe našej obci i školy.  Jeden  taký pribudol aj pred našu školu. Je síce kovový , ale už onedlho ho dobrí ľudia naplnia vrchnáčikmi.
Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné miesto…to naozaj nič nestojí. Ale znásobené to znamená veľa. Pre mnohých zlepšené zdravie. Pre niektorých dokonca záchranu života…

Prečo plastové vrchnáky?

Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať a to nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska...

Čítaj ďalej

Vojaci očami detí

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo ďalší, v poradí už 20. ročník výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami detí. Naši žiaci prostredníctvom svojich výtvarných diel vyjadrili to, ako vnímajú prácu a život profesionálnych vojakov, plnenie ich každodenných úloh. Držíme našim žiakom palce.

Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky

Na čerstvosti a kvalite ovocia a zeleniny určite každému z nás záleží. Zohrávajú dôležitú úlohu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Spoločne môžeme zabezpečiť prísun čerstvého ovocia a zeleniny pre každého žiaka našej školy na celý školský rok .

Ako na to? Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.
1. Vyberiete na stránke školu: Základná škola , Školská 318/3, Krakovany

2. Na stránke sa treba zaregistrovať. Pokiaľ máte už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musíte prihlásiť. Pri registrácií máte na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail.

3...

Čítaj ďalej

Pravidlá od 10.5.2021

Čítaj ďalej

Rozvojové projekty na našej škole

V decembri 2020 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu vyhláseného Ministerstvom školstva „Čítame radi“ a uspeli sme.
Získali sme 600 € na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice, knihy sú už nakúpené a školskú knižnicu už čoskoro otvoríme, na deti tam čaká množstvo nových titulov.

Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky

Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.

Hlasujte a rozhodnite, ktoré základné školy získajú pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie začína už 13. 5. 2021. Hlasovať môžete na www.cerstvehlavicky.sk

Čítaj ďalej

Zber

Do konca školského roku 2020/2021 v našej škole prebieha zber:

batérií , použitých zubných kefiek, elektroodpadu, papiera,

plastových uzáverov- vhadzujte do medveďa pred školu


Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Podľa manuálu Návrat do škôl platného od 10. 5. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

LEN pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti._

Čítaj ďalej

Oznamy

Výtvarný a hudobný odbor ZUŠ znovu otvára výuku

Vedenie ZUŠ vo Vrbovom oznamuje, že od pondelka 10.5.2021 bude znova otvorený hudobný a výtvarný odbor ZUŠ.

Čítaj ďalej

Nové pravidlá pre ZŠ platné od 3.5.2021

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.Testy na Covid-19,ktorými sa rodičia preukazovali, uč nie sú od 29.4.2021 potrebné.Vláda schválila od 3.5.2021 nové pravidlá, podľa ktorých režim preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí od 3.5.2021. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.V platnosti však zostáva povinnosť žiaka preukazovať sa Čestným prehlásením zákonného zástupcu /vždy na začiatku týždňa/. Prevádzka ŠKD bude do 16,30.

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovania od 7.4.2021

Obec Krakovany ako zriaďovateľ otvára od stredy 7.4. prezenčné vyučovanie v  základnej školy.

Žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

Na návrat dieťaťa do školy je potrebná Príloha č. 11a „Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie“ / je v prílohe/ a certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus jedného zákonného zástupcu / aj kópia/, ktorý nebude starší viac než sedem dní, prípadne potvrdenie o výnimke /doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace/. V prípade, že žiak pri nástupe požadované tlačivo nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť na vyučovaní.

Odporúčame dať dieťa do ŠKD len v n...

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.

Čítaj ďalej

Prajeme Vám veľkonočné sviatky plné zdravia.

Dúfame, že sa po Veľkej noci už vrátime do školy, preto je potrebné, aby sme počas sviatkov všetci dodržiavali opatrenia, a tým pomohli k prechodu z dištančného na prezenčné vzdelávanie.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Krakovany sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:30 – 17:30 h  v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia, ktorí nedoručia vypísanú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi do 7.4. 2021, ju môžu priniesť až 7.4. 2021.

Čítaj ďalej

Veľkonočná súťaž

Blížia sa Sviatky jari a určite si skrášľujete priestory v dome, na terase, pred domom či v záhrade veľkonočnými dekoráciami. Odfotografuj dekoráciu, ktorá sa ti páči a do ktorej si aj ty pridal svoj vyrobený výrobok a pošli na skolakrakovany@gmail.com. Tešíme sa na fotografie plné kraslíc, zajačikov, barančekov, jarných kvietkov, košíčkov a iných vecí.

Čítaj ďalej

Vyhodnotenie snehovej súťaže

ŠKD vyhlásilo súťaž o najkrajšiu snehovú sochu a najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže sa zapojilo spolu 14 detí.Každá socha, každý snehuliak bol niečím jedinečný, všetky snehové sochy veľmi pekné.

Prvé miesto – Eliška Žáková, druhé miesto – Nela Juricová a tretie miesto Roman Žák. Po návrate do školy budú odmenené všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili.

Čítaj ďalej

Oznam CPPPaP Piešťany pre rodičov predškolákov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

V súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o možných zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami elektronickou formou.

Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z...

Čítaj ďalej

Zápis do školy

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

7. apríla 2021

od 14:30 do 17:30 v budove školy

Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu možno ešte upresňovať. Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Do 07.04.2021 je potrebné odoslať na emailovú adresu školy skolakrakovany@gmail.com alebo priniesť do MŠ  vyplnené priložené formuláre –  Protokol

– v prípade odloženia školskej dochádzky – je potrebné na adresu školy odoslať alebo priniesť do MŠ  vyplnenú  Žiadosť o odklad školskej dochádzky...

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave neotvárať predškolské a školské zariadenia v okrese Piešťany z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie zostáva základná škola zatvorená. Žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Čítaj ďalej

Pokyny k nástupu 8.2.2021

Vážení rodičia,

na základe manuálu MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že plánujeme obnoviť vyučovanie v ZŠ od 08.02.2021.

Nástup žiaka je podmienený testovaním 1 zákonného zástupcu spoločnej domácnosti a jeho negatívnym výsledkom.

Zriaďovateľ – Obec Krakovany organizuje testovanie v sobotu 06.02.2021 v Kultúrnom dome.  

Ďalšie pokyny uverejníme postupne.

Čítaj ďalej

Súťaž

ŠKD pri ZŠ Krakovany vyhlasuje súťaž  – NAJKRAJŠIA snehová socha; NAJKRAJŠÍ snehuliak

Nakoľko nám napadol sneh, využite svoj voľný čas na stavbu snehuliaka alebo snehovej sochy, odfoťte sa pri vašich dielach a fotografie pošlite na mail: skolakrakovany@gmail.com 

(nezabudnite napísať meno, priezvisko a ročník).

Trvanie súťaže: od 18. 01. 2021 do 19. 02. 2021. Všetky fotografie budú zverejnené na stránke školy.

Najkrajšie a najoriginálnejšie sochy a snehuliakov vyhodnotíme.Na výhercov čakajú pekné odmeny!

Čítaj ďalej

Hodnotenie za 1. polrok

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a uznesenia pedagogickej rady zo dňa 18. 12. 2020 bude hodnotenie žiakov ZŠ  Krakovany za 1. polrok šk. roka 2020/2021 nasledovné:

1. ročník

Všetky predmety budú hodnotené slovne.

2. – 4. ročník

Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA budú hodnotené známkou. Predmety INF,TSV, PVC, HUV, VYV, NBV, ETV budú hodnotené slovne.

Čítaj ďalej

Informácie k fungovaniu školy od 11.1.

Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021.

Žiaci 1.-4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

– rodičia žiakov si môžu čerpať pandemickú OČR

– škola sa riadi plánom ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl  zverejnení 4.1. https://www.minedu.sk/.

Predpokladaný nástup do školy je 18.01. 2021.

Aktuálne informácie o nástupe budú zverejňované priebežne.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom?

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vy-zbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do druhého ročníka zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem! Odovzdali sme 176 mobilov.
Najviac mobilov zo žiakov odovzdal L. Ťupek.- 65.

Čítaj ďalej

Vianočné želanie

Veľa krásnych chvíľ v čarovnej atmosfére Vianoc, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku želajú zamestnanci ZŠ Krakovany.

Čítaj ďalej

Vianočné pečenie

Predvianočnú atmosféru v škole sme si spestrili pečením medovníkov.

Čítaj ďalej

Zmena! Vianočné prázdniny

Vyučovanie bude prebiehať do 18.12.2020 (piatok).

Vianočné prázdniny trvajú od 21.12. do 8.1.2021.

Do školy sa nastupuje 11.1.2021 v pondelok.

Čítaj ďalej

Lucie

Aj do našej školy zavítali Lucie, aby povymetali všetko zlo.

Čítaj ďalej

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme…Naša škola sa tiež zapojila do zbierky, ktorá chce potešiť a s láskou nezištne obdarovať ľudí, ktorí od nikoho darček nečakajú. Deti so svojimi rodičmi nakúpili, vyrobili a priniesli darčeky, ktoré potom spoločne so svojimi učiteľmi balili do krabíc a krabičiek. Veríme, že darčeky seniorov v ZOS Krakovany potešia a prispejú k ich krásnym Vianociam. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili!

Čítaj ďalej

Pytagoriáda

Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v kategórii P3 a P4 (tretí a štvrtý ročník) aj na našej škole.
Z 32 zúčastnených sa úspešnými riešiteľmi stali z 3. triedy H. Krupová, M. Kosa, J. Mikuš, N.Tarkošová, S.Machaj, L. Horňák, M. Žažová, zo 4. A J. Jakubček, M.Michalka, J.Piškula, V. Florek. J. Jakubčekovi , H. Krupovej a M. Kosovi srdečne gratulujeme k postupu do okresného kola.

Čítaj ďalej

Mikuláš

Ani tohto roku sme neotáľali a po chodbách základnej školy chodil celkom „fešák“ Mikuláš spolu s nádhernými pomocníkmi-anjelikmi a nezbednými čertami. Najprv privítali Mikuláša naši prváci, ktorí si pre neho pripravili piesne. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Za mikulášske balíčky v mene detí ďakujeme OcÚ Krakovany a pani učiteľkám, ktorí sa postarali o „sladké pokušenie“.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu, ktorý organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky. V tomto 11. ročníku nám bola pridelená Základní škola Satinka z Novej Vsi, Frýdlant nad Ostarvicí .

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia,

dôkladne si prečítajte uvedené Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ platné od 8.11.2020.
Na základe usmernenia MŠ SR je rodič povinný pri návrate dieťaťa do školy po viac ako troch dňoch predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti! Platné tlačivo od 8.11.2020 uvedené v prílohe.

Čítaj ďalej

Informácia o pokynoch o celoštátnom testovaní

Vyberáme dôležité body z Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

bod 8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (znamená to, že zákonní zástupcovia a členovia spoločnej domácnosti sa zúčastnili testovania a majú negatívne výsledky).

bod 10: ...

Čítaj ďalej

Oznam

Na  základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 2.A a 4.A triedy nariadená domáca karanténa v termíne od 28.10.2020 do 30.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID -19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Vedenie školy  dôrazne žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID -19 telefonicky kontaktovali detského  ošetrujúceho lekára. Nástup do školy je v utorok 3.11. 2020. Pri návrate je žiak povinný priniesť vyplnené  a rodičom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje, že od pondelka 26.10. obnovuje vyučovanie. Škola je otvorená od 6,45 do 16, 30 hod., vyučovanie od 8,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu, ŠKD aj školská jedáleň sú v prevádzke. Pri nástupe žiakov prvého ročníka je potrebné priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v školskom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok)

a  

6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam


Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu potvrdeného výskytu COVID 19 v našej škole v dňoch 22. – 23. októbra bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 1.A triedy nariadená domáca karanténa do 23. 10. 2020. Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktujú ošetrujúceho  lekára dieťaťa.  Pri opätovnom nástupe do školy  každý žiak musí priniesť potvrdenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Deň jablka

16.10. sme pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i súťaží.

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam!

Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia  / bolesť hrdla bez teploty, infekcia dýchacích ciest, zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest /, nesmie vstúpiť do budovy školy.

Telefonicky kontaktujte  ošetrujúceho  lekára dieťaťa. 


Čítaj ďalej

Nové opatrenia !

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 sa zavádza POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA aj pre žiakov I. stupňa vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy. Prosíme zabezpečiť minimálne 2 rúška každému žiakovi.   Od pondelka 12. októbra sa ruší záujmová činnosť poskytovaná školou, aj CZUŠ Vrbové a to odbor výtvarný, tanečný a hudobný – teória.  Individuálne hodiny hudobného odboru pokračujú.                                                            

Čítaj ďalej

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,

povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy ,

neotvárať záujmové krúžky,zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží.

Podrobnosti v rozhodnutí ministra školstva.

Čítaj ďalej

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

V dňoch 6. 10. a 08.10. 2020 sa uskutočnili voľby dvoch zástupcov rodičov  za základnú školu do Rady školy pri Základnej škole Krakovany. Na voľbách sa  zúčastnilo 45  zo 49  rodičov , čo je 91,8%,  ktorí rozhodli, že do Rady školy pri Základnej škole Krakovany boli  za rodičov zvolení títo dvaja zástupcovia :

 1. Mgr. Soňa Filová
 2. Martina Bučková

Čítaj ďalej

Recykluj a vyhraj

Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere starých mobilov. Mobily môžete nosiť do školy a odovzdať triednej učiteľke do 30.10.2020. Súťaží škola aj jednotlivci. Odmeny pre žiakov: 50 žiakov s najväčším počtom zo všetkých zapojených účastníkov získa nový tablet HUAWEI MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK, 100 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa knihu od Branislava Jobusa – Zberný dvor, aj s podpisom od autora, 40 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry. Zapoj sa a pomôž aj prírode.

Čítaj ďalej

Informácie ZRŠ

Vážení rodičia.Vzhľadom na momentálnu situáciu pri šírení choroby COVID-19 nebude stretnutie ZRŠ. Prosím rodičov, ktorým neboli doručené informácie emailom, aby si pozorne prečítali informácie o voľbe do RŠ. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy.

Čítaj ďalej

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia…

Upozorňujeme Vás, aby ste nezabúdali, že pokiaľ Vaše dieťa nebude v škole 3 dni , tak ste povinní vždy vyplniť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ . Bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže nastúpiť do školy!

Čítaj ďalej

Prerušenie dochádzky žiaka nad 5 pracovných dní

Pri prerušení dochádzky žiaka na viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Čítaj ďalej

Maľované obrázky

V rámci festivalu „Zázračný oriešok“ sa uskutočnilo podujatie i na našej škole. Dňa 30.9. zavítal do našej školy ilustrátor Juraj Martiška, autor vizuálu a ceny Zázračný oriešok 2020. Deťom porozprával o svojej práci ilustrátora, predstavil im knihy, za ktoré získal významné ocenenia.

Čítaj ďalej

Poďme spolu do rozprávky


V pondelok 28. septembra sme boli na úvodnom slávnostnom festivalovom programe pre deti, autorov a hostí festivalu Zázračný oriešok v MsK Piešťany „ Poďme spolu do rozprávky.“ Na svojich divákov, poslucháčov, čitateľov sa tešili významní spisovatelia, ilustrátori, herci, rozhlasoví tvorcovia a vydavatelia. Moderátorkou sa stala postavička z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.

Čítaj ďalej

Jedálny lístok

V záložke Školská jedáleň si môžete prečítať aktuálny jedálny lístok.

Čítaj ďalej

Otvorenie školského roka 2020-2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2. septembra na školskom dvore s povinnosťou nasadenia RÚŠOK pre rodičov i žiakov. Treba dodržiavať ROR. Začiatok o 9:00. Všetci žiaci prinesú vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti a tlačivo “Zdravotný dotazník. Tlačivo je na aj na www.minedu.sk alebo web sídle školy- Informácie pre rodičov.

Čítaj ďalej

Informácie k ochoreniu COVID-19

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že aktuálne informácie týkajúce sa školského roku 2020 – 2021 v období pandémie ochorenia COVID -19 sú dostupné na web stránkach: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021.

Čítaj ďalej

Letná ŠKD

Počas prvých troch týždňov v júli sme zrealizovali letnú ŠKD. Okrem našich obľúbených športov, hier, tancov, turistiky, nás navštívila s programom i knižnica z Piešťan.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

Súťaž Matematický klokan sa uskutočnila v pondelok 8. júna 2020. Súťažili prihlásení žiaci 1. – 4. ročníka.

Čítaj ďalej

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Čítaj ďalej

Úloha – NV 3. ročník

3.ročník :

Zopakovať si doma s rodičmi k 1. svätému prijímaniu, ktoré sa uskutoční ešte v tomto školskom roku: 

Modlitby : Prežehnanie, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím Boha. 

Desatoro Božích prikázaní

K spovedi : Priebeh spovede (najdete v modlitebnej knižke) + ľútosť

Pracovný zošit – vypracovať s. 25

Čítaj ďalej

Informácie pre rodičov ku obnoveniu vyučovanie od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020

 Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade doprovodu to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti.

Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie  vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, je zverejnené aj na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

7.00 – otvorenie vchodu do školy. Rodičia do školy nevstupujú. Žiaci vstupujú v rúškach. Po vstupe sa im meria teplota a dezinfikujú si ruky. Potom sa idú v odstupoch prezuť.

 Rodič zabezpečí pre ...

Čítaj ďalej

Veľké poďakovanie

Vážení rodičia,

dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

Krásny deň Vám prajeme….

Vedenie školy

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

Zadanie domácej úlohy na tento aj budúci týždeň.

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 72-79

 Pracovný zošit – vypracovať s.25-26

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 102-106

 Pracovný zošit – vypracovať s. 30

S pozdravom Ivan Gábor

Čítaj ďalej

Nástup do školy

Predbežný informovaný súhlas zákonného zástupcu

Vážení rodičia,

Základná škola,Školská 318/3, 922 02 Krakovany v súvislosti s plánovanými  opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 05. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom  – Obcou Krakovany,

určuje na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka o umiestnenie žiaka do školy

záväzný termín –  27. 05. 2020  .

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riadi...

Čítaj ďalej

Úlohy z NV

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 68-71

 Pracovný zošit – vypracovať s. 24

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 98-101 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 29

Čítaj ďalej

Hodnotenie žiakov v 2. polroku

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. 4. 2020, ZŠ Krakovany  po komunikácii s pedagogickou radou oznamuje, že klasifikácia v druhom polroku školského roka 2019/2020 bude prebiehať nasledovne:

 1. žiaci prvého ročníka budú hodnotení slovne
 2. žiaci 2. až 4. ročníka známkami, ako doteraz v zmysle platného Školského vzdelávacieho programu (výchovy sa neklasifikujú).

Pri záverečnom hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušenia vyučovania budeme vychádzať z portfólií žiackych prác, vzájomnej komunikáci...

Čítaj ďalej

ŠKD 2. oddelenie

Kvíz ku Dňu Zeme 

Brezový háj

Cvičenie abecedou

Papierové tvorenie

Pozdrav – chlapec a dievča P

Čítaj ďalej

ŠKD 1. oddelenie

Jar v našom okolí.

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia, v stredu 22.4. v čase od 9,00 hod. do 12, 00 hod. si môžete prísť pre prezuvky a úbory vašich detí. Prosím dodržiavajte hygienické opatrenia.

Čítaj ďalej

Oznam k zápisu do 1.ročníka ZŠ Krakovany

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020.

Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

1. elektronicky

 – vyplnením a zaslaním priložených formulárov – Protokol, Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, Prihlášky na ETV,NBV do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a podpísanie žiadostí sa uskutoční po obnovení prevádzky školy...

Čítaj ďalej

Náboženská výchova – 2.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre druhákov: Vypracovať 2 pracovné listy (v prílohe) – do konca apríla.

Čítaj ďalej

Náboženská výchova – 1.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre prvákov:Vypracovať 2 pracovné listy (v prílohe) – do konca apríla.

Čítaj ďalej

Náboženská výchova -4.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre štvrtákov:

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 93-95 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 28

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.

Čítaj ďalej

Náboženká výchova 3.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre tretiakov:

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 64-67.

 Pracovný zošit – vypracovať s. 22-23

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.

Čítaj ďalej

Veľkonočné vajíčka

Každý rok sa tešíme na maľovanie vajíčok, ktorými zdobíme kraslicový strom pred OÚ. Milí žiaci, ak máte čas a chuť, môžete doma vyrobiť kraslice a priniesť pred OÚ a zavesiť na pripravený veniec. Technika je ľubovoľná.

Čítaj ďalej

Aktivity ŠKD

Pani vychovávateľka pripravila nové aktivity.

ŠKD – II.oddelenie 6.4 – 9.4 2020

Veľkonočné sviatky

Deti vyrobte si labuť.

Veľkonočný košík na vymaľovanie.

Zacvičte si so Zarou.

Veľkonočné vajíčka .

 Deti inšpirujte sa ,ako sa dajú vyzdobiť vajíčka.

Čítaj ďalej

Anglický jazyk 3.ročník

Teraz máme aj Veľkonočné prázdniny, tak vám dávam úlohy na 2 týždne.

Čítaj ďalej

Anglický jazyk 4.ročník

Teraz máme aj Veľkonočné prázdniny, tak vám dávam úlohy na 2 týždne.

Čítaj ďalej

Aktivity ŠKD

Pani vychovávateľka pripravila pre deti ďalšie zaujímavé aktivity.

Čítaj ďalej

Anglický jazyk 4. ročník

Dobrý deň štvrtáci!                                                                  30.3.2020 – 3.4.2020 uč.s.34-37

Lesson 4 WEEK – Týždeň

Prečítajte si príbeh s.34. Cez videokonferenciu sa porozprávame viac, precvičíme si aj hodiny.

Posielam prefotené papiere s hodinami. Ak si myslíš, že hodiny vieš, môžeš doplniť ručičky, ale ceruzkou. Ak nie, vysvetlíme si cez videokonferenciu a potom to vyskúšaš.

S.35 – prečítaj si ako chodia do školy deti vo svete. Vieš priradiť?

Zadaj si na Google názov projektu How children go to school, možno budeš prekvapený, aké ťažké to majú niektoré deti vo svete.

s.36 – vieš povedať aký dopravný prostriedok používajú ľudia na obrázku?

s...

Čítaj ďalej

Anglický jazyk -3.ročník

Dobrý deň tretiaci!                                                                  30.3.2020 – 3.4.2020 uč s.2.-5.

Keďže sme končili oranžovú učebnicu, a zmeškali sme 2 týždne, bolo toho veľa. Ale pevne verím, že sa vám to podarilo dokončiť.

Posielam vám prefotené opakovanie i záverečné opakovanie. Prosím nevyplňujte to!!! Budete to robiť so mnou, keď sa spojíme cez videokonferenciu.

Keď ste si poprezerali učebnicu, zistili ste, že je celá o cestovaní vo vesmíre a návšteve jednej planéty. Postavičky sú nové a deti, Harry a Rose, sprevádza profesor Bloom. Ich vesmírna loď havaruje a oni budú hľadať na planéte rôzne veci na opravu.

Na s.2.,3. si prečítajte príbeh. Prišli ste na to, prečo havarovali?

S...

Čítaj ďalej

iBobor – vysielanie v RTVS

Vážená pani učiteľka, pán učiteľ,

aj náš kolektív Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky by
Vám chcel pomôcť pri vzdelávaní Vašich žiakov.

Kolegovia v spolupráci s RTVS pripravili živé vysielanie, stretnutie s
informatikou. Uskutoční sa v utorok 31. 3. 2020 od 9:15 na Dvojke.
Učitelia v štúdiu budú zadávať a riešiť informatické úlohy zamerané na
údajové štruktúry (grafy), ale aj na algoritmizáciu a tvorbu stratégií.
Program bude koncipovaný tak, aby žiaci doma pri tv obrazovkách pri
riešení úloh nepotrebovali počítač.
Ukážeme, že aj aj bez počítača sa dajú riešiť úlohy plné informatiky a
niektoré z nich budú výzvou aj pre tých najstarších žiakov ZŠ.
Tretiaci až siedmaci sa s učiteľmi v štúdiu budú môcť ...

Čítaj ďalej

Aktivity ŠKD

Milí žiaci, aj pani vychovávateľky pripravili niekoľko zaujímavých úloh.

Čítaj ďalej

Zostaň Doma a študuj na DUKO špecial

Deti do školy ísť nemôžu – no vedomosti môžu prísť za nimi. IT spoločnosť DATALAN ako realizátor Detskej Univerzity Komenského Online sprístupňuje školákom 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok. V nich zdieľali svoje znalosti slovenskí aj zahraniční prednášajúci za ostatných päť ročníkov DUK, ktorú organizuje Divadlo Aréna s Univerzitou Komenského v Bratislave.
Projekt s názvom Detská Univerzita Komenského Online špeciál (DUK Online špeciál) je bezplatný a prístupný deťom na celom Slovensku jednoducho cez počítač, tablet, či smartfón. Na všetky školopovinné deti čaká množstvo cenných poznatkov a na tie najúspešnejšie z každého kraja aj lákavé ceny.

Čítaj ďalej

Oznam

Vyberáme z tlačovej správy nového ministra školstva p. Branislava Gröhlinga zo dňa 24. 3. 2020 fakty týkajúce sa našej školy:

-prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach  od 30. 3. 2020 až do odvolania
-zápis žiakov do 1. ročníka sa má uskutočniť v termíne od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí, podľa možností elektronicky – tu zvažujeme náš ďalší postup, rodičov budeme informovať 
-MŠVVaŠ rozbehne portál http://www.ucimenadialku.sk/ na informácie pre žiakov, rodičov, učiteľov a na vzdelávanie
– denné televízne vysielanie pre žiakov – od 9:15 do 11.00 hod. (100 minút)

Čítaj ďalej

Domáca úloha-Angličtina 4.r.

Čítaj ďalej

Kontakt na učiteľov

Mgr.Pániková      apanikova@gmail.com

Mgr.Jurdová        jurdova.lubica@gmail.com

Mgr. Gábor           ivo.gabor@gmail.com

Mgr.Seitlerová      skolakrakovany@gmail.com

Mgr. Urbanová      erikaurbanova@gmail.com

Čítaj ďalej

Úlohy z náboženskej výchovy

2. ročník : naučiť sa a zopakovať si Desatoro Božích prikázaní
3.ročník Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 45 – 63, naučiť sa všetky otázky zo strany 103 a ľútosť zo strany 46 Pracovný zošit – vypracovať s. 18-21Domáca úloha je zadaná približne na mesiac, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania
4. ročníkUčebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 80-91 , Naučiť sa naspamäť zo s. 152-153 (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva) Pracovný zošit – vypracovať s. 24-27
 Domáca úloha je zadaná približne na mesiac, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.

Čítaj ďalej

Materiál na učenie a precvičovanie učiva

Zoznam stránok a materiálov “ Škola bez školy. „

VIEME MATEMATIKU- zábavné precvičovanie matematiky
Matematika on line

VIEME PO SLOVENSKY -INTERAKTÍVNE HRY -VYDAVATEĽSTVO TAKTIK
Pravopis, gramatika, práca s textom

Čítaj ďalej

Čo je koronavírus ?

Pozrite si vzdelávacie video pre deti.
https://vimeo.com/397775390?fbclid=IwAR1dW-Mrnt2WexrN0YG-ASteXFzSFy3mFzmaBrbRPhFklK_aNIV9gACEaUU

Čítaj ďalej

Za dverami /zatvorenej / knižnice

Knižnica v Piešťanoch pripravila pre deti dramatizované čítanie . Každý deň pridáva na web a na Facebook videá dramatizovaného čítania z rôznych knižiek, neskôr chce pripraviť aj nápady na tvorivé dielne. Linky: www.facebook.com/kniznica.sk/,
http://www.kniznica.sk/index.php?id=3627

Čítaj ďalej

Domáce vzdelávanie

Pre rodičov aktualizujeme tipy na domáce vzdelávanie svojich detí v čase mimoriadnej situácie na Slovensku: 

 • Relácia vysielaná na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h do 27. marca „Školský klub – hodinka z triedy bez triedy“ – nejde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy. Zapojiť do vysielania sa môžu aj deti pri televíznych obrazovkách, ktoré sa spolu s rodičmi môžu zahrať pri plnení domácich úloh a odpovede posielať na skolskyklub@rtvs.sk. Budú kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky...
Čítaj ďalej

Vzdelávanie na diaľku

Milí žiaci a rodičia,

vzhľadom na vývoj situácie si vám dovoľujeme oznámiť,
že vyučovanie bude prebiehať od 16.3.2020 na diaľku.
Učitelia vám budú posielať všetky inštrukcie o spôsobe vzdelávania a úlohy cez stránku.
Prosím sledujte naše správy/domáce úlohy.
Ďakujeme a tešíme sa na vźajomnú spoluprácu.

Čítaj ďalej

Informácie k samoštúdiu žiakov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Nakoľko pristupujeme k výučbe „na diaľku“, žiadame Vás zodpovedne pristupovať k úlohám zadávaným triednymi učiteľmi. Žiakom jednotlivých tried budú úlohy zasielané priebežne. V prípade nejasností sa kontaktujte s triednymi učiteľmi.

Čítaj ďalej

Oznam!!

Vedenie Základnej školy Krakovany oznamuje, že na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu vírusového ochorenia COVID19

ŠKOLA OSTÁVA ZATVORENÁ ĎALŠÍCH 14 DNÍ – predbežne do 27.3.2020.

Ďalšie informácie poskytneme podľa ďalších nariadení vlády priebežne na vývesných tabuliach, prostredníctvom rozhlasu a internetovej stránky školy i obce.

Čítaj ďalej

Oznam riaditeľa školy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom ,že z dôvodu  šíreniu koronavírusu bude z podnetu krízového štábu a zriaďovateľa v dňoch 11. – 13.marca 2020 (streda – piatok) škola zatvorená. V prevádzke nebude školský klub ani školská jedáleň.Rodičom sa doporučuje, aby sa žiaci počas týchto dní zdržiavali v domácom prostredí. Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali web sídla školy o domácom vzdelávaní žiakov a možnej zmene termínu nástupu do školy.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Krakovany oznamuje , že v stredu 8. apríla 2020 od 14,30 do 17,30 škola organizuje zápis do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021. K zápisu príde dieťa so zákonnými zástupcami / obidvaja/, prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov / obidvoch/. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo odloženú školskú dochádzku. Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete tak urobiť po dohode s riaditeľom školy do 30. apríla 2020.

Čítaj ďalej

2%

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na:

– skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

– skvalitnenie vybavenia školy,

– akcie a podujatia školy.

Ďakujeme !

Čítaj ďalej

Usmernenie MŠVVaŠ – Koronavírus

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

Je dô...

Čítaj ďalej

Zakliata princezná

V piatok 28. februára do školy zavítalo bábkové divadlo Lienka s hrou Zakliata princezná. Predstavenie je inšpirované rozprávkou O šípkovej Ruženke. Bábky sú vyrobené z lipového dreva a merajú až 80 cm. Veľmi sme sa tešili, keď Jakub bozkom odklial princeznú a zmaril tak plány zlého černokňažníka. Po predstavení mali žiaci možnosť prezrieť si marionety a skúsiť, ako sa s nimi pracuje.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník

Už poznáme najlepších recitátorov našej školy! Dňa 27.2.2020 prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy Hollého pamätník.
Gratulujeme!

Čítaj ďalej

Vystúpenie

V nedeľu 23. februára naši žiaci vystúpili s tancami na výročnej schôdzi MsSČK Krakovany.

Čítaj ďalej

Šikovní tretiaci

Naši tretiaci sa popasovali s ihlou a nitkou. Šili, šili a vytvorili krásne práce.

Čítaj ďalej

Maškarný ples

V piatok 14. februára sa v škole uskutočnil karneval. Žiaci sa predviedli v pekných maskách,zatancovali si a zasúťažili. Nechýbala tombola.

Čítaj ďalej

Valentín

Na našej škole si v tento deň si niektorí žiaci pripravili valentínske odkazy pre svojich spolužiakov, kamarátov a učiteľov.Tentokrát úlohu poštárov prevzali žiaci z 4.A triedy a roznášali valentínske pozdravy.

Veríme, že mnohých z vás valentínky potešili .

Čítaj ďalej

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 17. februára 2020 a končia sa v piatok 21. februára 2020.Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 24. februára 2020.Počas prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

Čítaj ďalej

Karneval

V piatok 14.februára 2020 sa uskutoční v našej školy karneval žiakov. Karneval sa uskutoční v čase od 13.00 do 16.00.

Čítaj ďalej

Pasovanie prvákov

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel,….Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí tak boli 30. januára svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“.

Čítaj ďalej

Mobilné planetárium

V stredu 22.januára sme so žiakmi navštívili mobilné planetárium v kultúrnom dome. Preniesli sme sa do vesmíru a navštívili všetky planéty slnečnej sústavy.

Čítaj ďalej

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od 21.12.2019 do 07.01.2020. Vyučovanie začína v stredu 8. januára 2020.

Čítaj ďalej

Vianočné besiedky

V piatok 20.12. 2019 sa všetky deti stretli na vianočnej besiedke. Deti si priniesli aj svoje vianočné pečivo z domova na ktorom si pochutili. Nasledovalo vzájomné obdarovanie detí darčekmi. V škole tak panovala pohodová predvianočná nálada a deti šťastne odchádzali domov

Čítaj ďalej

Vianočná akadémia

V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a veľkého upratovania ponúkli žiaci ZŠ a ZUŠ možnosť na chvíľu sa zastaviť a prísť 15.12. medzi nich do KD Krakovany. Tí, ktorí prijali naše pozvanie určite neoľutovali a v  programe ocenili talenty svojich detí. V príjemne vyzdobenom kultúrnom dome vystúpili naši žiaci s  rozprávkou Mrázik. Ako sme dopadli? Posúďte, prosím, aj Vy. Pozrite si našich malých účinkujúcich na fotkách.

Čítaj ďalej

Vianočné pečenie

Štvrtok 19.12. celá škola vianočne rozvoniavala. Piekli sa vianočky, medovníky a oblátky. Ďakujeme pánovi Kubranovi za ukážky pečenia oblátok a Katke Jurdovej za pomoc pri pečení vianočiek.

Čítaj ďalej

Koledovanie

19.12. štvrtok sme koledami, vinšmi a pozdravmi zavinšovali našim sponzorom a všetkým, ktorí spolupracujú a pomáhajú škole.

Čítaj ďalej

Čítame si pri stromčeku

V stredu 18.12. v rámci projektu Zaži knihu sme sa v Mestskej knižnici Piešťany zúčastnili podujatia Významné osobnosti čítajú deťom. Účinkovali Zuzana Kronerová, Mária Števková, Milica Matejková a Barbora Krajč Zamišková.

Čítaj ďalej

Vianočné tvorenie v ŠKD

V utorok popoludní 17.12. žiaci vyrábali krásne ozdoby z prírodného materiálu.

Čítaj ďalej

Kvapka krvi

Koledami a vinšami sme vo štvrtok 12. 12. pozdravili darcov krvi v KD Krakovany.

Čítaj ďalej

Konzultácie pre rodičov

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia sa konajú 11. decembra 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Čítaj ďalej

Vianočná akadémia

                                               Žiaci Základnej školy Krakovany

                   pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na

                          Vianočnú akadémiu

                                        15. decembra 2019/ nedeľa/ o 15:00 hod.

                                                 v  Kultúrnom dome Krakovany

                         – vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové

                                                                Vstup zadarmo

                                                 Pripravené je malé občerstvenie        

                                                      Tešíme sa na Vašu účasť

                                                       Žiaci a pedagógovia ZŠ

Čítaj ďalej

Výtvarná súťaž

V okresnom kole výtvarnej súťaže “ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa žiačka Hanka Toplanská zo 4. triedy umiestnila na peknom 2. mieste. K dosiahnutému úspechu blahoželáme.

Čítaj ďalej

Pasovanie prváčikov v ŠKD

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV za členov ŠKD. Počas prvých dní v Školskom klube boli ostro sledovaní v školskej jedálni, v triedach, na chodbách aj na školskom ihrisku, či si správne osvojili pravidlá Školského klubu. Celou „ pasovačkou“ ich sprevádzali ich starší kamaráti – tretiaci a štvrtáci, ktorí pod vedením p. vychovávateľky pripravili zábavný program a privítali ich v kráľovstve školákov. Počas pasovania ukázali, že majú dostatok energie na plnenie skutkov, ktoré v slávnostnom sľube prisľúbili.

Čítaj ďalej

iBobor

V utorok 12. novembra žiaci 2. a 3. ročníka a v piatok 15. novembra žiaci 4. ročníka riešili informatickú súťaž iBobor. Do súťaže sa zapojilo 14 druhákov. 16 tretiakov a 12 štvrtákov.

Čítaj ďalej

Deň vojnových veteránov

11. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň  vojnových veteránov. Tento deň je inak nazývaný aj Dňom červených makov. V tento deň presne o 11-tej hodine došlo vo francúzskom Compiégne k podpisu prímeria a v 11-tej minúte zaznela posledná salva, čím sa ukončila prvá svetová vojna.  Bokom samozrejme nezostala ani naša škola. O 11.00 hod. sme si pripomenuli pamiatku vojnových veteránov pri pomníku aj s deťmi MŠ a občanmi Krakovian.

Čítaj ďalej

Katarínsky ples

Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na tradičný Katarínsky ples 15. novembra 2019 o 20,00 hod. v KD Krakovany.

Do tanca hrá  hudobná skupina DISK. Cena vstupenky je 15 €. V cene je prípitok a večera.Ponúkame kávu i výborné domáce zákusky, bohatú tombolu v príjemnom prostredí.

Rezervácia stolov na tel. čísle 0907 173 563

Tešíme sa na Vašu účasť !

Čítaj ďalej

Záložka do knihy spája

Tento rok sa žiaci našej školy opäť zúčastnili  tohto  zaujímavého medzinárodného projektu, vďaka ktorému  mali možnosť spoznať nielen obec Dehylov v Českej republike, ale aj deti, ktoré do  jej  ZŠ chodia. Ako darček  poslali sprievodný list s poďakovaním za spoluprácu. Záložky a darčeky od našich českých kamarátov deti veľmi potešili. Projekt sa im veľmi páčil a už sa tešia  na jeho ďalší ročník.

Čítaj ďalej

Ples strašidiel

V utorok popoludní sa v škole stretli strašidlá na plese.

Čítaj ďalej

Úcta k starším

V nedeľu 27.10. sme pozdravili našich starých rodičov kultúrnym programom v kultúrnom dome.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30.októbra 2019 a končia sa v piatok 1.novembra 2019.Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 4.novembra 2019.

Čítaj ďalej

Kúzelná vareška

Týždeň zdravia sme ukončili v piatok 18.10. Pripravovali sme zdravé šaláty a nátierky pre svojich mladších spolužiakov . Pozvali sme aj rodičov a starých rodičov. Prváci a druháci vyrábali ovocníčkov.

Čítaj ďalej

Jedlo starých mám

V štvrtok 17.10. sme navštívili Múzeum Za krakovskú bránu. pani Piscová nám priblížila stravovanie našich predkov.V škole sme si aj natlačili kapustu.

Čítaj ďalej

Nezabúdaj na raňajky

V stredu 16.10. sme piekli zdravý a chutný kváskový chlieb a aj obyčajný chlieb a rožky.

Čítaj ďalej

Jedz a hýb sa- Šarkaniáda

V utorok 15.10. sme venovali pohybu.

Čítaj ďalej

Biely kuchár v akcii

V pondelok 14.10. sme boli na exkurzii v PVOD Kočín- Šterusy.

Čítaj ďalej

Išlo jablko na vandrovku

V pondelok 14.10. začal týždeň zdravia. Deti súťažili o naj.. jablko a najzaujímavejšie vypestované ovocie a zeleninu.

Čítaj ďalej

Hovorme o jedle

Od pondelka 14.10. do piatku 18.10.2019 bude prebiehať celoslovenský projekt zameraný na zdravé stravovanie Hovorme o jedle.Počas jednotlivých dní sa uskutočnia  v škole aktivity tematicky zamerané na vyhlásenú dennú potravinovú tému.

Čítaj ďalej

Chemická show

1. 10. sa žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili na chemickej show. Trieda sa na jednu hodinu premenila na učebňu chémie. Cieľom tejto netradičnej vyučovacej hodiny bolo spopularizovať medzi žiakmi prírodovedné predmety a ukázať, že aj učenie sa chémie môže byť zaujímavé.

Čítaj ďalej

Divadlo Portál

Dňa 27.9. zavítalo k nám Divadlo Portál s rozprávkou Rozprávkový hrniec. Príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca.

Čítaj ďalej

Veselo na tekvicovom dvore

V pondelok 23.9. sme si pozreli výstavu , pochutnali si na tekvicovom kompóte a čajíku, ktoré nám pripravili členky ČK. V tvorivých dielniach v rámci projektu UK PF sa deti dozvedeli o aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónu.

Čítaj ďalej

Veselo na tekvicovom dvore

Naša škola sa so svojimi prácami zúčastnila už 16. ročník jesennej výstavy SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Veselo na tekvicovom dvore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. –23. septembera 2019 v záhrade Kultúrneho domu v Krakovanoch. Tá sa premenila na miesto plné darov zeme a kreácií z nich.

Čítaj ďalej

Dyniáda

Vo štvrtok 19.9. sa na školskom dvore uskutočnil už druhý ročník Dyniády. Deti spolu s rodičmi vyrezávali a zhotovovali výrobky na podujatie organizované ČK Krakovany v KD Krakovany pod názvom Veslo na tekvicovom dvore.

Čítaj ďalej

Exkurzia

V pondelok 16.9. sa celá škola vybrala na exkurziu do vinohradu PŠD Krakovany – Stráže.Počasie nám prialo, slniečko hrialo a vychádzka bola príjemná. Vo vinohrade sa deti dozvedeli o druhoch hrozna ktoré pestujú a mali možnosť všetky aj ochutnať.

Čítaj ďalej

Prezentácia čitateľského projektu

9.9. spisovateľ Daniel Hevier na škole prezentoval projekt Chymeros.
Chymeros je hlavný hrdina série deviatich kníh žánru fantasy, ktoré vyjdú postupne počas piatich rokov. Príbehy budú na seba voľne nadväzovať a do ich deja zasiahnu priamo ich čitatelia – deti, približne vo veku 9-15 rokov. Deti budú príbehy týchto kníh ovplyvňovať svojimi návrhmi, pripomienkami, podielom na ilustráciách, navrhovaním pokračovania, mien postáv atď. Ide o podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čítaj ďalej

Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/20

V pondelok 2. 9. 2019 sa zišli na školskom dvore všetci naši žiaci, pedagogický aj nepedagogický zbor, starosta Krakovian a veľké množstvo rodičov. Žiakom, zamestnancom aj rodičom sa postupne prihovorili p. starosta a p. riaditeľka. Nasledovalo predstavovanie nových žiačikov prváčikov. Tí dostali darček od obce i rodičovského združenia. Nasledovalo predstavovanie zamestnancov školy a organizačné pokyny. Po nich sa všetci odobrali do tried školy, kde deťom dali prvé pokyny k utorku triedni učitelia. A kolotoč pracovných povinností sa začal.

Čítaj ďalej

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dňa 5. septembra 2019 sa bude konať o 16:00 celoškolské a triedne ZRŠ.

Čítaj ďalej

Začiatok školského roku 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy v Krakovanoch oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2019 -20 sa uskutoční v pondelok , 2. septembra 2019 o 9.00 na školskom dvore. Po otvorení sa môžu žiaci prihlasovať do školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie v školskej jedálni sa začína od utorka 3. septembra 2019.

Čítaj ďalej

Folklórne slávnosti

V nedeľu v amfiteátri.

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Uskutočnilo sa na školskom dvore. Ukončenia sa zúčastnil aj pán starosta.Po príhovoroch boli odmenení žiaci ktorí vyzbierali najviac papiera, v školskej olympiáde úspešne zdolali všetky disciplíny a tiež žiaci, ktorí v šk.roku úspešne reprezentovali školu .

Čítaj ďalej

Štvrtáci sa lúčili

Posledný deň v škole sa s o školou rozlúčili naši štvrtáci.

Čítaj ďalej

Rozlúčka

Vo štvrtok večer sme sa rozlúčili s našimi kamarátmi z Čiech a v piatok s kamarátmi s Karlowíc.

Čítaj ďalej

Olympiáda

Vo štvrtok prebiehala na futbalovom ihrisku medzinárodná olympiáda. Žiaci súťažili v behu, skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou. Popoludní v tvorivých dielničkách si vyrábali pekné darčeky.

Čítaj ďalej

Jaskyňa Driny

V utorok sme navštívili Jaskyňu Driny a Včelársku Záhradu v Smoleniciach.

Čítaj ďalej

ZOO Bratislava

V stredu sme s našimi kamarátmi navštívili ZOO v Bratislave.

Čítaj ďalej

Družobná návšteva z Čiech a Poľska

Od pondelka 24.júna do 28.júna prišlo na družobnú návštevu 15 žiakov z Karlowíc a 13 žiakov z českých Krakovian s vyučujúcimi. V pondelok sme ich privítali a žiaci z Krakovian si prezreli našu dedinu a navštívili Múzeum Za krakovskú bránu.

Čítaj ďalej

Mikro CUP 2019

V utorok 25.6. sa družstvo žiačok vo vybíjanej zúčastnilo športového podujatia Mikro CUP v Chtelnici. V silnej konkurencii obsadili 1.miesto.

Srdečne gratulujeme!

Čítaj ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom,že slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 9,oo hod. Po programe  budú žiakom v triedach odovzdané vysvedčenia.Stravovanie žiakov bude v čase od 10.15 . Školský klub bude v prevádzke do 16,00 hodiny.

V pondelok 1. júla 2019 sa začínajú letné prázdniny. Budú trvať do piatku 30. augusta 2019.Nový školský rok 2019/2020 sa začína v pondelok 2.septembra 2019.

Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!

Čítaj ďalej

Tablo

Pred štyrmi rokmi stáli na školskom dvore ako prváci. Niektorí s úsmevom, iní s obavami. So školou sa lúčilo 15 štvrtákov.Čítaj ďalej

Exkurzia

V piatok sme boli na exkurzii v PŠD Krakovany. Prezreli sme si pole s práve rozkvitnutým makom. Predseda družstva nám porozprával nielen o maku, ale aj všetkých plodinách pestovaných na poliach. Čakala nás aj ochutnávka vynikajúcej makovej štrúdle.

Čítaj ďalej

Deň rodiny trochu inak


DETSKÝ FESTIVAL plný tanca a hudby dňa 10.6. v Amfiteátri v Krakovanoch. V programe vystúpili Smejko a Tanculienka, obľúbená dvojica spevákov detských piesní, Miroslav “Bruise” Žilka , malé šikovné tanečnice Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom a medzi deti zavítali aj rozprávkoví maskoti.

Čítaj ďalej

MDD

V piatok 7.júna sme oslávili MDD. Hrou na pirátov sme hľadali poklad a plnili rôzne úlohy. Nechýbala opekačka na Poľovníckej chate a diskotéka na školskom dvore a samozrejme spánok v triedach.

Čítaj ďalej

Plavecký výcvik

V pondelok 3. júna sme začali a v piatok 7. júna ukončili plavecký výcvik v plavárni na Myjave.

Čítaj ďalej

Maľovaný džbánik-výtvarná súťaž

Základná škola Krakovany v spolupráci s Obecným úradom Krakovany pri príležitosti 53. výročia folklórnych slávností a XIII. Župného folklórneho festivalu kultúry 2019 vyhlásila v školskom roku 2018/2019 výtvarnú súťaž pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl a materských škôl okresu Piešťany na tému: „Maľovaný džbánik“. Dňa 4. júna 2019 bolo spustené facebookové hlasovanie. Hlasovať bude možné do 17. júna 2019 do 21:00 hod. Z každej kategórie oceníme jednu prácu s najvyšším počtom „lajkov“.

Odkaz k súťažným prácam:

Materská škola:
https://www.facebook.com/pg/Folkl%C3%B3rne-sl%C3%A1vnosti-Krakovany-a-%C5%BDupn%C3%BD-festival-kult%C3%BAry-295515184117915/photos/?tab=album&album_id=866604577008970

1...

Čítaj ďalej

Deň rodiny trochu inak

Srdečne Vás pozývame na DETSKÝ FESTIVAL plný tanca a hudby dňa 10.6.2019 o 1700 do Amfiteátra v Krakovanoch.

V programe vystúpia:
17.00 Smejko a Tanculienka, obľúbená dvojica spevákov detských piesní
18.15 Miroslav “Bruise” Žilka, venuje sa tanečným štýlom Poppin, Lockin a Break dance, tancoval v skupine Old School Brothers, získal 3. miesto vo finále Československo má talent
19.00 malé šikovné tanečnice Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom, tancujúce hip-hopové a iné moderné tance.
Po ich vystúpení nasleduje detská diskotéka s inštruktorkami, ktoré budú tancovať s deťmi.
O 18.00 medzi deti zavítajú rozprávkoví maskoti.
Pripravené bude občerstvenie pre deti i rodičov.

Vstup na podujatie je zdarma.

Čítaj ďalej

Podujatia v júni

3.6. Začína plavecký výcvik

7.6. MDD , športovo-zábavný deň so spaním v škole

10.6. Deň rodiny trochu inak

24.6-28.6. Návšteva žiakov ZŠ Krakovany z Čiech a ZŠ Karlowice z Poľska

30.6. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Maľovaný džbánik“ Župné folklórne

slávnosti

30.6. Tvorivé dielničky Župné folklórne slávnosti

Čítaj ďalej

Olympiáda Dubovany

Vo štvrtok 23.mája 2019 sa uskutočnila na futbalovom štadióne v Dubovanoch športová olympiáda. Škola obsadila 3. miesto. Úspešne školu reprezentovali : v kolektívnych športoch dievčatá vo vybíjanej, získali zlato, /L. Augustínová, Z.Zubáková. N.Kollárová, E. Žáková, T.Šurínová, S.Bedeová, O.Macejková/, L.Augustínová 2. miesto v hode kriketovou loptičkou st. žiaci a 3. miesto vo vytrvalostnom behu, N. Kollárová 2. miesto vo vytrvalostnom behu, D.Hauková 1. miesto v behu na 60 m ml. žiačky,F.Augustín 1. miesto v hode kriketovou loptičkou ml. žiaci.

Čítaj ďalej

Deň matiek

V nedeľu 19.5. deti z MŠ a žiaci ZŠ pripravili kultúrny program v KD Krakovany pre mamičky a babičky k ich sviatku.

Čítaj ďalej

Dopravné ihrisko

Dňa 17. 05. 2019 absolvovali žiaci dopravnú výchovu na DI Čerenec Vrbové. Žiaci si formou besedy, prezentáciami a riešeniami dopravných situácií osvojili dopravné pravidlá nielen teoreticky, ale aj prakticky, ako účastníci cestnej premávky na bicykloch a detských autíčkach.

Čítaj ďalej

Deň matiek

Srdečne pozývame všetky mamy, staré mamy a ženy na kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční dňa 19.05. 2019 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Krakovany. Vystupujú deti MŠ a ZŠ.

Čítaj ďalej

Festival paličkovanej čipky

Občianske združenie Bábence Krakovany organizovalo FESTIVAL PALIČKOVANEJ ČIPKY s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v Rakoviciach v sobotu a v nedeľu 11.-12. mája 2019. Na festivale paličkovali i naši žiaci z krúžku paličkovania.Súčasťou festivalu bola aj súťažná výstava Časy nedávno minulé. Práce do súťaže zhotovili čipkárky zo Slovenska a Čiech i naše deti z nášho krúžku. Za svoju prácu získali mimoriadnu cenu.

Čítaj ďalej

1.sväté prijímanie

Čítaj ďalej

Cirkus Galent

Dňa 13.05. 2019 do našej školy zavítal cirkus Galent z Ukrajiny. Cirkusoví umelci za účasti našich žiakov a detí z MŠ nám predviedli niekoľko kúzelníckych trikov, hula hoop, žonglovanie, mega bubliny. Videli sme rôzne zaujímavé čísla, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a rozveselili očká našich žiakov, ktorí sa im poďakovali neutíchajúcim potleskom. Všetci sme si odniesli veľa krásnych a neopakovateľných zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Čítaj ďalej

Podujatia v máji

6.5.- 9.5. Zber papiera

13.5. Cirkus Galent – vystúpenie v ZŠ

16.5. Mikro CUP Chtelnica-športové súťaže vo vybíjanej a futbale sa nekoná

17.5. Dopravné ihrisko

19.5. Deň matiek

23.5. Olympiáda Dubovany

29.5. Fotenie

Čítaj ďalej

Zber starého papiera

Od pondelka 6.mája 2019 do štvrtka 9. mája 2019 bude pred školou pristavený kontajner na papier. Papier môžete odovzdávať denne.
Do zberu sa môžu zapojiť i obyvatelia obce, ktorí už deti v škole nemajú, ale týmto spôsobom by chceli vylepšiť finančnú situáciu školy.Vedenie ZŠ touto cestou vyslovuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom budú podieľať na zbere papiera veľké poďakovanie!!!

Čítaj ďalej

Rodičovské združenie

Dňa 6. 05. 2019 sa bude konať konzultačné rodičovské združenie od 14,00 do 17, 00 hod. v jednotlivých triedach v budove školy.

Čítaj ďalej

Zbierame použité staré kefky

Naša škola je zapojená do projektu EKOALARM – zber kefiek. Použité zubné kefky nemusia skončiť v smetnom koši. Môžete ich priniesť do školy a z nazbieraných kefiek recyklovaním vzniknú nové koše na triedený odpad. Pomáhame prírode a chránime životné prostredie.


Čítaj ďalej

Čerstvé hlavičky- podporte nás

Na čerstvosti a kvalite ovocia a zeleniny určite každému z nás záleží. Zohrávajú dôležitú úlohu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Môžeme zabezpečiť čerstvý prísun ovocia a zeleniny pre žiakov našej školy na celý rok.

Ako na to?

Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.Stačí nakúpiť v Kauflande a zaregistrovať pokladničný blok na stránke www.cerstvehlavicky.sk
Hlasovať môžete od 25.4. do 5.6. 2019. Podporte našu školu v tomto projekte.

S poďakovaním,

Riaditeľka ZŠ Mgr.Eva Seitlerová

Čítaj ďalej

Stavanie mája

V stredu 1.5. 2019 sa množstvo detí spolu s rodičmi a verejnosťou stretlo oštvrtej popoludní pred obecným úradom, kde sa konala akcia Stavanie mája, ktorú pripravila obec. P. starosta privítal prítomných a pozval ich k postaveniu mája . Ostužkovali ho vystupujúce deti z FS Krakovanček a postavili členovia DHZ z obce. Do tanca i na počúvanie hrala Borovienka.

Čítaj ďalej

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

V piatok 26. apríla 2019 sa uskutočnila v Trnave súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiakov z našej školy v zložení P. Žáková, T. Šurínová, E.Žáková L.Augustínová, N. Kollárová, O. Krupa pod vedením Mgr.E. Urbanovej.Naše družstvo v silnej konkurencii obsadilo 7.miesto v celkovom poradí. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. Čítaj ďalej

Deň Zeme

Dňa 26. apríla sme sa zo školských lavíc vybrali do dediny a jej okolia. Vzali sme vrecia, vedrá, gumené rukavice, káru a vyzbierali sme odpad v obci, popri koľajniciach do Vrbového a Trebatíc a pomohli sme tak životnému prostrediu. Potešilo nás, že oproti minulému roku bolo odpadu menej. No stále sa nájdu ľudia, ktorí vypílené konáre zo stromov a kríkov vyhadzujú za koľajnice do jamy za stanicu.

Čítaj ďalej

Póla radí deťom

Keďže na prevenciu nie je nikdy priskoro, preventistka KR PZ v Trnava zavítala v stredu 17.4. medzi žiakov 1. a 2. ročníka s preventívnym projektom „Póla radí deťom“ a žiakov 3.a 4. s projektom “ Detská policajná akadémia. “ Ich úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Naučiť deti zodpovednému správaniu sa ako chodca v cestnej premávke. Prostredníctvom projektu sú deti hravou formou informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

Čítaj ďalej

2%

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na:- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

– skvalitnenie vybavenia školy,

– akcie a podujatia školy

Čítaj ďalej

Deň narcisov

 Aj naša škola sa zapojila do verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine.

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18. apríla 2019 a končia sa v utorok 23. apríla 2019.Vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 24.apríla 2019.

Čítaj ďalej

Šiby, ryby, mastné ryby…

Popoludnie v ŠKD dňa 11.4. sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Plietli sme šibáky a ozdobovali kraslice.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník-okresné kolo

V dňoch 10. – 11. apríla 2019 sa uskutočnilo v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hollého pamätník.Súťaže sa zúčastnili aj postupujúci súťažiaci zo školského kola z našej školy – v utorok 10.4. v prednese poézie v 1. kategórií N.Kollárová, v stredu 11.4. v prednese prózy v 1. kategórií L. Augustínová.V stredu 10. apríla 2019 dosiahla L. Kollárová vynikajúci úspech: 1. miesto a postúpila do krajského kola. Gratulujeme a obidvom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Čítaj ďalej

Zápis do 1.ročníka

V stredu 10. apríla sa uskutočnil zápis do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020.

Čítaj ďalej

Morena, Morena

V pondelok 8.apríla žiaci našej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou a ozdobili strom pred obecným úradom kraslicami.

Čítaj ďalej

Tvorivé dielene

 Vo štvrtok 11. apríla o 15,00 hod budú v škole tvorivé dielne . Deti si budú môcť vymaľovať kraslice voskovou technikou a upliesť šibák.

Čítaj ďalej

Deň narcisov

V roku 2019 sa tradičná zbierka koná 11.4.2019 štvrtok. Aj naša škola sa do zbierky zapojí. V tento deň školu navštívia členky Červeného kríža Krakovany. Tešíme sa, že v tento deň pripnutím narcisu vyjadríme spolupatričnosť onkologickým pacientom

Čítaj ďalej

Morena, morena

V pondelok dopoludnia 8. apríla 2019 žiaci z našej školy budú vyháňať v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou a vyzdobovať kraslicový strom pred OÚ Krakovany.

Čítaj ďalej

Literárna súťaž

4.apríla sme vyhodnotili literárnu súťaž, ktorá prebiehala počas marca. Žiaci v troch kolách riešili literárne hádanky. Všetci,ktorí na všetky otázky odpovedali správne, sa dostali do žrebovania. Víťazi dostali krásne knihy.

Čítaj ďalej

Návšteva detí z materskej školy

V stredu 3. apríla 2019 navštívili našu školu škôlkari. Po privítaní sa posadili medzi prvákov, aby im ukázali, čo všetko už zvládli. Prezreli si triedy a priestory školy a zacvičili si s druhákmi v telocvični

Čítaj ďalej

Kurz prvej pomoci

V utorok 2. apríla 2019 sa žiaci zúčastnili v škôlke zážitkového kurzu prvej pomoci. Kurz zabezpečoval tím profesionálnych inštruktorov – záchranárov spoločnosti Falck Academy.

Čítaj ďalej

Playback show

1 . apríla popoludní škola zorganizovala 2.  ročník  súťaže Playback show. Súťaže sa mohli  zúčastniť jednotlivci alebo najviac 4 účinkujúci v skupine. Boli udelené dve prvé miesta: N. Kollárovej a J. Jakubčekovi  za  imitáciu  piesne  súrodencov Hečkovcov Taliansky muzikál a L. Augustínovej, V.Hadvigovej a N. Podmakovej za  imitáciu piesne Malinka devočka. Druhé miesto patrilo M. Augustínovi s imitáciou piesne Sofia. Aj tretie miesta boli udelené dve: M. Vargovi za imitáciu piesne Despasito a E. Dobrodenkovej  za pieseň Legends Never Die. Porota udelia aj Cenu poroty D. Haukovej za pieseň Len ona od Kali. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich snahu a odmeneným  srdečne blahoželáme.

Čítaj ďalej

Deň naruby

Trochu popletené dopoludnie si užili žiaci v pondelok 1.4. 2019. Do školy prišli oblečení v niečom, čo do školy bežne nenosia,za katedrou miesto učiteľky stáli dvojice či trojice ich spolužiakov. Tradičný Deň  naruby si užívali  jednak  žiaci  no i učitelia.  Toto podujatie je šancou prežiť deň  veselým  žartovaním ,  pretože vážnych vecí máme v živote veľa.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje ,že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:

10.apríl 2019, stredu  v čase od 14.30 do 17.30

v budove Základnej školy na Školskej ulici č 318/3.

Škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:

a) rodný list dieťaťa,

b) osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko).

Prosíme rodičov, aby si priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

K zápisu príde dieťa so zákonnými zástupcami.

Čítaj ďalej

Čarovná „Noc s Andersenom“

V piatok 29. marca 2019 sa uskutočnilo zábavno – súťažné podujatie Noc s Andersenom v knižnici KD pre 19 žiakov našej školy.Podujatie sa začalo o 19. hodine. Žiaci súťažili,,hrali zábavné hry, riešili rébusy, tajničky, šili šaty a získavali perly . Plavili sa na vlastnoručne zložených papierových lodiach cez Rozprávkové more H.Ch. Andersena, aby na konci objavili poklad.Po ukončení súťaží prespali v knižnici a ráno sa rozišli domov.

Čítaj ďalej

Čitateľský maratón

Dňa 28.3.201í sa uskutočnila súťaž v čítaní pod názvom „Čitateľský maratón“. V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu, v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Najlepší z druhého ročníka: 1. m. L.Fořt – 18 min., 2.m. N.Podmaková a 3.m.N.Juricová, tretí ročník: 1.m. S.Turečková – 19 min., 2.m. L.Ťupeková a 3.m. P.Kuruc, štvrtý ročník : 1.m. N.Kollárová – 27 min., 2.m. O.Macejková a 3.m. A.Bedeová.

Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme veľa radosti z čítania kníh!

Čítaj ďalej

Ako sme u nás oslávili Deň vody

Svetový deň vody (22.3.) sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, aby sme zdôraznili nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov a šetrného zaobchádzania s ňou. Dopoludňajšie tematické vyučovanie vystriedalo popoludnie spestrené hravými aktivitami – chytali sme ryby, skladali obrázky, papierové loďky, súťažili o najväčšiu bublinu, v pití čistej vody.

Čítaj ďalej

Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa uskutočnila súťaž v matematických zručnostiach Matematický klokan.Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov, 6 druhákov, 5 tretiakov a 4 štvrtáci. Súťažiaci v časovom limite riešili testy s matematickými úlohami. O výsledkoch prinesieme informácie 10.apríla.

Čítaj ďalej

Výročná schôdza MS SČK

Vystúpením žiačok školy sme pozdravili výročnú schôdzu Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Krakovanoch v nedeľu 3. marca 2019.

Čítaj ďalej

Odhlasovanie stravy

Zmena telefónneho čísla.

Pri odhlasovaní stravy treba volať na tel.číslo 033 5583086.

Čítaj ďalej

Maškarný ples

V piatok 22.februára 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil v priestoroch našej školy karneval. Žiaci si pripravili masky,v ktorých potom tancovali a absolvovali rôzne zábavné súťaže Pochutnali si na výborných fánkach, ktoré pripravila pani vedúca kuchyne, či jednohubkách s cesnakovou nátierkou. Nechýbala tombola. Vyhrala každá maska. Najkrajšie vyrobené masky boli na záver vyhodnotené a odmenené.

Čítaj ďalej

Hollého pamätník – školské kolo

V štvrtok 23. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy “Hollého pamätník”.Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka . V prednese poézii zvíťazila N. Kollárová, druhé miesto patrilo O. Krupovi a na treťom mieste sa umiestnila N. Podmaková. V prednese prózy zvíťazila L. Augustínová. Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Piešťanoch.

Čítaj ďalej

Prehliadka moderných tancov

Žiačky našej školy sa aj tento rok zúčastnili dňa 20. februára v stredu 11.ročníka tanečnej súťaže v kine Fontána v Piešťanoch pod názvom „Prehliadka moderných tancov“.
Predviedli sme sa dvomi tanečnými číslami a úspešne.
V kategórií sólo tanec si Lenka Augustínová vytancovala 2. miesto .
Srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.


Čítaj ďalej

Školský maškarný ples

V piatok 22.februára 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutoční v našej škole karneval . Pripravte si masky, budú súťaže i občerstvenie. Nebude chýbať ani tombola.

Čítaj ďalej

Jarné prázdnimy

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 25. februára 2019 a končia sa v piatok 1. marca 2019.Vyučovanie po prázdninách sa začne v pondelok 4. marca 2019.

Čítaj ďalej

Posledný dinosaurus

Divadlo na hojdačke v piatok 22. februára pre našich žiakov zahralo autorskú rozprávku “ Posledný dinosaurus. “ Spojenie tradičných bábok s osvedčenými inscenačnými postupmi – pesničkami, hľadania identity, pravej rodiny a priateľstva, obohatilo o základnú tému aj o poznávanie sveta (svetadielov), cez zvieratká v príbehu.

Čítaj ďalej

Výročná schôdza JDS

V stredu 6.2. naše žiačky pozdravili výročnú schôdzu JDS v Krakovanoch krátkym kultúrnym programom.

Čítaj ďalej

Baletná rozprávka LUSKÁČIK

V utorok 5.2. si celá škola pozrela v Dome umenia baletnú rozprávku Luskáčik v podaní ZUŠ Piešťany. Patrí medzi najhranejšie diela klasického baletného repertoáru. Hudbu zložil ruský skladateľ Piotr Iľjič Čajkovskij, choreografiu presne na mieru ušili učiteľky Základnej školy v Piešťanoch Dagmar Kuběnová, Monika Ondrášiková a Miriam Šupenová. V rozprávke účinkovali aj naše žiačky T. Šurínová a N. Kollárová aj naša bývalá žiačka M.Pašáková.

Čítaj ďalej

Imatrikulácia

Dňa 31.1. 2019 sa v našej škole konala milá slávnosť – „Imatrikulácia“. Pani riaditeľka slávnostne pasovala prváčikov , ktorí právom získali hrdý titul „žiak/žiačka našej školy“. S našimi najstaršími žiakmi, štvrtákmi ,precestovali vlakom krajinou „Spoznávania“ a dokázali nielen im, ale aj svojim rodičom, čo všetko sa už za päť mesiacov v škole naučili.


Čítaj ďalej

Polročné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,že v piatok 1.februára 2019 budú polročné prázdniny.Vyučovanie po prázdninách sa začne v pondelok 4.februára 2019.Vo štvrtok 31. januára 2019 dostanú žiaci výpisy s polročným hodnotením prospechu.

Čítaj ďalej

Sánkovačka

Konečne prišla krásna zima a napadol sneh. Bol nádherný deň, snehu bolo dostatok a deti sa tešili, že sa môžu dosýta vyšantiť. Doniesli si teplé oblečenie, boby, klzáky, sánky a hybaj spúšťať sa z kopca. Okrem sánkovania sa guľovali, stavali pevnosti a vytvorili odtlačky anjelov. Neprekážalo im, že vonku bola zima a mráz štípal líca. Veď zima je len krátko. A sneh? Treba využiť pokiaľ ho máme. Bolo nám veselo a do školy sme sa vrátili s vyštípanými líčkami a poriadne vysánkovaní.

Čítaj ďalej

Recyklohry

Škola sa zapojila do súťaže v zbere mobilov SMS-Starý Mobil Sem.
Do súťaže sa zapojilo 236 škôl a žiaci vyzbierali
25 807 mobilných telefónov. Naša škola vyzbierala 229 mobilov. Najlepšou zberačkou bola Simonka Bedeová, ktorá priniesla 92 mobilov. Za svoju snahu bola odmenená. Pred Vianocami 20.12. dostala ako jedna zo 40 najúspešnejších v zbere tablet. Gratulujeme! Zase nás deti presvedčili, že sú prosto úžasné, snaživé a záleží im na tom, aby sa elektroodpad a teda aj mobily recyklovali a neskončili na skládke odpadov, v spaľovni, poprípade pohodené v prírode.

Čítaj ďalej

Vianočná akadémia

Stalo sa už tradíciou, že sa v škole v predvianočnom čase konajú rôzne akcie. Ani sobota 15. decembra 2018 nebola bežným dňom. Pred 16.O0 sa začali v kultúrnom dome zhromažďovať rodičia a starí rodičia žiakov 1. stupňa i občania. O štvrtej sa začala Vianočná akadémia. Tento rok to bola Perinbaba.  Prváci, druháci,tretiaci,  štvrtáci i naši žiaci ZUŠ vystúpili v spoločnej upravenej rozprávke. Vydarené vystúpenie bolo odmenené srdečným potleskom.

Čítaj ďalej