Dôležitý oznam


Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu potvrdeného výskytu COVID 19 v našej škole v dňoch 22. – 23. októbra bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 1.A triedy nariadená domáca karanténa do 23. 10. 2020. Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktujú ošetrujúceho  lekára dieťaťa.  Pri opätovnom nástupe do školy  každý žiak musí priniesť potvrdenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.