Ako sme u nás oslávili Deň vody

Svetový deň vody (22.3.) sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, aby sme zdôraznili nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov a šetrného zaobchádzania s ňou. Dopoludňajšie tematické vyučovanie vystriedalo popoludnie spestrené hravými aktivitami – chytali sme ryby, skladali obrázky, papierové loďky, súťažili o najväčšiu bublinu, v pití čistej vody.