Čarovná „Noc s Andersenom“

V piatok 29. marca 2019 sa uskutočnilo zábavno – súťažné podujatie Noc s Andersenom v knižnici KD pre 19 žiakov našej školy.Podujatie sa začalo o 19. hodine. Žiaci súťažili,,hrali zábavné hry, riešili rébusy, tajničky, šili šaty a získavali perly . Plavili sa na vlastnoručne zložených papierových lodiach cez Rozprávkové more H.Ch. Andersena, aby na konci objavili poklad.Po ukončení súťaží prespali v knižnici a ráno sa rozišli domov.