Chemická show

1. 10. sa žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili na chemickej show. Trieda sa na jednu hodinu premenila na učebňu chémie. Cieľom tejto netradičnej vyučovacej hodiny bolo spopularizovať medzi žiakmi prírodovedné predmety a ukázať, že aj učenie sa chémie môže byť zaujímavé.