Čitateľský maratón

Dňa 28.3.201í sa uskutočnila súťaž v čítaní pod názvom „Čitateľský maratón“. V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu, v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Najlepší z druhého ročníka: 1. m. L.Fořt – 18 min., 2.m. N.Podmaková a 3.m.N.Juricová, tretí ročník: 1.m. S.Turečková – 19 min., 2.m. L.Ťupeková a 3.m. P.Kuruc, štvrtý ročník : 1.m. N.Kollárová – 27 min., 2.m. O.Macejková a 3.m. A.Bedeová.

Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme veľa radosti z čítania kníh!