Deň narcisov

V roku 2019 sa tradičná zbierka koná 11.4.2019 štvrtok. Aj naša škola sa do zbierky zapojí. V tento deň školu navštívia členky Červeného kríža Krakovany. Tešíme sa, že v tento deň pripnutím narcisu vyjadríme spolupatričnosť onkologickým pacientom