Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave neotvárať predškolské a školské zariadenia v okrese Piešťany z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie zostáva základná škola zatvorená. Žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.