Dôležitý oznam!

Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia  / bolesť hrdla bez teploty, infekcia dýchacích ciest, zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest /, nesmie vstúpiť do budovy školy.

Telefonicky kontaktujte  ošetrujúceho  lekára dieťaťa.