Dyniáda

Vo štvrtok 19.9. sa na školskom dvore uskutočnil už druhý ročník Dyniády. Deti spolu s rodičmi vyrezávali a zhotovovali výrobky na podujatie organizované ČK Krakovany v KD Krakovany pod názvom Veslo na tekvicovom dvore.