Hollého pamätník – školské kolo

V štvrtok 23. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy “Hollého pamätník”.Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka . V prednese poézii zvíťazila N. Kollárová, druhé miesto patrilo O. Krupovi a na treťom mieste sa umiestnila N. Podmaková. V prednese prózy zvíťazila L. Augustínová. Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Piešťanoch.