iBobor

V utorok 12. novembra žiaci 2. a 3. ročníka a v piatok 15. novembra žiaci 4. ročníka riešili informatickú súťaž iBobor. Do súťaže sa zapojilo 14 druhákov. 16 tretiakov a 12 štvrtákov.