Informácie k fungovaniu školy od 11.1.

Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021.

Žiaci 1.-4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

– rodičia žiakov si môžu čerpať pandemickú OČR

– škola sa riadi plánom ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl  zverejnení 4.1. https://www.minedu.sk/.

Predpokladaný nástup do školy je 18.01. 2021.

Aktuálne informácie o nástupe budú zverejňované priebežne.