Informácie pre rodičov ku obnoveniu vyučovanie od 1.6.2020

Organizácia a harmonogram vyučovania od 1.6.2020

 Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade doprovodu to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti.

Rodič pri prvom vstupe žiaka do školy prinesie  vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti, je zverejnené aj na webovej stránke školy, alebo ho vyplní pri príchode do školy pred vchodom do školy.

Rodič bezodkladne  informuje vyučujúceho a riaditeľa školy, že u žiaka je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie Covid-19 alebo je v karanténe niektorý z rodinných príslušníkov.

7.00 – otvorenie vchodu do školy. Rodičia do školy nevstupujú. Žiaci vstupujú v rúškach. Po vstupe sa im meria teplota a dezinfikujú si ruky. Potom sa idú v odstupoch prezuť.

 Rodič zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a 1 papierové hygienické vreckovky.

 Rodičia môžu žiakovi dať krém na ruky z dôvodu častej dezinfekcie rúk.

 Po prezutí idú organizovane do svojich kmeňových tried. V triede zaujmú svoje miesto a pripravia sa na vyučovanie.

8.00 – začiatok vyučovania, 1.6.2020 dostanú žiaci pokyny k vyučovaniu.

11.30 – ukončenie vyučovania,  žiaci  idú podľa harmonogramu na obed, po jeho ukončení  idú žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD  domov cez hlavný vchod.

Harmonogram obedov:

1.ročník    11,30 – 12,00

2.ročník    12,00 – 12,30

3.ročník    12,30 –  13,00

4.ročník    13,00 – 13,30

Pokyny pre rodičov žiakov, ktorí budú navštevovať ŠKD od 1.6.2020

Školský klub: prevádzka 11.30-15.30

  11.30 – 12,30 si preberajú žiakov vychovávateľky, ktoré si organizujú činnosť vo svojej skupine ŠKD.

Prosím spresniť odchod detí zo školy v priloženom tlačive a doniesť do školy.

Prevzatie žiakov rodičmi:

Rodičom nie je dovolené vstupovať do budovy školy!

Rodičia si pre žiakov budú chodiť nasledovne (aj  v prípade, že žiak nemá pevne stanovený čas odchodu z ŠKD:

Po príchode pred hlavný vchod do školy zavolajú na telefónne čísla  na vonkajších dverách podľa toho, v ktorej triede je žiak v školskom klube, prípadne zazvonia.

Rodič požiada  príslušnú vychovávateľku, aby mu  jeho dieťa (meno, priezvisko) priviedla. Vychovávateľka odprevadí žiaka k vchodu do školy ,kde si ho preberie rodič.

Žiadame rodičov, aby sa s pokynmi dôkladne oboznámili a dodržiavali ich počas celého mesiaca jún 2020.

Školská jedáleň

Pozor zmena !

Odhlasovanie detí z obeda je možné deň dopredu do 14,00 hod., najneskôr ráno v deň choroby do 7,30 hod.

Tel. do jedálne :  033  5583086

Ak dieťa nepríde do školy, obedy sa chýbajúcim deťom nevydávajú.

Ďalšie podrobnosti o obnovení vyučovania budú uverejnené  na stránke školy www.zskrakovany.edu.sk.