Jedlo starých mám

V štvrtok 17.10. sme navštívili Múzeum Za krakovskú bránu. pani Piscová nám priblížila stravovanie našich predkov.V škole sme si aj natlačili kapustu.