Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme…Naša škola sa tiež zapojila do zbierky, ktorá chce potešiť a s láskou nezištne obdarovať ľudí, ktorí od nikoho darček nečakajú. Deti so svojimi rodičmi nakúpili, vyrobili a priniesli darčeky, ktoré potom spoločne so svojimi učiteľmi balili do krabíc a krabičiek. Veríme, že darčeky seniorov v ZOS Krakovany potešia a prispejú k ich krásnym Vianociam. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili!