Kontakt na učiteľov

Mgr.Pániková      apanikova@gmail.com

Mgr.Jurdová        jurdova.lubica@gmail.com

Mgr. Gábor           ivo.gabor@gmail.com

Mgr.Seitlerová      skolakrakovany@gmail.com

Mgr. Urbanová      erikaurbanova@gmail.com