Konzultácie pre rodičov

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia sa konajú 11. decembra 2019 od 15:00 do 17:00 hod.