Letná ŠKD

Počas prvých troch týždňov v júli sme zrealizovali letnú ŠKD. Okrem našich obľúbených športov, hier, tancov, turistiky, nás navštívila s programom i knižnica z Piešťan.