Maškarný ples

V piatok 22.februára 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil v priestoroch našej školy karneval. Žiaci si pripravili masky,v ktorých potom tancovali a absolvovali rôzne zábavné súťaže Pochutnali si na výborných fánkach, ktoré pripravila pani vedúca kuchyne, či jednohubkách s cesnakovou nátierkou. Nechýbala tombola. Vyhrala každá maska. Najkrajšie vyrobené masky boli na záver vyhodnotené a odmenené.