Materiál na učenie a precvičovanie učiva

Zoznam stránok a materiálov “ Škola bez školy. „

VIEME MATEMATIKU- zábavné precvičovanie matematiky
Matematika on line

VIEME PO SLOVENSKY -INTERAKTÍVNE HRY -VYDAVATEĽSTVO TAKTIK
Pravopis, gramatika, práca s textom