Morena, Morena

V pondelok 8.apríla žiaci našej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou a ozdobili strom pred obecným úradom kraslicami.