Náboženká výchova 3.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre tretiakov:

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 64-67.

 Pracovný zošit – vypracovať s. 22-23

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.