Náboženská výchova – 1.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre prvákov:Vypracovať 2 pracovné listy (v prílohe) – do konca apríla.