Náboženská výchova -4.roč.

Posielam zadanie domácej úlohy pre štvrtákov:

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 93-95 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 28

Domáca úloha je zadaná približne do konca apríla, odporúčam si to rozumne rozložiť v priebehu domáceho vzdelávania.