Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

Vychádzajúc z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 riaditeľka školy dňom pondelok 12. október 2020 nariaďuje až do odvolania nasledovné:povinné nosenie rúšok pre všetkých žiakov školy, a to tak v interiéri ako aj v exteriéri školy,

povinné nosenie rúšok všetkých zamestnancov školy ,

neotvárať záujmové krúžky,zákaz organizácie výletov a exkurzií, LVK, ŠvP, plaveckého výcviku, športových súťaží, iných školských súťaží.

Podrobnosti v rozhodnutí ministra školstva.