Nové opatrenia !

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 sa zavádza POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA aj pre žiakov I. stupňa vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy. Prosíme zabezpečiť minimálne 2 rúška každému žiakovi.   Od pondelka 12. októbra sa ruší záujmová činnosť poskytovaná školou, aj CZUŠ Vrbové a to odbor výtvarný, tanečný a hudobný – teória.  Individuálne hodiny hudobného odboru pokračujú.