Organizácia vyučovania od 7.4.2021

Obec Krakovany ako zriaďovateľ otvára od stredy 7.4. prezenčné vyučovanie v  základnej školy.

Žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

Na návrat dieťaťa do školy je potrebná Príloha č. 11a „Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie“ / je v prílohe/ a certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus jedného zákonného zástupcu / aj kópia/, ktorý nebude starší viac než sedem dní, prípadne potvrdenie o výnimke /doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace/. V prípade, že žiak pri nástupe požadované tlačivo nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť na vyučovaní.

Odporúčame dať dieťa do ŠKD len v nevyhnutnom prípade. ZŠ  bude v prevádzke od 6.45 do 16.30.

Upozorňujeme, že rodičia detí, ktoré do školy nenastúpia, strácajú nárok na čerpanie pandemickej OČR. Žiaci zároveň musia byť z vyučovania riadne ospravedlnení. Dištančné vzdelávanie nebude naďalej zabezpečované online vzdelávaním, ale len zasielaním materiálov a úloh.

Rodičia sa môžu otestovať v sobotu 3. apríla v rámci obecného testovania v KD od 8,00 do 18, 00 hod.

Ak si neviete vytlačiť Čestné vyhlásenie, bude v utorok 6.4. k dispozícii v škole.